National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The determination perimeter of the complex land consolidation in the cadastral area Dobronice
Matušková, Veronika ; Pavlík, Milan (referee) ; Berková, Alena (advisor)
The subject of this diploma thesis is the determination perimeter of the complex land consolidation in the cadastral area Dobronice. Documents for detection of borderlines are prepared on the basis of a defined perimeter. Borderlines of perimeter is examined with an officially appointed commission and with landowners. A geometric plan is made for the partition of the land, determination borderline of lands for land consolidation and running of specify borderlines from landowners. The results of detection borderlines are created in prescribed elaborate.
Natural sources and sinks of volatile chlorinated hydrocarbons in the spruce forest ecosystem
Štangelová, Pavla ; Tesařová, Eva (advisor) ; Pavlík, Milan (referee)
Biogeochemical cycle of chlorine, particularly the formation of organically bound chlorine is still not well understood. In continental ecosystems chlorides act as source of chlorine, and also as a stress factor. Chlorides originate from precipitation of marine cloud masses. Organically bound chlorine in the environment is formed naturally by biotical and abiotical way. The biotical factors are microorganisms, plants, soil enzymes and animals. Volatile chlorinated hydrocarbons (VOCl) represent one group of organically bound chlorines. Several volatile chlorinated hydrocarbons reacts with atmospheric ozone, consequently causing depletion of the ozone layer. The most important known terrestrial source of volatile chlorinated hydrocarbons is the spruce forest ecosystem. Chlorine in the soil can be transformed by microorganisms into organically bound chlorine or translocated by transpiration stream in plants, where they are also transformed enzymatically into organically bound chlorine, and both of them can be emitted into the atmosphere. Too large amounts of chloride can affect the physiological functions of plants. In this thesis experiments were designed for measuring the natural emissions of volatile halogenated hydrocarbons from plants and fungi, with various periods of incubation, and also to...
Chlorophenols in the environment
Jíšová, Tereza ; Tesařová, Eva (advisor) ; Pavlík, Milan (referee)
Chlorophenols belong to major environmental pollutants and are characterized by their considerable toxicity, persistence and bioaccumulation. For their bactericidal and fungicidal properties have multiple uses. They are readily formed during water chlorination process and cause sensoric defects of drinking water. Thus they are posing a serious health hazard. Chlorophenols also occur in nature in minor amounts due to natural activity. The presence of chlorophenols in water samples is determined by various analytical methods. In this work, emphasis is placed on their determination by gas chromatography. The model assay was performed for 2-chlorophenol and 4-chlorophenol using derivatization and subsequent extraction with a final analysis by gas chromatography with electron capture detection. The limit of detection for 2-chlorophenol was 2.47 μg/l for 4-chlorophenol 3.14 μg/l. Key words: Chlorophenols, determination chlorophenols, degradation, toxicity
The determination perimeter of the complex land consolidation in the cadastral area Dobronice
Matušková, Veronika ; Pavlík, Milan (referee) ; Berková, Alena (advisor)
The subject of this diploma thesis is the determination perimeter of the complex land consolidation in the cadastral area Dobronice. Documents for detection of borderlines are prepared on the basis of a defined perimeter. Borderlines of perimeter is examined with an officially appointed commission and with landowners. A geometric plan is made for the partition of the land, determination borderline of lands for land consolidation and running of specify borderlines from landowners. The results of detection borderlines are created in prescribed elaborate.
Speciation analysis of As and Hg in biological material
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Migašová, M. ; Zemanová, Veronika ; Pavlík, Milan ; Pavlíková, D. ; Kratzer, Jan
This work was focused on an analysis of arsenic in selected plants and mercury in hair. A combination of HPLC and ICP-MS was used for analysis of biological tissues extracts. The\nspeciation analysis of low molecular arsenic and mercury species like inorganic iAs3+ and iAs5+, methylarsenic and dimethylarsenic forms was carried out with hydride generation (HG)\ntechnique, arsenic peptides and inorganic mercury (iHg2+) and its methylated form (MHg+) - with reverse phase (RP) chromatography and detected by ICP-MS.
