National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Chemical generation of volatile mercury species for speciation analysis - method optimization and analytical applications
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Spěváčková, Věra (referee)
Experimental conditions have been optimized for volatile species generation (VSG) of four mercury species and their subsequent atomization with detection by atomic absorption spectrometry (AAS). The species investigated were mercury (+II), methylmercury (+I), ethylmercury (+I) and phenylmercury (+I). Flow injection construction of volatile species generator and externally heated quartz tube atomizer were employed. The optimized parameters were the concentration of hydrochloric acid and sodium borohydride, the length of the reaction coil, carrier gas flow rate, atomization temperature and the amount of oxygen present in the atomizer. Furthermore, the effect of the drying tube on the signal of Hg species as well as the applicability of tin chloride as an alternative reductant instead of sodium borohydride were studied. Calibration curves were measured and the basic analytical figures of merit were determined, under optimum experimental conditions, for all four mercury species investigated. Limits of detection for Hg species ranged from 0.12 to 0.25 ng cm-3 , while sensitivity reached ca 0.10 s ng-1 at atomization temperature of 500 řC. Experiments focused on atomization temperature optimization have revealed that volatile compounds generated from organic Hg species decompose significantly. Speciation...
Analysis of unstable complexes for study of enzymatic methylation of arsenic
Albrecht, Michal ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Červený, Václav (referee)
The main aim of this thesis was the development of conjugation of existing methods for analysis of arsenic-glutathione complexes (As-GS complexes) together with simple arsenic species (iAs, MMAs, DMAs) during simple run. The basic technique for analysis of As-GS complexes was the HPLC-ICP-MS method with a reverse phase separation column (C18). The separation problem of simple species has been overcome by extending of system by postcolumn hydride generation with cryotrapping system (HG-CT). The resulting HPLC/HG-CT-ICP-MS system provides a complex analysis of all the above-mentioned analytes. According to the currently available resources, it is an innovative system, where for the first time all the simple arsenic species (iAs, MMAs, DMAs) and the As-GS complexes were separated. Under the given conditions, the detection limit for the As-GS complexes of 1.9 pg cm-3 in the RP-HPLC-ICP-MS system (a quantification limit of 6.5 pg cm-3 ) was achieved at a sensitivity of 468 CPS s pg-1 . The HG-CT-ICP-MS system provided a detection limit for iAs of 1.2 pg cm-3 at a sensitivity of 1121 CPS s pg-1 , for MMAs of 0.043 pg cm-3 at a sensitivity of 895 CPS s pg-1 and for DMAs of 0.076 pg.cm-3 at a sensitivity of 926 CPS s pg-1 . This method was applied to achieve another aim, studying the pathways of enzymatic...
Speciation analysis of As and Hg in biological material
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Migašová, M. ; Zemanová, Veronika ; Pavlík, Milan ; Pavlíková, D. ; Kratzer, Jan
This work was focused on an analysis of arsenic in selected plants and mercury in hair. A combination of HPLC and ICP-MS was used for analysis of biological tissues extracts. The\nspeciation analysis of low molecular arsenic and mercury species like inorganic iAs3+ and iAs5+, methylarsenic and dimethylarsenic forms was carried out with hydride generation (HG)\ntechnique, arsenic peptides and inorganic mercury (iHg2+) and its methylated form (MHg+) - with reverse phase (RP) chromatography and detected by ICP-MS.
Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Červený, Václav (referee)
U N IV E R Z IT A K A R LO V A P ř í r o d o v ě d e c k á f a k u l t a Studijní program: Klinická a toxikologická analýza Michaela Migašová STANOVENÍ VYBRANÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ V KOSMETICKÝCH VÝROBCÍCH POMOCÍ SOLID SAMPLING GF-AAS Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS B a k a l á ř s k á p r á c e Vedoucí bakalářské práce: Dr. Inga Petry-Podgórska Praha, 2017 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně, a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce, ani její podstatná část, nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. V Praze, 28. srpna 2017 ……………… podpis Poděkování Chtěla bych nejvíce poděkovat mé školitelce Dr. Inze Petry-Podgórske za neskutečnou trpělivost a čas, který mi během měření věnovala a za její cenné rady, které mi poskytla. Dále bych chtěla poděkovat panu RNDr. Jakubovi Hraníčkovi, Ph.D. a RNDr. Stanislavu Musilovi, Ph.D. za pomoc při komplikacích s přístrojem. Poděkování také patří mým rodičům za možnost studia na vysoké škole. Abstrakt Anorganická barviva jsou využívána při výrobě barevných laků na nehty. Pigmenty jsou nejčastěji složeny ze sloučenin přechodných kovů. Úkolem této bakalářské práce byla optimalizace podmínek pro stanovení olova ve vybraných...
Synthesis and separation of arsenic-glutathione complexes
Balcárová, Barbora ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Červený, Václav (referee)
The arsenic-glutathione complexes are very unstable in solution and tend to decompose during separation in liquid chromatography. The aim of this work was to develop a relatively fast method of the synthesis and storage conditions for the arsenic-glutathione complexes. The thesis is focused on synthesis, stability in-solution and separation of arsenicglutathione complexes. The synthesis was carried out in solution of 2 mM TCEP (tris(2carboxyethyl)phosphine) in water and with excess of the glutathione. Solutions of 20 ppb arsenic-complexes were consecutively measured after 1h, 2h, 3h, 4h and 24 hours of synthesis. The results confirmed stability of the arsenic-complexes in the reaction mixtures over 24 h. The arsenic-glutathione complexes were separated using a reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled with inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP-MS). The chromatographic method was developed using Aeris widepore 3.6u XB-C18 250x2.10mm column. Isocratic and gradient elutions were compared using several compositions of mobile phases and time of the separation. Methods were tested using samples of synthesized arsenic-glutathione complex (DMAs(GS)). An application of the isocratic elution enabled elimination of time needed for the separation and conditioning of...
Bioanalytical ICP – MS Method for Quantification of Potassium Changes in the Cells and Supernatants after Action of CyaA Toxin
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Wald, Tomáš ; Šebo, Peter ; Mašín, Jiří ; Dědina, Jiří
The publication presents a bioanalytical ICP-MS method applied to the quantification of changes of intra- and extracellular potassium concentration after action of the pore-forming adenylate cyclase toxin (CyaA) from the bacterium Bordetella pertussis.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.