National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Stubborn Marys: Life Stories of Women of the "Science Enchanted Generation"
Římanová, Jana ; Pešek, Jiří (advisor) ; Lenderová, Milena (referee) ; Vaněk, Miroslav (referee)
Dissertation abstract Stubborn Marie: life stories of the women of the "generation enchanted by science" Jana Římanová, 2023 The dissertation examines the life stories of important Czech scientists who completed their university studies mostly in the 1960s. The main part of the research is the analysis of ten biographical interviews conducted in accordance with the methodology of oral history. The central goal of the research was to answer the question of which key moments and preconditions led these women to successfully establish themselves in the male-dominated academic environment. The research examines the circumstances of origin, life strategies and turning points that influenced the careers of these important personalities of Czech science. The interviews provide an intimate insight into the lives of these women and thus take into account the personal lines of their stories, which have undoubtedly had a significant impact on their careers, but are often omitted in usually publicly published scientific biographies. The conclusions of the research include the following thesis: The support of the family and mentors on the way to higher education was essential for the successful scientific career of these women. The role of the supervisor of the dissertation and whether he helped the women to get their...
Analysis of the possibility of automation of library processes in library of the Institute of Thermomechanics at the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
The thesis deals with the possibilities of innovation in the library of the Institute of Thermodynamics. Default section contains in the decomposition structure of the library system the analysis of current situation. In particular, the degree of automation of library processes and access to funds, including gray literature is observed. Other source material is a survey of information needs of employees of the institute. The key result of the survey was the detection of insufficient composition of the titles of periodicals in the library. A proposal of automation of implementations of library information system follows. A separate part is the proposal of efficient storage and access to research reports. In conclusion, there are outlined possibilities for further development.
Women's Role in the History of Czech Punk
Římanová, Jana ; Vaněk, Miroslav (advisor) ; Diestler, Radek (referee)
Diplomová práce zkoumá roli žen v historii českého punku. V úvodní části práce je popsána historie a vývoj punku ve světě. V této části jsou vysvětleny významy pojmu punk jako subkultura (v terminologii pozdějších výzkumů scéna) a punk jako hudební žánr. Popsána jsou specifika ženské punkové módy a stylu. Jsou uvedeny role, ve kterých se ženy v punkové scéně realizují a typické ženské role v hudebních skupinách. Součástí teoretické části práce je stručný popis historie punku na území České republiky a zapojení žen v české punkové scéně. Jako jeden z hlavních zdrojů při vypracování diplomové práce byly využity rozhovory vedené metodou odvozenou od metodologie orální historie. Dílčím cílem práce bylo ověření použitelnosti analytického programu Atlas.ti pro analýzu orálně-historických interview. Tento software byl využit pro analýzu výzkumných rozhovorů. Druhá polovina práce se zabývá interpretací témat obsažených v rozhovorech. Věnuje se specifickým oblastem života v souvislosti s punkovou subkulturou jako jsou důvody, které přivedly ženy k punku, role přátel a vztahů, setkání punkového myšlení s autoritou v podobě rodičů a školy. Dále se práce zabývá transformací punkových názorů v dospělosti ve vztahu k zaměstnání a vlastní rodině. Poslední část interpretace se věnuje ženským rolím, které byly v...
Analysis of the possibility of automation of library processes in library of the Institute of Thermomechanics at the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
The thesis deals with the possibilities of innovation in the library of the Institute of Thermodynamics. Default section contains in the decomposition structure of the library system the analysis of current situation. In particular, the degree of automation of library processes and access to funds, including gray literature is observed. Other source material is a survey of information needs of employees of the institute. The key result of the survey was the detection of insufficient composition of the titles of periodicals in the library. A proposal of automation of implementations of library information system follows. A separate part is the proposal of efficient storage and access to research reports. In conclusion, there are outlined possibilities for further development.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.