Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku CIE Unitools Press, a.s. a návrhy na její zlepšení
Roubal, Tomáš ; Hrabovská, Lucie (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením společnosti CIE Unitools Press, a.s. za období 2015-2019. Finanční situace je určena pomocí vybraných metod finanční analýzy, které jsou detailněji popsány v teoretické části. V následující praktické části jsou využity zmíněné teoretické poznatky na analyzovaný podnik a její konkurenci PWO Czech Republic a.s. Ze získaných výsledků je vytvořen závěr, který se zabývá mými návrhy zaměřenými na zlepšení ekonomického stavu v analyzovaném podniku.
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard
Roubal, Tomáš ; Hrabovská, Lucie (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku CIE METAL CZ, s.r.o. pomocí finanční a strategické analýzy a na základě výsledků analýz navrhuje implementaci modelu Balanced Scorecard. Cílem navrženého modelu Balanced Scorecard je nastavení strategických cílů a měřítek, které mohou vést k zvýšení výkonnosti vybraného podniku.
Subjektivní a objektivní dimenze lidské práce: napětí při jejich realizaci ve firemní praxi
Roubal, Tomáš ; Lorman, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá v současném světě výdělečné práce relativně často a mnohými prožívanou skutečností: napětím / konfliktem / etickou výzvou, které člověk může při své práci zakoušet v situacích déledobější nevyváženosti v realizaci její objektivní a subjektivní stránky. Pracujícím člověkem nezřídka je či může být tato situace prožívána jako krize smysluplnosti jím vykonávané profese a tedy také jako naléhavá otázka na jeho vlastní hodnotu. Diplomová práce se tématem zabývá z pozic teologické etiky a psychologie (zejména morální psychologie): - představuje problematiku / konflikt konkrétní kauzou pracovníka finančního sektoru, - přibližuje zobecnitelné zdroje, příčiny, důsledky, rizika problematiky / konfliktu, - vyjadřuje charakter teologické etiky a její pojetí lidské práce jako hodnotové východisko, z něhož je téma dále sledováno, - předkládá podněty akcentující možnosti a perspektivy individuelní osoby při jejím usuzování, rozhodování a jednání v případné konkrétní situaci předmětného typu konfliktu. Diplomová práce zvýrazňuje individuálně-etickou, zvláště intrapersonální dimenzi sledované problematiky, a to s vědomím, že intrapersonální usuzování, rozhodování a především jednání člověka se vždy vztahuje k jeho sociální vázanosti a angažovanosti, a tedy má či může mít řadu...
Postavení primární péče a analýza regulačních mechanismů úhrad praktických lékařů pro dospělé v ČR
Koníčková, Ivana ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Roubal, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Hodnocení finanční situace podniku CIE Unitools Press, a.s. a návrhy na její zlepšení
Roubal, Tomáš ; Hrabovská, Lucie (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením společnosti CIE Unitools Press, a.s. za období 2015-2019. Finanční situace je určena pomocí vybraných metod finanční analýzy, které jsou detailněji popsány v teoretické části. V následující praktické části jsou využity zmíněné teoretické poznatky na analyzovaný podnik a její konkurenci PWO Czech Republic a.s. Ze získaných výsledků je vytvořen závěr, který se zabývá mými návrhy zaměřenými na zlepšení ekonomického stavu v analyzovaném podniku.
Subjektivní a objektivní dimenze lidské práce: napětí při jejich realizaci ve firemní praxi
Roubal, Tomáš ; Lorman, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá v současném světě výdělečné práce relativně často a mnohými prožívanou skutečností: napětím / konfliktem / etickou výzvou, které člověk může při své práci zakoušet v situacích déledobější nevyváženosti v realizaci její objektivní a subjektivní stránky. Pracujícím člověkem nezřídka je či může být tato situace prožívána jako krize smysluplnosti jím vykonávané profese a tedy také jako naléhavá otázka na jeho vlastní hodnotu. Diplomová práce se tématem zabývá z pozic teologické etiky a psychologie (zejména morální psychologie): - představuje problematiku / konflikt konkrétní kauzou pracovníka finančního sektoru, - přibližuje zobecnitelné zdroje, příčiny, důsledky, rizika problematiky / konfliktu, - vyjadřuje charakter teologické etiky a její pojetí lidské práce jako hodnotové východisko, z něhož je téma dále sledováno, - předkládá podněty akcentující možnosti a perspektivy individuelní osoby při jejím usuzování, rozhodování a jednání v případné konkrétní situaci předmětného typu konfliktu. Diplomová práce zvýrazňuje individuálně-etickou, zvláště intrapersonální dimenzi sledované problematiky, a to s vědomím, že intrapersonální usuzování, rozhodování a především jednání člověka se vždy vztahuje k jeho sociální vázanosti a angažovanosti, a tedy má či může mít řadu...
Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality
Roubal, Tomáš ; Rethmann, Albert-Peter (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
RESUMÉ Název práce: Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality Jméno autora: Tomáš Roubal Bakalářská práce se zabývá východisky, principy, postoji a podněty křesťanské etiky a spirituality vztahujícími se k soudobé problematice pracovního vztahu nadřízený - podřízený. Vyjadřuje tak významné základní aspekty "křesťanského předporozumění" této oblasti mezilidských vztahů. Obecnější způsob předložení tématu umožňuje vnímat souvislosti promítnutí vztahu Boha a člověka v lidském (mezilidském) jednání ve vzájemně se ovlivňujících úrovních celospolečenské, podnikové a osobní mezilidské. V prvé části stati práce jsou vyjádřena základní východiska: pojetí vztahu Bůh - člověk - společnost; vztah etiky a spirituality; charakter křesťanské etiky jako etiky možnosti; vztah individuální a sociální etiky; určující směr soudobé křesťanské spirituality; charakter křesťanské lásky k bližnímu. Druhá část stati práce předkládá klíčové pojmy, principy a podněty katolické sociální nauky: principy personality, obecného dobra, solidarity a subsidiarity; vyjadřuje významné pojmy encykliky Laborem exercens - subjektivní a objektivní smysl práce, prvenství práce před kapitálem, pohled na otázky vlastnictví a nepřímých zaměstnavatelů; reflektuje některé výrazné etické (a psychologické) důsledky...
The development of the Thai Health Care System during last decade
Chanpen, Thananya ; Roubal, Tomáš (oponent) ; Háva, Petr (vedoucí práce)
The topic of this thesis is "the development of Thai health care system in the context of economics, politics, and social changes in the 1997-2007 periods". The purpose of this research objective is about to answer several questions concerning how Thai health care system is developed during last ten decade. Not only finding how Thai health care system is developed but also figure out the problem of Thai health care, trend of health care status, Thai health care financing, and Thai health care insurance during 1997-2007 periods. There are several methodology used in this thesis. Morphological analysis is used as a tool for analysis of social-economic development, health policy and health system modernization. Comparative and combination of statistical analysis are used to figure out the level of Thai health indicators and health expenditure. Furthermore, Health policy analysis and the health systems in transition are used as methodology in this thesis. The development of Thai health care system will be researched under the theoretical concept used for instance social changes, social policy, political changes, and economic changes. In conclusion, given the fact that Thai government's health policy has been quite proactive and ambitious, Thailand has constantly attempted to improve Thai health care by spending...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.