National Repository of Grey Literature 186 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Posturální stabilita stoje členů IZS využívajících balistické vesty
Čubanová, Slavka ; Kotolová, Veronika ; Hýbl, Jan ; Volf, Petr ; Hejda, Jan ; Sokol, Marek ; Leová, Lydie ; Kutílek, Patrik
Posturografie je obecný název pro techniky používané k hodnocení posturální stability těla. Vědecko výzkumný tým biomechanika a asistivních technologii KZOOO FBMI ČVUT se dlouhodobě zabývá optimalizací ochranných pomůcek pro IZS. Nejdůležitější funkcí těchto pomůcek je ochrana nositele před zraněním. Pro použití v praxi je však důležité i zajistit určitý komfort při nošení. Tyto pomůcky ve formě například balistické vesty, helmy, ochranných obleků pro hasiče atd. často stěžují samotný pohyb, jsou však pro vykonání některých úkolů nezbytné a nejde se bez nich obejít. V rámci ergonomické optimalizace těchto ochranných pomůcek jsme se zaměřili na měření posturální stability uživatelů ochranných vest. Zajímá nás, jestli a jak ovlivňuje nošení ochranných pomůcek posturální stabilitu členů IZS a jakým způsobem můžeme zvýšit komfort při nošení právě těchto nezbytných ochranných pomůcek.
Telemedicínský systém pro analogové mise a vesmírné aplikace: Aktuální stav a budoucnost vývoje
Kutílek, Patrik ; Hýbl, Jan ; Volf, Petr ; Sokol, Marek ; Leová, Lýdie ; Kotolová, Veronika ; Karavaev, Aleks ; Čubanová, Slávka ; Hejda, Jan
Dlouhodobým záměrem vědeckovýzkumného týmu Zdravotnické technologie pro vesmírné aplikace Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI ČVUT je vývoj telemedicínských technologií vhodných pro analogové mise a vesmírné aplikace, které mohou najít uplatnění v prostředích ICE (Isolated, Confined, Extreme) na Zemi. Jsou stanoveny charakteristiky systému pro sledování fyziologických dat osob určených pro náročné profese. Systém umožní screening a předvýběr těchto osob. Charakteristiky systému jsou navrženy a následně systém vyvíjen a testován pro měření 24/7. Jako prostředí ICE pro simulaci analogových a vesmírných misí byl použit keson od společnosti Hydronaut Project a.s. Výsledkem je systém se senzory měření biomedicínských dat splňujících požadavky pro použití v kesonu a požadované standardy.
Koncepce, podpora a zkušenosti z výuky v oblasti zobrazovacích systémů na ČVUT FBMI ve studijním programu Biomedicínská technika
Hozman, Jiří ; Volf, Petr ; Krupička, Radim ; Mardanshina, Evgeniia
V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti za posledních 30 let z hlediska výuky problematiky zobrazovacích systémů v lékařství. Za tuto dobu bylo vyzkoušeno několik modelů výuky, a to zejména z hlediska počtu předmětů a rozsahu, ale také metod výuky, a to jak na ČVUT FEL, tak i převážně na ČVUT FBMI, ale i na 1. LF UK. Ve všech případech se jednalo o bakalářská a navazující magisterská studia, která mají vztah k biomedicínské technice, resp. biomedicínskému inženýrství. Tyto dlouholeté zkušenosti pak vedly k vytvoření vhodné struktury přednášek a cvičení, ale i k vytvoření vhodné podpory výuky. V uvedeném příspěvku jsou všechny tyto aspekty zahrnuty. Jedná se tedy spíše o jistý souhrn dosažených zkušeností a doporučení, tzv. dobré výukové praxe, kterou lze využít i na jiných VŠ.
The immune response in Post-kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL)
Záluská, Elisabeth ; Volf, Petr (advisor) ; Leštinová, Tereza (referee)
Visceral leishmaniasis (VL), also called kala-azar, is a life-threatening parasitic disease, most often caused by Leishmania donovani. After recovery from VL, parasites persisting in the skin can cause post kala-azar dermatitis (PKDL). PKDL is found mainly in the Indian subcontinent and East Africa. Patients with PKDL are a threat to public health and their surroundings because they can serve as a reservoir for the parasite and thus help in its further spread. PKDL has two main forms: in South Asia are mostly caused by papulonodular lesions (pimples and bumps on the skin surface). In East Africa are more common hypomelatonic lesions (hypopigmentation of the skin, characterized by light spots). In patients, there is a decrease in the expression of melanin-A and a gradual loss and degeneration of melanocytes. After an episode of VL, there is a different immune response in the skin and in the rest of the body. The immune response is somewhere between TH1 and TH2, and that gives an advantage to the remaining surviving parasites in the skin. The TH1 response is responsible for the inflammatory response and formation of skin lesions, which are typical for PKDL. On the other hand, the TH2 response promotes regeneration and healing process, and that helps the parasite persist in the skin. For the...
