National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Citizen Science in Ornithology
Voříšek, Petr ; Vermouzek, Zdeněk
Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.
Slides: idr-678_1 - Download fulltextPDF
Video: Vermouzek - Download fulltextMP4

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.