Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení železobetonového mostu
Řeháček, Jakub ; Panáček, Josef (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením železobetonového mostu. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Svratku. Most je řešen jako obloukový s táhlem a dolní mostovkou. Délka přemostění je 24,8 m. Zatížení a posouzení je řešeno dle EN norem.
Most přes železniční trať a řeku
Kalísová, Eva ; Zobek, Svatopluk (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu ve městě Most. Přemosťuje železniční trať a řeku Bílinu. Byly navrženy tři možné varianty jedna z variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl oblouk se zavěšenou předepnutou mostovkou trámového průřezu. Nosný prvek je železobetonový páteřní oblouk. Konstrukce je budována na skruži. Statická analýza částečně zahrnuje vliv fázované výstavby. Konstrukce byla posouzena podle EN.
Lávka pro pěší v Kyjově
Maleňák, Jan ; Štrba, Michal (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je návrh ocelové, nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje železniční trať v Kyjově. Budou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná varianta bude podrobně zpracována. Jedná se o lávku s celkovým rozpětím 35 m a šířkou 3 m. Nosnou konstrukci tvoří dva obloukové, hlavní nosníky, které jsou spojené s mostovkou pomocí závěsů. Stabilita konstrukce je zajištěna podélným ztužením pod mostovkou a mezi oblouky. Posudky konstrukce byly prováděny dle platných norem.
Silniční most
Doležal, Martin ; Barnat, Jan (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového mostu. Nejekonomičtější byla vyhodnocena a detailně provedeno statické posouzení jednotlivých částí a detailů. Podrobně řešená varianta je most s volně stojícími oblouky a dolní mostovkou se spřaženými příčníky. Rozpětí mostu je 48,5m, šířka mostu je 11,5m, volná šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m. Vzepětí oblouku 8,0m
Lávka pro chodce a cyklisty
Pupík, Antonín ; Sýkora, Karel (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro chodce a cyklisty v městě Hranice, část města Rybáře. Lávka bude sloužit jako přechod přes řeku Bečvu a bude propojovat zdejší cyklostezku s ulicí Rybářskou. Obsahem této práce je návrh dvou odlišných variant konstrukcí. Na základě jejich ekonomického zhodnocení je jedna z těchto variant vybrána a dále podrobněji zpracovávána. Délka přemostění je 50m.
Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci
Vlček, Radek ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. Řešení bylo zaměřeno na použití obloukové konstrukce ve střední části mostu s různým nakloněním oblouků vůči vodorovné středové ose mostu. V rámci řešení byly vypočítány čtyři varianty. Nejvýhodnější z nich byla vybrána a detailněji zpracována. Výpočty jsou zpracovány podle platných normativů ČSN EN.
Most přes železniční trať a řeku
Kalísová, Eva ; Zobek, Svatopluk (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu ve městě Most. Přemosťuje železniční trať a řeku Bílinu. Byly navrženy tři možné varianty jedna z variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl oblouk se zavěšenou předepnutou mostovkou trámového průřezu. Nosný prvek je železobetonový páteřní oblouk. Konstrukce je budována na skruži. Statická analýza částečně zahrnuje vliv fázované výstavby. Konstrukce byla posouzena podle EN.
Lávka pro pěší v Kyjově
Maleňák, Jan ; Štrba, Michal (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je návrh ocelové, nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje železniční trať v Kyjově. Budou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná varianta bude podrobně zpracována. Jedná se o lávku s celkovým rozpětím 35 m a šířkou 3 m. Nosnou konstrukci tvoří dva obloukové, hlavní nosníky, které jsou spojené s mostovkou pomocí závěsů. Stabilita konstrukce je zajištěna podélným ztužením pod mostovkou a mezi oblouky. Posudky konstrukce byly prováděny dle platných norem.
Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci
Vlček, Radek ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. Řešení bylo zaměřeno na použití obloukové konstrukce ve střední části mostu s různým nakloněním oblouků vůči vodorovné středové ose mostu. V rámci řešení byly vypočítány čtyři varianty. Nejvýhodnější z nich byla vybrána a detailněji zpracována. Výpočty jsou zpracovány podle platných normativů ČSN EN.
Lávka pro chodce a cyklisty
Pupík, Antonín ; Sýkora, Karel (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro chodce a cyklisty v městě Hranice, část města Rybáře. Lávka bude sloužit jako přechod přes řeku Bečvu a bude propojovat zdejší cyklostezku s ulicí Rybářskou. Obsahem této práce je návrh dvou odlišných variant konstrukcí. Na základě jejich ekonomického zhodnocení je jedna z těchto variant vybrána a dále podrobněji zpracovávána. Délka přemostění je 50m.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.