Analysis of Impact of Covariates Entering Stochastic Optimization Problem
Volf, Petr
In the contribution we study consequences of imperfect information to precision of stochastic optimization solution. In particular, it is assumed that the characteristics of optimization problem are influenced by a set of covariates. This dependence is described via a regression model. Hence, the uncertainty is then caused by statistical estimation of regression parameters. The contribution will analyze several regression model cases, together with their application. Precision of results will be explored, both theoretically as well as with the aid of simulations.
Sex chromosomes of Nematocera
Ryšan, Tadeáš ; Volf, Petr (advisor) ; Šťáhlavský, František (referee)
The paraphyletic group Nematocera is highly diversified in both body morphology and life strategies. Based on sex chromosome morphology, it can be divided into four groups defined as early as the mid- 20th century. All these systems are based on the presence of the XY/XX sex chromosomes or the loss of the Y chromosome. The different groups are distinguished based on whether the chromosomes are differentiated, whether chiasmata are present and whether the Y chromosome is retained. However, later research has shown much higher sex chromosome diversity, mostly in groups with homomorphic gonosomes. Even though most representatives of this group do not have differentiated sex chromosomes, we find the recurrence of differentiated gonosomes and even the X1X2Y1Y2/ X1X1X2X2 and ZW/ZZ sex systems, which are less typical for Diptera. These findings suggest that the form of sex chromosomes in Diptera may not be as stable as previously thought. The recently discovered non- homology of gonosomes across the Diptera, including several representatives of Nematocera, supports this idea. Multiple independent gonosome formation could also explain the diversity of primary sex- determining factors in those groups where these factors are known. Key words: Nematocera, Phlebotomus, Lutzomyia, sex chromosomes, sex determination
Possibilities of cognitive development in preschool children
Černá, Klára ; Krykorková, Hana (advisor) ; Volf, Petr (referee)
This thesis aims to create an elementary task situation for preschool children, which would allow the development of cognitive functions and facilitate the child's understanding of relationships and connections between objects and phenomena. Task situation also reflects the wider social and cultural context where the process of learning and cognition takes place. Preschool age is a period when shaping the personality of the child and his cognitive apparatus necessary for preparation for school and future life.
Salivary glycoproteins of bloodsucking arthropods
Sumová, Petra ; Volf, Petr (advisor) ; Mikeš, Libor (referee)
During obtaining their blood meal, bloodsucking arthropods salivate into their host. Bloodsucking arthropods' saliva contains wide array of bioactive macromolecules. Host organism develops antibody response against many of these molecules. Due to interspecies variability in salivary protein composition, detection of antibody response may serve as a marker of the exposure to individual species of bloodsucking arthropods. Host antibody response is mostly elicited by proteins or glycoproteins. Glycoproteins contain one or more oligosaccharide chains attached to the protein. Glycoprotein's antigenicity could be caused by either both parts, or by only the protein, or the sugar part. This fact has to be taken into consideration for choice of the expression system for recombinant glycoprotein synthesis. This work summarizes current knowledge about structure, function and features of salivary glycoproteins in various species of bloodsucking arthropods.
Intraspecific variability of Phlebotomus sergenti, a major vector of Leishmania tropica
Dvořák, Vít ; Volf, Petr (advisor) ; DEPAQUIT, Jérôme (referee) ; Maroli, Michele (referee)
t ( Results l. We demonstratedthat crossing b possible betweenP. sergenti laboratory-reared specimens tom coloníes originating fiom Turkey and brael. Succesful mating and irseminationwas oberved and viable hybrid Fl and F2 offEpringswercobtaínedfromboth parentalcombinatiors.No satbtically significantdíftrencewas bund in theegg production oťthehybrideswtrcncomparcd!o theparents. 2. RAPD analysš was able to dštingušh clearly beween membes of Turkish and hneli colony.When Fl pÍogenyobtainedfromthecÍossflatingstudywere includedin the RAPD anallsb, thesesamples 6rmed a dbtinct groupwith positionintermediatebetween Turkish and lsraelisubgroup,not only sharinga portionof ban& with each of the parenal coloniesbutalsoexhibitingseveraluniqueloci. The rcsultsofRAPD analysbwerc in accord with geometricmorphometricanalysb of wing shapeof P. sergentifrom TuŘey and Israe| demomtratingtbatbothmolecutarbiologyandmorphologicalapproacbesarecomplementary. 3. RAPD provedto be a rseful methodfur identificationandcomparisonof P. sergenti specimem tom two foci of cutaneors leishmaniasbin northemIsraelwhich difrr in the vector. 4. No microsatsllitemarkes pÍeviouslyšolated for otherphlebotominespecieswerc found applicableon P. sergeni. A developmentof speciesspecific microsatellitemarker panel was sbÍtedand two suitable ma*es were...

National Repository of Grey Literature : 186 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Volf, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.