National Repository of Grey Literature 192 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Odors attractive to sand flies and mosquitoes
Strejc, Vojtěch ; Volf, Petr (advisor) ; Štáfková, Jitka (referee)
This thesis focuses on the odour signals used by blood-sucking insects to locate their hosts. It focuses mainly on phlebotominae sand flies, but also deal with the most important findings published for mosquitoes, which are close relatives of sand flies. In addition to sex pheromones, odor signals important to sand flies include carbon dioxide, higher alcohols, aldehydes, alkanes, ketones, and lactic acid. Sand flies and mosquitoes are also attracted to plant kairomones, such as terpenes, because they obtain their sugar meal from plants. In humans, it is known that various individuals are differently attractive to mosquitoes, this individual variability is mainly due to the skin microbiome. In sand flies, significantly different attractivity to Lutzomyia longipalpis was described among six volunteers. Part of this thesis focuses on the increased attractiveness of infected hosts for vectors (mosquitoes and sand flies). Mosquitoes of the genus Anopheles were in some studies more attracted to humans infected with Plasmodium falciparum, specifically those individuals who had gametocytes in their blood. Plasmodium falciparum apparently affect the vector in host selection by altering the odor of the host's sweat or breath to make it more attractive to mosquitoes. Similarly, sand flies are more attracted...
Sauroleishmania-sand fly interactions
Tichá, Lucie ; Volf, Petr (advisor) ; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo (referee) ; Shaw, Jeffrey Jon (referee)
Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: Psychodidae). Due to the non-pathogenic character of its species, little is known about their development in reptiles and sand flies. The main objective of this project was to elucidate some missing aspects of Sauroleishmania life cycle. A major part of this thesis aimed to test the susceptibility of various sand fly species to different Sauroleishmania isolates and describe their development in the sand fly intestinal tract. A minor part was devoted to the study of infection in reptiles. First, we investigated the development of Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae in three Phlebotomus species. Sand flies were infected through membrane on promastigote suspension and dissected at various time intervals post infection. Leishmania (S.) tarentolae developed in all three species tested and underwent peripylarian type of the development. Moreover, heavy parasite loads were frequently found in Malpighian tubules, which is a unique localization among Leishmania parasites. To summarize the current knowledge on L. (S.) tarentolae, we have also written a review describing the origin, life cycle and application of...
Analysis of Selected Demographic and Economics Indicators of the City Hodonín
Volf, Petr ; Maňák, Marián (referee) ; Kropáč, Jiří (advisor)
This Bachelor thesis focuses on analyzing the demographic and economic trend of the City of Hodonin in terms of selected indicators. The main aim of this thesis is to examine the development trend of the chosen indicators and determine the prognosis of their trend in the future. Regression analysis methods and time series from mathematical statistics are used in this thesis to achieve the desired goals.
Procedurally Generated Lens Flare Effect for Blender
Volf, Petr ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
Lens flare is an image artefact caused by unintended reflection of light in camera's lens system. The goal of this project is simulation of this phenomena in open source 3D content creation suite Blender. The generated effect is then composited into final image. The project is designed as an add-on. The add-on allows user to customize several parameters to achieve the desired result.
The Use of Artificial Intelligence on Commodity Markets
Volf, Petr ; Geroč, Ján (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích. Řešení problematiky spočívá ve využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí, k technické analýze vývoje ceny vybrané komodity a snaze o co nejpřesnější predikci budoucího vývoje ceny pro podporu investičního rozhodování. Model neuronové sítě je vytvořen a použit pro predikci v programu MATLAB.
Posturální stabilita stoje členů IZS využívajících balistické vesty
Čubanová, Slavka ; Kotolová, Veronika ; Hýbl, Jan ; Volf, Petr ; Hejda, Jan ; Sokol, Marek ; Leová, Lydie ; Kutílek, Patrik
Posturografie je obecný název pro techniky používané k hodnocení posturální stability těla. Vědecko výzkumný tým biomechanika a asistivních technologii KZOOO FBMI ČVUT se dlouhodobě zabývá optimalizací ochranných pomůcek pro IZS. Nejdůležitější funkcí těchto pomůcek je ochrana nositele před zraněním. Pro použití v praxi je však důležité i zajistit určitý komfort při nošení. Tyto pomůcky ve formě například balistické vesty, helmy, ochranných obleků pro hasiče atd. často stěžují samotný pohyb, jsou však pro vykonání některých úkolů nezbytné a nejde se bez nich obejít. V rámci ergonomické optimalizace těchto ochranných pomůcek jsme se zaměřili na měření posturální stability uživatelů ochranných vest. Zajímá nás, jestli a jak ovlivňuje nošení ochranných pomůcek posturální stabilitu členů IZS a jakým způsobem můžeme zvýšit komfort při nošení právě těchto nezbytných ochranných pomůcek.
