National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
SPICE model of LDMOS structure
Loginov, Dmitrii ; Biolek, Dalibor (referee) ; Hejátková, Edita (advisor)
V této bakalářské práci je provedeno porovnání struktury LDMOS oproti konvenční MOS struktuře. Anomální efekty, výzvy, které tato struktura přináší do oblasti modelování a charakterizace jsou popsány v první kapitole. Další část této práce se zaměřuje na existující možné přístupy v charakterizaci LDMOS struktury, které se používají v polovodičovém průmyslu. V druhé kapitole je také popsána BSIM metodologie, která je dále použitá pro vytváření modelu LDMOS popisujícího DC a CV chování. Kroky charakterizace, která probíhala v laboratoři ON Semiconductor, jakožto měření součástky a ladění charakteristik modelu až do výsledného souboru parametrů BSIM4, jsou uvedeny v posledních kapitolách této práce.
Circuits for Analog Signal Processing Employing Unconventional Active Elements
Khatib, Nabhan ; Brzobohatý, Jaromír (referee) ; Zaplatílek,, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Disertační práce se zabývá zaváděním nových struktur moderních aktivních prvků pracujících v napěťovém, proudovém a smíšeném režimu. Funkčnost a chování těchto prvků byly ověřeny prostřednictvím SPICE simulací. V této práci je zahrnuta řada simulací, které dokazují přesnost a dobré vlastnosti těchto prvků, přičemž velký důraz byl kladen na to, aby tyto prvky byly schopny pracovat při nízkém napájecím napětí, jelikož poptávka po přenosných elektronických zařízeních a implantabilních zdravotnických přístrojích stále roste. Tyto přístroje jsou napájeny bateriemi a k tomu, aby byla prodloužena jejich životnost, trend navrhování analogových obvodů směřuje k stále většímu snižování spotřeby a napájecího napětí. Hlavním přínosem této práce je návrh nových CMOS struktur: CCII (Current Conveyor Second Generation) na základě BD (Bulk Driven), FG (Floating Gate) a QFG (Quasi Floating Gate); DVCC (Differential Voltage Current Conveyor) na základě FG, transkonduktor na základě nové techniky BD_QFG (Bulk Driven_Quasi Floating Gate), CCCDBA (Current Controlled Current Differencing Buffered Amplifier) na základě GD (Gate Driven), VDBA (Voltage Differencing Buffered Amplifier) na základě GD a DBeTA (Differential_Input Buffered and External Transconductance Amplifier) na základě BD. Dále je uvedeno několik zajímavých aplikací užívajících výše jmenované prvky. Získané výsledky simulací odpovídají teoretickým předpokladům.
Current-Input Current-Output Active Circuit Elements and their Applications
Vávra, Jiří ; Sedláček, Jiří (referee) ; Maschke, Jan (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
The thesis deals with definitions of new current- or mixed-mode circuit elements and their implementations and applications. Based on the analysis of the state-of-the-art, novel application circuits employing the above circuit elements are designed. For the purpose of the experimental verification, the active elements are implemented via commercial integrated circuits, and their applications are simulated via PSpice. The application circuits are focused on frequency filters, rectifiers, oscillators, and current-copy circuits. Selected applications are analyzed with respect on real influences, and measurements on circuit prototypes are also performed.
Internet schematic editor
Popelka, Lukáš ; Biolek, Dalibor (referee) ; Kadlec, Jaroslav (advisor)
The diploma thesis deals with creating of electronic schematics in editor using web interface. The editor generates electrical circuit text file according to Spice netlist specification. The program has been created in Java and takes an advantage of object oriented programming language. The editor is a part of a web page and is executable as an applet. The diploma thesis describes a programming language selection, program layout and implementation. Thesis contains programming code examples, window illustration and component drawings. Depth-first search algorithm has been used for nodes number assignment. An OrCAD PSpice reference guide was used for netlist.
