Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce buněk ve snímcích zachycených pomocí mikroskopie
Hubálek, Michal ; Štursa, Dominik (oponent) ; Škrabánek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci automaticky detekující zdravé buňky kardiomyocytů ze snímků zachycených konfokálním mikroskopem. Práce vznikla na základě konkrétních potřeb výzkumníků ze Slovenské akademie věd, kterým usnadní práci a ušetří čas, protože doposud musejí snímky vyhodnocovat a hledat vhodné buňky ručně. Pro detekci je použita konvoluční neuronová síť RetinaNet, která byla implementována do uživatelsky přívětivé desktopové aplikace. Aplikace také automaticky zaznamenává a ukládá souřadnice detekovaných buněk využitelné pro snímání buněk ve vyšší obrazové kvalitě. Další výhodou vytvořené aplikace je univerzálnost, která umožňuje natrénovat detekci i na jiných datech, čímž je použitelná i na dalších detekčních projektech. Výsledkem práce je funkční, samostatně spustitelná a intuitivní aplikace, která je připravena k použití výzkumníky.
Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n
Hubálek, Michal ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení. Je zaměřená především na moderní systém Ego-n od firmy ABB s.r.o., který je běžně dostupný na českém trhu. Nejprve jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými systémy inteligentních elektroinstalací, které se u nás používají. Tyto systémy jsou rozděleny do skupin a stručně popsány. Následuje úvod do systému Ego-n, formulování základních principů systému, jeho možnosti a využití. Převážná část bakalářské práce je zaměřena na výrobu a „Oživení“ laboratorního panelu inteligentní elektroinstalace Ego-n. Laboratorní panel má demonstrovat funkce řízení osvětlení, žaluzií, vytápění a jiných obvodů. Programování laboratorního panelu je možné ručně, nebo pomocí počítače. Pro obě varianty jsou napsány laboratorní návody na procvičení jednotlivých funkcí. Práce obsahuje i rozpočet a soupis materiálu na výrobu laboratorního panelu a jeho zapojení.
Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC
Hubálek, Michal ; Němec, Zdeněk (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány způsoby měření vzdálenosti. Hlavní částí práce byla konstrukce celé mechanické části. Dále pak návrh komunikační jednotky, elektroniky a kabeláže pro propojení modelu s programovatelným automatem. Finálním výstupem je funkční model vzduchové levitace a stručný návod pro výuku předmětu.
Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System
Hubálek, Michal ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na téma inteligentní elektroinstalace zejména pro domovní řízení. Zabývá se problematikou moderního systému Foxtrot od společnosti TECO a.s. V úvodu se práce věnuje teorii inteligentních domů a jejich možností. Následně jsou podrobně popsány vlastnosti systému Foxtrot a jeho použití, způsoby komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Převážná část diplomové práce se věnuje laboratornímu panelu se systémem Foxtrot. Návrhu panelu, který vychází z funkcí systému Foxtrot a dále samotné výrobě panelu, pro který je sestaven rozpočet rozčleněný na cenu komponentů Foxtrot a ostatní části panelu. Pro plánované začlenění laboratorního panelu do výuky jsou vytvořeny dva laboratorní návody, které se liší svými funkcemi ovládání. V prvním návodu jde především o seznámení se systémem Foxtrot a programovacím softwarem Mosaic, kde je systém ovládaný tlačítky. Druhý návod umožní vytvoření složitějšího programu, který slouží k ovládání systému přes webové rozhraní počítačem nebo telefonem a jsou použity rovněž tlačítka.
Detekce buněk ve snímcích zachycených pomocí mikroskopie
Hubálek, Michal ; Štursa, Dominik (oponent) ; Škrabánek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci automaticky detekující zdravé buňky kardiomyocytů ze snímků zachycených konfokálním mikroskopem. Práce vznikla na základě konkrétních potřeb výzkumníků ze Slovenské akademie věd, kterým usnadní práci a ušetří čas, protože doposud musejí snímky vyhodnocovat a hledat vhodné buňky ručně. Pro detekci je použita konvoluční neuronová síť RetinaNet, která byla implementována do uživatelsky přívětivé desktopové aplikace. Aplikace také automaticky zaznamenává a ukládá souřadnice detekovaných buněk využitelné pro snímání buněk ve vyšší obrazové kvalitě. Další výhodou vytvořené aplikace je univerzálnost, která umožňuje natrénovat detekci i na jiných datech, čímž je použitelná i na dalších detekčních projektech. Výsledkem práce je funkční, samostatně spustitelná a intuitivní aplikace, která je připravena k použití výzkumníky.
Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC
Hubálek, Michal ; Němec, Zdeněk (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány způsoby měření vzdálenosti. Hlavní částí práce byla konstrukce celé mechanické části. Dále pak návrh komunikační jednotky, elektroniky a kabeláže pro propojení modelu s programovatelným automatem. Finálním výstupem je funkční model vzduchové levitace a stručný návod pro výuku předmětu.
Analýza klubů Mattoni NBL a jejich práce s fanoušky
Hubálek, Michal ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Nikodým, Jiří (oponent)
Název: Analýza klubů Mattoni NBL a jejich práce s fanoušky Cíle práce: Cílem práce je analýza práce klubů, působících v Mattoni NBL, s fanoušky. Práce zobrazuje marketing klubů, marketingový mix, propagaci, propagační akce a základnu fanoušků. Získaná data mezi sebou porovnává, analyzuje a následně se snaží vyvodit určité závěry, které by vedly ke zlepšení komunikace a prezentace klubů na veřejnosti a posléze ke zvýšení divácké návštěvnosti. Klíčová slova: marketing, propagace, merchandising, charita, návštěvnost, vstupenky, fanoušek, basketbal
Struktura financování České basketbalové federace
Hubálek, Michal ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Blažek, Daniel (oponent)
Název: Struktura financování České basketbalové federace Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením a financováním České basketbalové federace. Zobrazuje strukturu příjmů a výdajů České basketbalové federace v posledních pěti letech jejího fungování. Tyto data mezi sebou porovnává, analyzuje je a snaží se vyvodit závěry a způsoby, které by vedly ke zlepšení financování a finanční situace České basketbalové federace. Klíčová slova: Česká basketbalová federace, financování, příjmy, výdaje, sport, občanské sdružení
Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n
Hubálek, Michal ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení. Je zaměřená především na moderní systém Ego-n od firmy ABB s.r.o., který je běžně dostupný na českém trhu. Nejprve jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými systémy inteligentních elektroinstalací, které se u nás používají. Tyto systémy jsou rozděleny do skupin a stručně popsány. Následuje úvod do systému Ego-n, formulování základních principů systému, jeho možnosti a využití. Převážná část bakalářské práce je zaměřena na výrobu a „Oživení“ laboratorního panelu inteligentní elektroinstalace Ego-n. Laboratorní panel má demonstrovat funkce řízení osvětlení, žaluzií, vytápění a jiných obvodů. Programování laboratorního panelu je možné ručně, nebo pomocí počítače. Pro obě varianty jsou napsány laboratorní návody na procvičení jednotlivých funkcí. Práce obsahuje i rozpočet a soupis materiálu na výrobu laboratorního panelu a jeho zapojení.
Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System
Hubálek, Michal ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na téma inteligentní elektroinstalace zejména pro domovní řízení. Zabývá se problematikou moderního systému Foxtrot od společnosti TECO a.s. V úvodu se práce věnuje teorii inteligentních domů a jejich možností. Následně jsou podrobně popsány vlastnosti systému Foxtrot a jeho použití, způsoby komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Převážná část diplomové práce se věnuje laboratornímu panelu se systémem Foxtrot. Návrhu panelu, který vychází z funkcí systému Foxtrot a dále samotné výrobě panelu, pro který je sestaven rozpočet rozčleněný na cenu komponentů Foxtrot a ostatní části panelu. Pro plánované začlenění laboratorního panelu do výuky jsou vytvořeny dva laboratorní návody, které se liší svými funkcemi ovládání. V prvním návodu jde především o seznámení se systémem Foxtrot a programovacím softwarem Mosaic, kde je systém ovládaný tlačítky. Druhý návod umožní vytvoření složitějšího programu, který slouží k ovládání systému přes webové rozhraní počítačem nebo telefonem a jsou použity rovněž tlačítka.

Viz též: podobná jména autorů
5 HUBÁLEK, Martin
5 Hubálek, Martin
2 Hubálek, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.