Telemedicínský systém pro analogové mise a vesmírné aplikace: Aktuální stav a budoucnost vývoje
Kutílek, Patrik ; Hýbl, Jan ; Volf, Petr ; Sokol, Marek ; Leová, Lýdie ; Kotolová, Veronika ; Karavaev, Aleks ; Čubanová, Slávka ; Hejda, Jan
Dlouhodobým záměrem vědeckovýzkumného týmu Zdravotnické technologie pro vesmírné aplikace Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI ČVUT je vývoj telemedicínských technologií vhodných pro analogové mise a vesmírné aplikace, které mohou najít uplatnění v prostředích ICE (Isolated, Confined, Extreme) na Zemi. Jsou stanoveny charakteristiky systému pro sledování fyziologických dat osob určených pro náročné profese. Systém umožní screening a předvýběr těchto osob. Charakteristiky systému jsou navrženy a následně systém vyvíjen a testován pro měření 24/7. Jako prostředí ICE pro simulaci analogových a vesmírných misí byl použit keson od společnosti Hydronaut Project a.s. Výsledkem je systém se senzory měření biomedicínských dat splňujících požadavky pro použití v kesonu a požadované standardy.
Koncepce, podpora a zkušenosti z výuky v oblasti zobrazovacích systémů na ČVUT FBMI ve studijním programu Biomedicínská technika
Hozman, Jiří ; Volf, Petr ; Krupička, Radim ; Mardanshina, Evgeniia
V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti za posledních 30 let z hlediska výuky problematiky zobrazovacích systémů v lékařství. Za tuto dobu bylo vyzkoušeno několik modelů výuky, a to zejména z hlediska počtu předmětů a rozsahu, ale také metod výuky, a to jak na ČVUT FEL, tak i převážně na ČVUT FBMI, ale i na 1. LF UK. Ve všech případech se jednalo o bakalářská a navazující magisterská studia, která mají vztah k biomedicínské technice, resp. biomedicínskému inženýrství. Tyto dlouholeté zkušenosti pak vedly k vytvoření vhodné struktury přednášek a cvičení, ale i k vytvoření vhodné podpory výuky. V uvedeném příspěvku jsou všechny tyto aspekty zahrnuty. Jedná se tedy spíše o jistý souhrn dosažených zkušeností a doporučení, tzv. dobré výukové praxe, kterou lze využít i na jiných VŠ.
The immune response in Post-kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL)
Záluská, Elisabeth ; Volf, Petr (advisor) ; Leštinová, Tereza (referee)
Visceral leishmaniasis (VL), also called kala-azar, is a life-threatening parasitic disease, most often caused by Leishmania donovani. After recovery from VL, parasites persisting in the skin can cause post kala-azar dermatitis (PKDL). PKDL is found mainly in the Indian subcontinent and East Africa. Patients with PKDL are a threat to public health and their surroundings because they can serve as a reservoir for the parasite and thus help in its further spread. PKDL has two main forms: in South Asia are mostly caused by papulonodular lesions (pimples and bumps on the skin surface). In East Africa are more common hypomelatonic lesions (hypopigmentation of the skin, characterized by light spots). In patients, there is a decrease in the expression of melanin-A and a gradual loss and degeneration of melanocytes. After an episode of VL, there is a different immune response in the skin and in the rest of the body. The immune response is somewhere between TH1 and TH2, and that gives an advantage to the remaining surviving parasites in the skin. The TH1 response is responsible for the inflammatory response and formation of skin lesions, which are typical for PKDL. On the other hand, the TH2 response promotes regeneration and healing process, and that helps the parasite persist in the skin. For the...

National Repository of Grey Literature : 192 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Volf, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.