Unconventional Circuit Elements for Ladder Filter Design
Shaktour, Mahmoud ; Dobeš,, Josef (referee) ; Mišurec, Jiří (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Kmitočtové filtry jsou lineární elektrické obvody, které jsou využívány v různých oblastech elektroniky. Současně tvoří základní stavební bloky pro analogové zpracování signálů. V poslední dekádě bylo zavedeno množství aktivních stavebních bloků pro analogové zpracování signálů. Stále však existuje potřeba vývoje nových aktivních součástek, které by poskytovaly nové možnosti a lepší parametry. V práci jsou diskutovány různé aspekty obvodů pracujících v napěťovém, proudovém a smíšném módu. Práce reaguje na dnešní potřebu nízkovýkonových a nízkonapěťových aplikací pro přenosné přístroje a mobilní komunikační systémy a na problémy jejich návrhu. Potřeba těchto výkonných nízkonapěťových zařízení je výzvou návrhářů k hledání nových obvodových topologií a nových nízkonapěťových technik. V práci je popsána řada aktivních prvků, jako například operační transkonduktanční zesilovač (OTA), proudový konvejor II. generace (CCII) a CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier). Dále jsou navrženy nové prvky, jako jsou VDTA (Voltage Differencing Transconductance Amplifier) a VDVTA (Voltage Differencing Voltage Transconductance Amplifier). Všechny tyto prvky byly rovněž implementovány pomocí "bulk-driven" techniky CMOS s cílem realizace nízkonapěťových aplikací. Tato práce je rovněž zaměřena na náhrady klasických induktorů syntetickými induktory v pasivních LC příčkových filtrech. Tyto náhrady pak mohou vést k syntéze aktivních filtrů se zajímavými vlastnostmi.
Analog electronic circuits with fractal elements
Borisov, Egor ; Biolek, Dalibor (referee) ; Musil, Vladislav (advisor)
In this paper it is illustrated that currently there is a new element in electronics - fractional order filter consisting of fractal devices. The circuits selected are presented and analyzed in this diploma thesis. The calculation of the basic characteristics and parameters of the filter of fractal elements was made. An analysis of the functions and their graphs were presented. The simulation of fractional-order filter for its design was made in the program Matlab. The graphs of frequency characteristics (magnitude and phase response) were obtained in the program OrCAD. The examples of using this fractional order filter are described.
Program for SC filter analysis
Pech, Vladislav ; Zaplatílek, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Project is focused on a problem of computer-aided analysis of circuits with external switching, starting from the theory of generalized transfer functions.
Frequency Domain Computer Analysis of Switched Circuits
Pech, Vladislav ; Novotný, Vít (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
This project deals with the computer analysis of circuits with external switching. At the first of all there is a description of the creation of the entry of the program CIRNAM – description of the circuit, modified netlist. The work also discusses the theory used for solutions of analysed circuits. In the other part there is a description of the program CIRNAM in full details. In the next parts of this project there is the illustration of work in the program, which is shown on the examples with short discussion of output options – he rendering of the frequency characteristics in the program CIRNAM or the export of calculated data to MATLAB. There are also described the source code of CIRNAM for the initial orientation of the programmer, which would extend the possibilities of this program.
GPS car position system
Talanda, Oldřich ; Biolek, Dalibor (referee) ; Kadlec, Jaroslav (advisor)
This paper focuses on one of the possible ways of protecting a car as well as offering a possibility of easy location detection anywhere in the Czech Republic.The aim of the paper is to suggest and practically realize a device, that would meet these requirements by utilizing the GPS and GSM technologies. The first part of the paper is focused on laying out the problem. The next part tries to familiarize one with the problems of GPS navigation, work with microcontrollers and data transfer utilizing the GSM technology. The third part deals with program equipment of the microcontroller and the governing communication system.
Memcapacitor Emulator
Weiss, Lukáš ; Hájek, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
This bacherol's thesis deals with designing a memcapacitor with piecewise linear (PWL) characteristic. The memcapacitor is a part of mem-systems predicted by Leon Chua in 70's and 80's of the last century. A big attention was given to mem-devices and mem-systems in the field of electrical engineering after the memristor's discovery in HP laboratories in 2008. In the first step, the summary of basic information about mem-systems is reported. The second part contains some design solutions of the analogue memcapacitor emulator. The third part implements selected circuit into the PSPICE simulation. Concrete models of modern active integrated circuits are used. The last part contains a circuit solution of the designed model on the PCB.

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.