Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chemické generování těkavých specií rtuti pro speciační analýzu - optimalizace podmínek a analytické aplikace
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (vedoucí práce) ; Spěváčková, Věra (oponent)
Byly optimalizovány podmínky chemického generování čtyř těkavých specií rtuti a jejich následné atomizace za účelem speciační analýzy rtuťnatých iontů a iontů methylrtuti, ethylrtuti a fenylrtuti s detekcí atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Ke generování těkavých specií (VSG) rtuti byla použita konstrukce generátoru s dávkováním do proudu a k atomizaci vyhřívaný křemenný atomizátor. Optimalizovanými parametry byly koncentrace kyseliny chlorovodíkové a tetrahydridoboritanu sodného, délka reakční cívky, průtok nosného plynu, atomizační teplota a množství kyslíku v atomizátoru. Dále byl studován i vliv sušicí trubice na signál specií Hg a použitelnost chloridu cínatého jako alternativního redukčního činidla místo tetrahydridoboritanu sodného. Za optimálních podmínek byly naměřeny kalibrační závislosti a určeny základní analytické charakteristiky stanovení všech čtyř specií rtuti. Meze detekce specií rtuti se pohybovaly v rozmezí od 0,12 do 0,25 ng cm-3 a citlivost stanovení při atomizační teplotě 500 řC byla kolem 0,10 s ng-1 . Experimenty zaměřené na optimalizaci atomizační teploty prokázaly, že během generování specií organicky vázané rtuti dochází k jejich výraznému rozkladu. Ve druhé části práce byla provedena speciační analýza rtuti, stanovení obsahu methylrtuti a celkové rtuti v pěti...
Speciation analysis of As and Hg in biological material
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Migašová, M. ; Zemanová, Veronika ; Pavlík, Milan ; Pavlíková, D. ; Kratzer, Jan
This work was focused on an analysis of arsenic in selected plants and mercury in hair. A combination of HPLC and ICP-MS was used for analysis of biological tissues extracts. The\nspeciation analysis of low molecular arsenic and mercury species like inorganic iAs3+ and iAs5+, methylarsenic and dimethylarsenic forms was carried out with hydride generation (HG)\ntechnique, arsenic peptides and inorganic mercury (iHg2+) and its methylated form (MHg+) - with reverse phase (RP) chromatography and detected by ICP-MS.
Stanovení vybraných stopových prvků v kosmetických výrobcích pomocí solid sampling GF-AAS
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Anorganická barviva jsou využívána při výrobě barevných laků na nehty. Pigmenty jsou nejčastěji složeny ze sloučenin přechodných kovů. Úkolem této bakalářské práce byla optimalizace podmínek pro stanovení olova ve vybraných dětských lacích na nehty pomocí atomové absorpční spektrometrie s dávkováním pevného vzorku (ang. solid sampling GF-AAS). Po nalezení optimálních podmínek pyrolýzy a atomizace pro olovo v dětských lacích na nehty, byla provedena kvantifikace. Grafitové lodičky používané pro dávkování a měření vzorku byly využity vícekrát. Během analýzy laků na nehty lodičky korodují, a z toho důvodu byla vyvinuta metoda pro čištění a zachování povrchu lodiček. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, dávkování pevného vzorku, olovo, lak na nehty

Viz též: podobná jména autorů
2 Migašová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.