Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 421 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh výroby plechu TV držáku
Opravil, Petr ; Kocich, Radim (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie výroby konzoly televizního držáku. Díl je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2,5 mm. Nejvhodnějším materiálem byla zvolena ocel S 235 JRG 1 s následnou povrchovou úpravou ve formě práškového lakování. S ohledem na výrobní požadavky a velikost série 25 000 kusů ročně, byla z možných variant zvolena výroba ve postupovém sdruženém nástroji. Součást bude vyrobena v sedmi krocích za využití tvářecí síly o velikosti 2 500 kN. Výroba bude realizována na mechanickém excentrickém lisu KSTU 3150-25-F3-P-SE od společnosti ANDRITZ Metals s maximální dosažitelnou silou 3 150 kN.
Návrh výroby držáku zásuvky
Janoška, Lukáš ; Štroner, Marek (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výrobou držáku zásuvky u tažných zařízení. Jako materiál je zvolena měkká ocel 11 321, která bude následně žárově zinkována. Součást bude vyráběna ze svitků plechu o tloušťce 2 mm v celkové sérii 100 000 ks/rok. Z uvažovaných variant výroby je zvolena technologie stříhání a ohýbání ve sdruženém nástroji. Celá součást bude zhotovena ve čtyřech krocích s celkovou využitelností materiálu 89,35 %. Pro výrobu je nutné celková tvářecí síla 530 kN. Návrh nástroje je proveden na základě zvoleného technologického postupu. Jako výrobní stroj je zvolen excentrický lis Mecanica Exacta model DM-S od výrobce Formetal, který bude následně zaváděn do automatizované linky.
Návrh výroby konzolové desky
Andrýsková, Jana ; Kunčická, Lenka (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby nového typu konzolové desky, která slouží pro připevnění konstrukce schodiště do zdi z oceli 11 373 tloušťky 3 mm. Je vyráběna kombinací metod stříhání a ohýbání v postupovém sdruženém nástroji ve 4 krocích. Nejprve jsou vystřiženy vnitřní otvory a část vnějšího tvaru, následně dostřižen vnější tvar a ohnutý do konečné podoby. Stojem pro výrobu je výstředníkový lis CC250, kdy síla potřebná pro tváření je 903,5 kN a práce 4 001 J.
Výroba řetězového kola motocyklu
Hrazdíra, Michal ; Podaný, Kamil (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na výrobu řetězového kola motocyklu, které slouží k přenosu kroutícího momentu z výstupní hřídele převodovky na zadní disk kola. Pro výrobu řešeného dílce byla zvolena ocel 12 050, která je pro tento účel vhodná. Řetězové kolo, vyráběné v sérii 80 000 ks/rok, má průměr 191,9 mm a tloušťku 5 mm. Po zvážení všech stupních faktorů byla pro výrobu zvolena metoda přesného stříhání s nátlačnou hranou. Pro danou sérii byl vybrán polotovar ve formě svitku, který má vnější průměr 1 400 mm a šířku 204 mm. Pro roční výrobní dávku bude potřeba 59 celých a jeden neúplný svitek. Před samotným návrhem nástroje byla provedena technologičnost a kontrolní výpočty, jež ověřily funkčnost navrhovaného střihadla. Nástroj byl doplněn o technickou dokumentaci a podrobný popis konstrukce. Na základě vypočítaných hodnot byl navržen trojčinný hydraulický lis Feintool HFA 11 000 plus. Ten je součástí výrobní linky, ve které se také nachází odvíjecí a rovnací zařízení.
Návrh výroby dusítka trombonu
Munduch, Jaroslav ; Peterková, Eva (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Cílem bylo navrhnout výrobu dusítka trombonu. Je to komplikovaná rotační součást s konstantní tloušťkou stěny 0,5 mm. Nejvhodnější technologií pro zhotovení 500 kusů z hliníkové slitiny EN AW – 3103 bylo zvoleno kovotlačení. Pro něj byla zhodnocena technologičnost, navrženy rozměry polotovaru, tvary a materiál nástrojů pro dvě operace, a nakonec výrobní postup.
Návrh grilu
Bartáček, Petr ; Císařová, Michaela (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Úkolem bylo navrhnout rozebíratelný a přepravitelný gril o schopnosti grilovat pokrmy do 10 kg s možností jednoduchého přikládání. Pro kontakt materiálu s potravinou byla zvolena korozivzdorná ocel 1.4301, pro tepelně namáhané součásti 1.0425 a pro všechny ostatní konstrukční části 1.0038. Technologie výroby zahrnovala stříhání, řezání, ohýbání, zakružování, svařování a obrábění s využitím strojního parku ÚST FSI Brno. Po porovnání současného trhu byl navržen zahradní gril, který disponuje rozměry 900 mm v délce, 625 mm v šířce a 1510 mm ve výšce při zavřeném stavu o celkové hmotnosti 78 kilo a tloušťce všech plechů 2 mm. Pohonná jednotka, model MOT-EC 15/3-5, byla zvolena pro její výkon. Rožeň s vidlicemi z materiálu dodala firma Kovo Janeček. Celkové náklady na výrobu grilu byly odhadnuty na přibližně 10 000 Kč a jeho přepravitelnost lze uskutečnit pomocí dodávek či větších aut jako je SUV nebo přípojných vozíků.
Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny
Vraštiak, Michal ; Psík, Eduard (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen postup kování včetně technologických výpočtů, výkresové dokumentace a výsledků simulace kování pomocí programu QForm. Byl navržen nástroj z legované ušlechtilé nástrojové oceli 19552. Výkovek je kován na klikovém lisu firmy Šmeral Brno LZK 1000 s jmenovitou tvářecí silou 10 MN. Polotovar je dělen nůžkami z tyče 45 mm dlouhé 6 m na délku 89,5 mm.
Výroba čepu s přírubou
Procházka, Pavel ; Řiháček, Jan (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem výroby čepu tažného zařízení použitého u traktoru. Součást se bude vyrábět technologii zápustkového kování z nízkolegované oceli 13 242. Materiál je dodáván v podobě válcovaných tyčí za tepla o průměru 60 mm a délce 6 000 mm. Velikost výrobní série byla stanovená na 25 000 kusů ročně. Vzhledem k dané problematice a velikosti výkovku bude součást vyráběná na bucharu. Jako vhodný stroj se jeví buchar Šmeral KHZ 8A, jelikož kovací práce byla vypočtená asi 89 kJ. Technicko – ekonomické zhodnocení zohledňuje náklady na materiál, které činí 1 364 271 Kč. Zápustka je vyrobená z nástrojové oceli 19 663, její pořizovací cena je 73 000 Kč.
Výroba kloubu skládacího metru
Šoukal, Hynek ; Podaný, Kamil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia uvádí návrh technologie výroby kloubu skládacího metru z konstrukční oceli 12 060. Tloušťka plechu činí 0,5 mm a výrobní série je určena na 30 000 ks/rok. V souladu s literární studií a také podle výpočtů byl navržen postupový sdružený tvářecí nástroj, který je tvořen stojánkem se dvěma sloupky. Tento nástroj bude upnut ve výstředníkovém lisu LEN 10C od výrobce ŠMERAL, Trnava s jmenovitou silou 100 kN. Střižníky, lisovník i ohybník jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436.3. Spodní funkční části nástroje také.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 421 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.