Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Free Licenses & Creative Commons: A Powerful Tool for Open Access Publishing in Grey Literature
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus
Příspěvek zaměřený na volné licence a Creative commons licence, jako na nástroj zveřejňování a zpřístupňování šedé literatury v kontextu otevřeného přístupu.
Plný text: idr-876_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-876_1 - Stáhnout plný textPDF
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Audit DRAMBORA for Trustworthy Repositories: A Study Dealing with the Digital Repository of Grey Literature
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus
This paper will present DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment), a methodology and tool for auditing a trustworthy digital repository of grey literature. DRAMBORA is an online instrument which helps organizations develop documentation and identify the risks of a digital repository. DRAMBORA is accessible from http://www.repositoryaudit.eu. The paper will also summarize prevailing advantages and disadvantages of DRAMBORA. The second part of this paper will describe the audit of the National Repository of Grey Literature (NRGL) as a trustworthy digital repository using DRAMBORA as part of creating a digital repository of grey literature in the National Technical Library (NTK). The most important outcome of the audit was represented by the identified risks connected to the repository and potentially endangering its operation, quality, image, and other features. The main principle of the DRAMBORA audit and, at the same time, its main contribution, is its iteration (i.e. its repetition after a certain time period in new conditions when the original risks are reassessed; the measurements adopted for solution are assessed and new risks are identified).
Plný text: idr-145_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-145_1 - Stáhnout plný textPDF
An Analysis of Current Grey Literature Document Typology
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus
This analysis is based on the classification of the international systems GreyNet, (the Grey Literature Network Service), OpenSIGLE, (the System for Information on Grey Literature in Europe), and the Registry of Open Access Repositories (ROAR), as well as focusing on national schemata in the Czech Republic, namely ASEP (Register of Publication Activity of the AS CR), NRGL (National Repository of Grey Literature), and RIV (Information Register of R & D Results). During the analysis of the lists of document types, we have discovered that these typologies contain, besides “real” document types (reports, theses, etc.) other aspects, such as events (arrangement, organization), types of events (conferences, speeches), producers (universities, institutes), processes (translations, output), content (political documents, legal texts), location (domestic, foreign), and format (e-texts, numeric data). However, this approach is not systematic. Therefore, we have decided to create a classification scheme for document types only, and classify other aspects into various groups in order to define them more precisely. The scheme will be processed in a text version as well as schematically in mind maps.
Obrázek: idr-28_3 - Stáhnout plný textJPG; idr-28_4 - Stáhnout plný textJPG; idr-28_5 - Stáhnout plný textJPG
Plný text: idr-28_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-28_2 - Stáhnout plný textPDF
An Analysis of Current Grey Literature Document Typology
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus
This analysis is based on the classification of the international systems GreyNet, (the Grey Literature Network Service), OpenSIGLE, (the System for Information on Grey Literature in Europe), and the Registry of Open Access Repositories (ROAR), as well as focusing on national schemata in the Czech Republic, namely ASEP (Register of Publication Activity of the AS CR), NRGL (National Repository of Grey Literature), and RIV (Information Register of R & D Results). During the analysis of the lists of document types, we have discovered that these typologies contain, besides “real” document types (reports, theses, etc.) other aspects, such as events (arrangement, organization), types of events (conferences, speeches), producers (universities, institutes), processes (translations, output), content (political documents, legal texts), location (domestic, foreign), and format (e-texts, numeric data).
Plný text: Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.