Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení vybraných vlastností náplní laserových tiskáren
Janků, Michaela
Diplomová práce se v rešeršní části zaměřuje na právní předpisy při nakládání s elektroodpady, technologii tisku, celkovou produkci laserových tiskáren a složení tonerového prášku. V praktické části je provedeno analytické měření zacílené na materiálové složení tonerových kazet, stanovení sušiny, organických látek, celkového uhlíku, spalného tepla a prvkové zastoupení v tonerových prášcích různých výrobců tiskáren. Výsledkem práce jsou data zhodnocená pomocí základní popisné statistiky, která jsou zobrazena v grafech. V závěru práce jsou výsledky vyhodnoceny, je popsán možný příklad pro využití tonerového prášku
Marketingové aktivity Euromedia Group v období 2011-2013
Janků, Michaela ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Ježková, Tereza (oponent)
Cílem bakalářské práce "Marketingové aktivity Euromedia Group v letech 2011−2013" je představení marketingové komunikace jednoho z největších nakladatelství v České republice Euromedia Group. Společnost vlastní také celostátní distribuční společnost, díky které expeduje tituly do všech domácností, knihkupeckých sítí, obchodních řetězců či ke knihkupcům, a také jeden z největších čtenářských klubů u nás. V úvodu práce je představena společnost včetně její historie a pravidel členství v Knižním klubu. Následující kapitoly se zabývají marketingovými aktivitami. Jejich součástí jsou péče o stávající členy, nábory nových členů či knižní akce pro veřejnost. Součástí je i téma podpory domácích autorů a s ním související Literární cena Knižního klubu. V závěru práce je rozebraná propagace knižních titulů v různých médiích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
2 Janků, Martin
5 Janků, Michal
1 Janků, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.