National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Implementation of geospatial technologies into modeling of urban processes in strategic planning of city development
Burian, Jaroslav ; Voženílek, Vít (advisor) ; Janíková, Jana (referee) ; Vorel, Jakub (referee)
OF PH.D. THESIS - RNDR. JAROSLAV BURIAN Abstract in English "Implementation of geospatial technologies into modeling of urbanization processes in strategic planning of city development" PhD thesis represents original author's approach to the modeling of urban processes by using GIS in Olomouc region. In theoretical part, urban processes and spatial structures of the cities are described in connection with geospatial technologies and digital data for studying, analysis, modeling and simulation. Practical part is divided into for separated parts to fluently binding and creating homogenous thematic block. The first part of the thesis analyses development of Olomouc city by using functional areas derived from historical urban plans (since 1930). The development of urban processes, spatial structures of the city and impacts of urbanization and suburbanization are evaluated. Second chapter describes identification, analysis and quantification of suburbanization in Olomouc suburban space. The main result is Toolbox "Suburban Analyst" in ArcGIS software that use multi- criteria evaluation method and allows identifying and quantifying suburbanization in municipalities' level. Third part analyses the readiness of municipalities and cadastral areas for suburbanization. The final values of readiness represent...
Cartographic cultural heritage
Novotná, Eva ; Papík, Richard (advisor) ; Cajthaml, Jiří (referee) ; Voženílek, Vít (referee)
Disertace je zaměřena na kartografické kulturní dědictví. Zkoumá postupy a stav jeho zpracování i způsoby a nástroje pro zpřístupnění v paměťových institucích. Byly vytčeny dva hlavní cíle práce. Nejprve zpracovat teoretický model online zpřístupnění kartografického kulturního dědictví a ověřit jej na vzorku mapových sbírek. Dále na základě teoretického modelu vytvořit online nástroj pro zlepšení služeb mapových sbírek. K dosažení cíle byly použity kvalitativní výzkumné metody. Konkrétně se jednalo o dotazníkové šetření českých a zahraničních mapových sbírek a také o případové studie českých projektů zaměřených na zpracování a zpřístupnění kartografických památek. K naplnění cílů práce byly podle knihovnického referenčního modelu IFLA navrženy dílčí modely uživatelských úloh, jejichž cílem bylo najít, určit, vybrat, získat a prozkoumat dílo. Na jejich základě byla doporučena kritéria pro hodnocení uživatelských úloh. K ověření funkčnosti modelu došlo testováním 20 digitalizovaných mapových sbírek. Byl vytvořen webový nástroj Databáze digitalizovaných mapových sbírek pro zlepšení služeb mapových sbírek.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Voženílek, V.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.