Natural sources and sinks of volatile chlorinated hydrocarbons in the spruce forest ecosystem
Štangelová, Pavla ; Tesařová, Eva (advisor) ; Pavlík, Milan (referee)
Biogeochemical cycle of chlorine, particularly the formation of organically bound chlorine is still not well understood. In continental ecosystems chlorides act as source of chlorine, and also as a stress factor. Chlorides originate from precipitation of marine cloud masses. Organically bound chlorine in the environment is formed naturally by biotical and abiotical way. The biotical factors are microorganisms, plants, soil enzymes and animals. Volatile chlorinated hydrocarbons (VOCl) represent one group of organically bound chlorines. Several volatile chlorinated hydrocarbons reacts with atmospheric ozone, consequently causing depletion of the ozone layer. The most important known terrestrial source of volatile chlorinated hydrocarbons is the spruce forest ecosystem. Chlorine in the soil can be transformed by microorganisms into organically bound chlorine or translocated by transpiration stream in plants, where they are also transformed enzymatically into organically bound chlorine, and both of them can be emitted into the atmosphere. Too large amounts of chloride can affect the physiological functions of plants. In this thesis experiments were designed for measuring the natural emissions of volatile halogenated hydrocarbons from plants and fungi, with various periods of incubation, and also to...
Chlorophenols in the environment
Jíšová, Tereza ; Tesařová, Eva (advisor) ; Pavlík, Milan (referee)
Chlorophenols belong to major environmental pollutants and are characterized by their considerable toxicity, persistence and bioaccumulation. For their bactericidal and fungicidal properties have multiple uses. They are readily formed during water chlorination process and cause sensoric defects of drinking water. Thus they are posing a serious health hazard. Chlorophenols also occur in nature in minor amounts due to natural activity. The presence of chlorophenols in water samples is determined by various analytical methods. In this work, emphasis is placed on their determination by gas chromatography. The model assay was performed for 2-chlorophenol and 4-chlorophenol using derivatization and subsequent extraction with a final analysis by gas chromatography with electron capture detection. The limit of detection for 2-chlorophenol was 2.47 μg/l for 4-chlorophenol 3.14 μg/l. Key words: Chlorophenols, determination chlorophenols, degradation, toxicity
Hydrogen peroxide and the abiotic formation of chlorinated organic compounds in forest soil
Doležalová, Jana ; Forczek, Sándor Tamás (advisor) ; Pavlík, Milan (referee)
3 Abstrakt Peroxid vodíku je přirozenou součástí lesní půdy a vzniká především díky činnosti různých půdních organismů jako jsou houby rozkládající dřevo a mykorrhizní houby. Peroxid vodíku se v půdě účastní abiotické chlorace organických látek. Tato chlorace probíhá pravděpodobně pomocí Fentonové reakce: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH·. Vznikající hydroxylové radikály jsou schopny oxidovat chlorid na reaktivní HOCl a následně může proběhnout chlorace organických látek a vytváří se tak různé chlorované uhlovodíky. K měření H2O2 lze použít řady analytických optických, elektroanalytických či chromatografických metod. Cílem této práce byla optimalizace spektrofotometrické metody za použití xylenové oranže při stanovení H2O2 v lesní půdě. Tato metoda je spolehlivá, přístojově nenáročná, čas analýzy poměrně krátký. Metoda je vhodná k měření nízkých koncentrací hydroperoxidů ve vodě, ale pro půdní vzorky prozatím nebyla použita. Protože je matricí při této analýze půda, je vhodné užití metody standardního přídavku. Pro stanovení koncentrace z půdy byla přezkoušena také různá extrakční činidla, kdy se jako nejvhodnější ukázal aceton. Limit detekce peroxidu je 0,29 g H2O2/g půdy (n=8) a metoda je lineární až do hodnot 10 g H2O2/g půdy při čemž množství peroxidu v čerstvých jarních vzorcích půdy se pohybovalo od 2,5...
Changes in cytokinin contents and metabolism in spinach in response to zinc excess in soil
Žižková, E. ; Gajdošová, Silvia ; Pavlíková, D. ; Pavlík, Milan ; Száková, J. ; Motyka, Václav
Changes in endogenous cytokinin (CK) contents and metabolism in spinach (Spinacia oleracea L.) responding to excessive amounts of zinc in soil were studied. Application of three zinc rates in soil (250, 500, 750 mg.kg-1) resulted in a progressive (1.7- to 3.3-times) increase of endogenous CKs in spinach leaves. This increase was predominantly due to accumulation of inactive and storage CK forms (N- and O-glucosides) and was accompanied with an enhanced activity of cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX), the key CK degradative enzyme, especially on the highest zinc rate (750 mg.kg-1 soil). On this rate, maximum endogenous CK concentrations in both control and stressed plants were found at the first and the last samplings, i.e. in the course of very young leaf development and just before or during flowering. The CKX activity of stressed plants exceeded that of controls during the whole development and reached the maxima at the last sampling of treated plants.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
5 PAVLÍK, Michal
3 Pavlik, Miroslav
1 Pavlík, Manfred
2 Pavlík, Marcel
7 Pavlík, Marek
13 Pavlík, Martin
4 Pavlík, Matouš
1 Pavlík, Matěj
2 Pavlík, Michael
5 Pavlík, Michal
4 Pavlík, Mikuláš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.