Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Synthesis of new potential inhibitors of 5´-nucleotidases
Šimák, Ondřej ; Pachl, Petr ; Brynda, Jiří ; Rosenberg, Ivan
The work deals with the synthesis of potential inhibitors of 5´-nucleotidases. The phosphonobenzylidene ring of a phosphonate nucleotide derivative was recognized as a target for proposed synthetic modifications. Substituents selected on the basis of a docking study, mostly the electronegative ones, should be suitable for the formation of additional hydrogen bonds, and thus the increased inhibition of the enzymes.
NANOTECHNOLOGY AND BIOMATERIALS IN MEDICINE
Kubinová, Šárka ; Jendelová, Pavla ; Lesný, Petr ; Holáň, Vladimír ; Syková, Eva
Our studies focus on the use of nanotechnology in cell therapy and tissue engineering for the treatment of brain and spinal cord injury, corneal defects and chronic wounds.
Moderní metody určování struktur proteinových krystalů a strukturní analýza RNA polymerázy
Kovaľ, Tomáš ; Dohnálek, Jan ; Dušek, Michal ; Krásný, Libor
V tomto článku jsou shrnuty metody krystalizace a sběru difrakčních dat, které jsou používány při procesu určování struktury. Druhá část je věnována strukturní charakterizaci bakteriální RNA polymerazy, komplexu provádějícího transkripci DNA do RNA.
Analýza samčí sterility způsobené T(16,17)43H chromosomální translokací
Čapková, Jana ; Homolka, David ; Ivánek, Robert ; Jansa, Petr ; Forejt, Jiří
Po některých chromosomálních přestavbách vzniká heterozygosita, která vede ke sterilitě samců. Náš model chromosomální přestavby vedoucí samčí sterilitě představuje myší T(16,17)43H chromosomální translokace. Na tomto modelu jsme studovali účinek translokace na spermatogenezu. Analyzovali jsme meiosu u heterozygotních T43/+ samců a prokázali jsme transkripčním umlčení nesynaptického autosomálního chromatinu v translokačním kvadrivalentu a následnou neschopnost transkripční inaktivace X chromosomu v pachytenním stadiu spermatogeneze.
Mikroskopie 2008
Hozák, Pavel
Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z oblasti biomedicínské, tak z oblasti fyziky a materiálových věd. Konference se koná v lyžařském sportovním areálu v srdci českomoravské vysočiny a je zakončena opulentním rautem s ochutnávkou vín.
Buňky PC12 obsahují vazebná místa pro CART
Maixnerová, Jana ; Blokešová, Darja ; Matyšková, Resha ; Haugvicová, Renata ; Šloncová, Eva ; Elbert, Tomáš ; Železná, Blanka ; Maletínská, Lenka
Popsána specifická vazba 125I-CART(61-102) peptidu k buněčné linii PC12, jak k intaktním buňkám tak k hrubému preparátu membrán.
Regulace syntézy ribozomů v bakteriích
Krásný, Libor
Rychle rostoucí bakterie potřebují velké množství ribozomů pro pokrytí potřeby zvýšené buněčné translace. Bakterie v podmínkách omezené výživy mají potřebu ribozomů nízkou kvůli šetření energií. Počet ribozomů je regulován na úrovni transkripce ribozomální RNA (rRNA).
Původ proteinů kančí semenné plazmy
Maňásková, Pavla ; Kyselová, Vendula ; Tichá, M. ; Jonáková, Věra
Spermadhesiny byly nalezeny pomocí svých protilátek v kančí epididymální tekutině, ale DQH a beta microseminoprotein nikoli. Nepřímá imunofluorescenční technika byla použita pro odhalení distribuce proteinů semenné plasmy na řezech tkání kančích reprodukčních orgánů. mRNA beta-MSP v testes, semenných vacích a prostatě.
Vazebné vlastnosti proteinů kančí semenné plazmy v reprodukčním procesu
Jonáková, Věra ; Maňásková, Pavla ; Liberda, J. ; Tichá, M.
Proteiny kančí semenné plasmy (spermadhesiny a DQH protein) se váží na povrch spermie při ejakulaci. Vazba spermie k epiteliálním buňkám oviduktu a ke glykoproteinům zony pellucidy je zprostředkována protein-sacharidovými interakcemi (lektin-like).Tyto interakce hrají roli v tvorbě oviduktálního rezervoáru spermií, v uvolnění kapacitovaných spermií z povrchu oviduktu a ve vazbě spermie na zonu pellucidu vajíčka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.