Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách
Chržová, Michaela ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Pavlásková, Eliška (oponent)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice Michaela Chržová Abstrakt (česky) Práce je zaměřena na sledování využívanosti prezenčního knihovního fondu na příkladech konkrétních knihoven. Práce představuje pojem prezenční výpůjčka a další základní pojmy a uvádí je do souvislostí s poskytováním výpůjčních služeb uživatelům/kám, s organizací knihovních fondů a se zpřístupňováním dokumentů v knihovnách. Samostatná kapitola rozebírá zpětnou vazbu v knihovnách. Tato část charakterizuje podstatu zpětné vazby a popisuje metody využívané a vhodné ke sledování prezenčních výpůjček v knihovnách. Věnuje se také průzkumům, které na toto téma proběhly v minulosti v České republice i v zahraničí. Praktická část práce je věnována vlastnímu průzkumu. Průzkum sledování prezenčních výpůjček v knihovnách v České republice byl proveden formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou vyhodnoceny a popsány v této bakalářské práci. Na příkladech konkrétních knihoven jsou popsány praktické možnosti využití údajů získaných sledováním prezenčních výpůjček v akvizici i budování a organizaci fondů. Výsledkem práce je zmapování metod sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice.
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách
Chržová, Michaela ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Pavlásková, Eliška (oponent)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice Michaela Chržová Abstrakt (česky) Práce je zaměřena na sledování využívanosti prezenčního knihovního fondu na příkladech konkrétních knihoven. Práce představuje pojem prezenční výpůjčka a další základní pojmy a uvádí je do souvislostí s poskytováním výpůjčních služeb uživatelům/kám, s organizací knihovních fondů a se zpřístupňováním dokumentů v knihovnách. Samostatná kapitola rozebírá zpětnou vazbu v knihovnách. Tato část charakterizuje podstatu zpětné vazby a popisuje metody využívané a vhodné ke sledování prezenčních výpůjček v knihovnách. Věnuje se také průzkumům, které na toto téma proběhly v minulosti v České republice i v zahraničí. Praktická část práce je věnována vlastnímu průzkumu. Průzkum sledování prezenčních výpůjček v knihovnách v České republice byl proveden formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou vyhodnoceny a popsány v této bakalářské práci. Na příkladech konkrétních knihoven jsou popsány praktické možnosti využití údajů získaných sledováním prezenčních výpůjček v akvizici i budování a organizaci fondů. Výsledkem práce je zmapování metod sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice.
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF