Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice
Chaloupková, Alena ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální migrace, které jsou relevantní v podmínkách České republiky: (1) změna klimatu a její projevy, (2) realizace rozvojových projektů a (3) průmyslové havárie a znečištění. Dále se zabývá analýzou a hodnocením nejdůležitějších právních nástrojů prevence a ochrany obyvatel v těchto oblastech. Především jde o právní nástroje využitelné v oblasti ochrany klimatu, adaptace na projevy změny klimatu (povodně a sucho), ochrany před přesídlením z důvodu realizace rozvojových projektů (těžba, přehrady a výstavba pozemních komunikací), ochrany před průmyslovými haváriemi a ochrany ovzduší. Závěrem jsou shrnuty zjištěné souvislosti a formulovány nejvýznamnější nedostatky právní úpravy, příp. navrhovány úpravy de lege ferenda.

Viz též: podobná jména autorů
2 Chaloupková, Aneta
1 Chaloupková, Anežka
2 Chaloupková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.