National Repository of Grey Literature 47 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Neural network implementation into microcontroler
Čermák, Justin ; Vávra, Jiří (referee) ; Bohrn, Marek (advisor)
This bachelor thesis handles about implementation of multi layer neural networks for character recognition into the PC and microcontrollers. The practical part describes how to design and implement a simple program for pattern recognition of numbers using multi layer neural networks.
Operating amplifier tester
Zápeca, Jan ; Khateb, Fabian (referee) ; Vávra, Jiří (advisor)
The bachelor's thesis tries to describe the evolution of the device designated for testing of the operational amplifier 1458. The evolution is associated with theoretical preparation useful for future application of obtained knowledge. This knowledge is presented by measuring methods which are suitably chosen and by choice of parts. Consequently, particular coplexes join together and the conception of future operational amplifier 1458 tester is created. The conception of tester in logically connected blocs form leads to creation of electrical scheme and also to smooth transition from theoretical part to practical application of knowledge. The tester is designed as a digital device. The microcontroller becomes the principal control component. The microcontroller defines accurately the final function of device. Tha last part of bachelor's thesis describes the tester manufacturing. The conclusion respresents the summary of knowledge and results of bachelor´s thesis. Functional device, which is the result of bachelor´s thesis, detects the operational amplifier defect in 2 levels - the gain fault and the defect of overcurrents. The tester identifies explicitly whether tested operational amplifier 1458 is defective.
Current-Input Current-Output Active Circuit Elements and their Applications
Vávra, Jiří ; Sedláček, Jiří (referee) ; Maschke, Jan (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
The thesis deals with definitions of new current- or mixed-mode circuit elements and their implementations and applications. Based on the analysis of the state-of-the-art, novel application circuits employing the above circuit elements are designed. For the purpose of the experimental verification, the active elements are implemented via commercial integrated circuits, and their applications are simulated via PSpice. The application circuits are focused on frequency filters, rectifiers, oscillators, and current-copy circuits. Selected applications are analyzed with respect on real influences, and measurements on circuit prototypes are also performed.
Low voltage low power current conveyor CCII
Kadaňka, Petr ; Vávra, Jiří (referee) ; Khateb, Fabian (advisor)
This paper is focused on comparing CCIIs by their construction principle. It researchs differences between gate-driven and bulk-driven approach, and between design based on current mirrors or operational amplifier. Designed current conveyor functionality is verified by SPICE simulation. Main objective of this work is to obtain current conveyor with lowest possible supply voltage and minimal power consumption.
Integrated D/A converter for automotive applications
Kubáň, Marián ; Vávra, Jiří (referee) ; Kolka, Zdeněk (advisor)
Presented thesis deals with the conceptual design of an integrated 11-bit, dual, bipolar, DA converter with current output. Converter is designed in I3T50E proprietary technology of ONSemiconductor. The converter is of a segmented architecture with 6 MSB bits unary and 4 LSB bits binary weighted. Work also describes basic general properties of DA converters, topology examples with regard to the project assignment. The design is assumed for automotive industrial field of application. The operating temperature range is from -40 Deg.C. up to 175 Deg.C. The qualities of produced integrated converter are measured and results are discussed.
Electronically Configurable Transfer Structures
Langhammer, Lukáš ; Hospodka, Jiří (referee) ; Vávra, Jiří (referee) ; Šotner, Roman (advisor)
Práce se zaměřuje na vývoj a výzkum v oblasti elektronicky rekonfigurovatelných přenosových struktur. Primárním cílem je návrh těchto struktur za užití moderních elektronicky řiditelných aktivních prvků. V práci je prezentováno množství elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur, jež byly vytvořeny za užití různých návrhových metod. Důraz je dále kladen na možnost řídit některý z typických parametrů filtru pomocí řiditelných aktivních prvků. Práce dále obsahuje několik obvodových návrhů aktivních prvků či stavebních bloků s vhodně řešenou elektronickou řiditelností, tak, aby tyto prvky/bloky mohly být dále použity pro návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtrů. Správnost návrhu jednotlivých zapojení je podpořena PSpice a Cadence simulacemi s modely na tranzistorové úrovni. Vybraná zapojení jsou dále realizována za pomocí dostupných aktivních prvků a podrobena experimentálnímu měření.
Controllable Fractional-Order Analogue Electronic Circuits
Dvořák, Jan ; Vávra, Jiří (referee) ; Šimák, Boris (referee) ; Jeřábek, Jan (advisor)
Disertační práce se zabývá syntézou a analýzou nových obvodových struktur neceločíselného (fraktálního) řádu s řiditelnými parametry. Hlavní cíl této práce je návrh nových řešení filtračních struktur fraktálního řádu v proudovém módu, emulátorů prvků fraktálního řádu a také oscilátorů. Práce obsahuje návrh tří emulátorů pasivního prvku fraktálního řádu, tři filtrační struktury a dva oscilátory navržené na základě využití pasivního prvku fraktálního řádu v jejich obvodové struktuře a dvě obecné koncepce filtrů fraktálního řádu založené na využití aproximace přenosové funkce fraktálního řádu. Na základě obecných koncepcí jsou v práci navrženy filtry fraktálního řádu typu dolní a horní propust. Díky aktivním prvkům s přeladitelnými parametry, které jsou užity v obvodových strukturách je zajištěna řiditelnost řádu filtru, jeho pólového kmitočtu a některých případech i činitele jakosti. Vlastnosti všech zapojení jsou ověřeny počítačovými simulacemi za pomoci behavioralních simulačních modelů aktivních prvků. Některé z uvedených obvodů byly realizovány na DPS a jejich vlastnosti ověřeny experimentálním měřením.
Remote-controled analogue multiplexer
Chvíla, Ladislav ; Kledrowetz, Vilém (referee) ; Vávra, Jiří (advisor)
This bechelor thesis is about proposal and realization of remote-controled analogue multiplexer with detailed desription how it is constructed and what are technical parameters. Thesis is both about hardware and about software.
Design of a comparator with offset compensation in CMOS technology
Hylský, Josef ; Vávra, Jiří (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
This work contains basic knowledge about comparators and its design in the CMOS technology. The first chapter deals with a wide use of a comparator, its charakteristice and the CMOS technology that is used to produce the transistors for the implementation of comparators. In the two following chapters there are examples of connexion of comparators, the design of the two-stage open loop comparator and improving of its charakteristic. The preamplifier and its application in high-speed Latchs comparators are introduced in the next chapter. The design of the comparator are introduced inthe next chapter. The design of the comparator and its application in high-speed comparators are introduced in the next chapter.
Motor driver for aerospace applications
Kolenský, Tomáš ; Vávra, Jiří (referee) ; Kolka, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with electric excitation circuit 28V / 1A for aerospace applications. The proposal involves specifying requirements for power, durability and noise excitation circuit further proposal block trade, power, power and control of the driver circuit. The last part is focused on linking individual blocks into a functional whole.

National Repository of Grey Literature : 47 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.