Original title: Role žen v historii českého punku
Translated title: Women's Role in the History of Czech Punk
Authors: Římanová, Jana ; Vaněk, Miroslav (advisor) ; Diestler, Radek (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Diplomová práce zkoumá roli žen v historii českého punku. V úvodní části práce je popsána historie a vývoj punku ve světě. V této části jsou vysvětleny významy pojmu punk jako subkultura (v terminologii pozdějších výzkumů scéna) a punk jako hudební žánr. Popsána jsou specifika ženské punkové módy a stylu. Jsou uvedeny role, ve kterých se ženy v punkové scéně realizují a typické ženské role v hudebních skupinách. Součástí teoretické části práce je stručný popis historie punku na území České republiky a zapojení žen v české punkové scéně. Jako jeden z hlavních zdrojů při vypracování diplomové práce byly využity rozhovory vedené metodou odvozenou od metodologie orální historie. Dílčím cílem práce bylo ověření použitelnosti analytického programu Atlas.ti pro analýzu orálně-historických interview. Tento software byl využit pro analýzu výzkumných rozhovorů. Druhá polovina práce se zabývá interpretací témat obsažených v rozhovorech. Věnuje se specifickým oblastem života v souvislosti s punkovou subkulturou jako jsou důvody, které přivedly ženy k punku, role přátel a vztahů, setkání punkového myšlení s autoritou v podobě rodičů a školy. Dále se práce zabývá transformací punkových názorů v dospělosti ve vztahu k zaměstnání a vlastní rodině. Poslední část interpretace se věnuje ženským rolím, které byly v...
Keywords: anarchism; anti-fascist activism; Atlas.ti; Czech Republic; environmental activism; feminism; gender roles; music bands; musical subcultures; oral history; Punk; punk fashion; punk-rock; women; anarchismus; antifašistický aktivismus; Atlas.ti; ekologický aktivismus; feminismus; genderové role; hudební skupiny; hudební subkultury; orální historie; Punk; punk-rock; punková móda; Česká republika; ženy

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/70780

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-339905


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-19, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share