Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Centrum trvale udržitelného rozvoje
Křístková, Veronika ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Vytvoření trvale hodnotného prostředí ve městě. Moje definice je následující: Zaprvé místo se silným charakterem, které bude nezaměnitelné, snadno lokalizovatelné a ke kterému bude možné vytvořit si vztah. Zadruhé místo, které se může – aniž by ztrácelo svůj charakter – neustále proměňovat. Zatřetí místo uvnitř kterého lze objevovat zvenčí neviděné skutečnosti a překvapení. Pokus o implementaci těchto principů na konkrétní lokalitu – nákladové nádraží Gare de Sebeillon ve Švýcarském Lausanne. Urbanistické řešení plochy kolejiště a rekonstrukce nádražní haly.
Postavení obětí porušování lidských práv v mezinárodním právu se zaměřením na oběti vážných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva
Kristková, Veronika ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent) ; Jeřábková, Věra (oponent)
DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Veronika Kristková, LL.M., 2013 Postavení obětí porušování lidských práv v mezinárodním právu se zaměřením na oběti vážných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva Tato práce se v rámci širokého tématu "Postavení obětí porušování lidských práv v mezinárodním právu" zaměřuje na oběti vážných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (dále jen oběti vážných porušení). Autorka se rozhodla zaměřit tuto práci na oběti vážných porušení, protože v průběhu výzkumu vyšlo najevo, že zatímco práva obětí porušení lidských práv obecně jsou relativně ustálena jak v teorii, tak praxi mezinárodního práva, postavení obětí vážných porušení je oblast, která vyvolává řadu doktrinálních otázek, prošla v posledních letech značným vývojem a nadále se vyvíjí. Analýza práv obětí vážných porušení nutně musí vycházet z práv obětí porušení lidských práv obecně, která slouží jako východisko pro analýzu práv obětí vážných porušení. Jen v porovnání s všeobecnými právy obětí porušení lidských práv lze poukázat na specifika práv a postavení obětí vážných porušení. Práce nejprve vyjasňuje pojmem vážná porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a v této souvislosti se dotkne také problematiky hierarchie norem mezinárodního práva. Po vyjasnění toho, co je pro...
Centrum trvale udržitelného rozvoje
Křístková, Veronika ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Vytvoření trvale hodnotného prostředí ve městě. Moje definice je následující: Zaprvé místo se silným charakterem, které bude nezaměnitelné, snadno lokalizovatelné a ke kterému bude možné vytvořit si vztah. Zadruhé místo, které se může – aniž by ztrácelo svůj charakter – neustále proměňovat. Zatřetí místo uvnitř kterého lze objevovat zvenčí neviděné skutečnosti a překvapení. Pokus o implementaci těchto principů na konkrétní lokalitu – nákladové nádraží Gare de Sebeillon ve Švýcarském Lausanne. Urbanistické řešení plochy kolejiště a rekonstrukce nádražní haly.

Viz též: podobná jména autorů
4 Křístková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.