National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Personality psychological assessment of eligibility of job applicants in prisons
Faltejsková, Irena ; Wagnerová, Irena (advisor) ; Urbanová, Miluše (referee)
The main aim of this thesis was to design methodology that could be used for psychological assessment of personal capability of applicants that apply for position of warders in Czech prisons. As fare as my motivation for dealing with this topic is concerned at least two reasons could be mentioned. The first was a need for new tools which would be suitable for effective assessment of applicants. The second reason is more personal and comes out of my need for professional growth in the field. The submitted paper is divided into two parts. The first part is theoretical while the second one is empirical. In the first part I deal with a question of selection of employees from a perspective of job analyses, job definition and specification, competence, cognition of personality, determining criteria for assessment of personal capability, procedure of employees' selection and use of assessment centre method. Experiences of some professionals working in Czech prisons were although used to enrich the theoretical part. We tried to create a base that could help us to make "profesiogram", structured interview and methods for selection of employees which would be suitable for assessment of applicants for posts of warders. The paper is based on a pilot study which took place in the prison Nové Sedlo. If somebody...
Selected psychological of dangerousness assessment of offenders being at liberty, recidivism risks and resocialization possibilities
Valentová, Petra ; Boukalová, Hedvika (advisor) ; Urbanová, Miluše (referee)
An implementation of what is currently one of the most commonly used tools for high- risk assessment of offenders, HCR-20, the 3rd version - HCR (V3) to the Czech Republic is the main goal of the submitted thesis. Specifically, a theoretical background of this tool, an illustration of the administration and data evaluation within two different case studies, an assessment of inter-rater reliability, a comparison of three versions of HCR-20 with emphasis on the second and the third vision and advantages and disadvantages of HCR (V3) are introduced. This project underlines an importance of taking part in training for a high-risk assessment tool, which is very often underestimated in the Czech Republic, and the importance of gained experiences in high-risk assessment of offenders and the unification of assessors. Moreover, the study supports the implementation of standardised high-risk assessment method. The high-risk assessment of offenders ad hoc should be replaced in our country by clinical assessment supported by results gained via standardised high-risk assessment tool as it is applied abroad. Further research is needed to gain this goal. Empirical results in the thesis are supported by theoretical background. Terms like the high- risk assessment, re-offense, rehabilitation techniques and programs...
Analyze of case studies of institutionalized adolescents
Baldová, Lenka ; Pazlarová, Hana (advisor) ; Urbanová, Miluše (referee)
Bakalářská práce "Analýza kasuistik klientů projektu Vstup do života" se zaměřuje na zhodnocení dvou protikladů výchovy dítěte a to rodinné a ústavní výchovy v České republice a psychickou deprivací, jako následkem neuspokojování potřeb dítěte v ústavní výchově. Dále se zaměřuje na projekt Vstup do života, realizovaným Občanským sdružením Člověk hledá člověka, jehož byla autorka této práce nezávislým hodnotitelem. Hlavní součástí práce jsou informace získané vyhodnocováním kasuistik klientů projektu Vstup do života, pomocí metody obsahové analýzy kasuistik.
Verification of the application of psycho-diagnostic tool Hare Psychopathy Checklist. Contribution to typology of inmates
Johanidesová, Silvie ; Urbanová, Miluše (advisor) ; Boukalová, Hedvika (referee)
In the theoretical section of my graduation thesis I deal with the development of the penal system and the classification of inmates; I look at the personality of delinquent in respect of criminogenic factors (biological, social and psychological); further I outline a number of typologies of inmates focusing on the risk assessment and the most frequently used classificatory diagnostic tools in the USA, Canada, and the Great Britain. As the group of inmates with dissocial personality disorder is considered to be high-risk, its correct diagnostics is crucial. For this reason the aim of the empirical part of my graduation thesis is the verification of the applicability of the psycho-diagnostic tool Hare Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R): 2nd edition. My research was conducted in Vinařice prison on the sample of 36 inmates that were presumed to suffer from dissocial personality disorder. In order to verify the applicability of PCL-R in our conditions, I have chosen for the comparison already verified method of Eyseneck's questionnaire PEN. The research results confirmed the alternative hypotheses. There was proved the statistically significant dependency between the values of the total score PCL-R and the subscales of psychoticism and criminality of the questionnaire PEN, but only on the low significance...
Aggression and depression of sentenced drug abusers
Dvořák, Luděk ; Urbanová, Miluše (referee) ; Šípek, Jiří (referee)
The postgraduate thesis is looking into possible links between depression or depressiveness and aggression or aggressiveness in relation to the psychosocial atmosphere of prison focusing on sentenced drug users. Our study is also verifying the assumption, that aggression might be typical coping mechanism of men to control the depression. The theoretical part is looking for potential links between terms depression and aggression based on technical knowledge in the literature studied; also pointing at gender conditioned ways of controlling a depression as well as connection between depression or aggression occurrence of sentenced and drug addicted sentenced individuals. The empirical part of the study is based on findings, included in the thesis as a prestudy I and gained through psychosocial atmosphere of specialized detachment of Příbram's prison in 2006 (Dvořák, 2006). By using the same technique as in pre-study I (SPK form) work verifies, if current level of psychosocial atmosphere in specialized detachment corresponds to the pre-study I situation. SPK form scale of aggression is here used as the comparative parameter. The postgraduate thesis is subsequently verifying the assumption of Rutz and his coauthors (1999), that aggression might be form of a depression control. Through CAE projective technique is...
Psychological problematics of convicts
Tamchyna, Miroslav ; Urbanová, Miluše (referee) ; Gillernová, Ilona (referee)
Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálními problémy výehovného zacházení s odsouzenými a jeho účinnosti z forenzně psychologického hlediska. Reaguje na kontinuálně probíhající systémové změny ve vězeňství, které od devadesátých let významně mění .celkovou koncepci i způsob výkonu trestu ve smyslu jeho humanizace. Zachycuje vznik a vývoj i současný stav problematiky vnitřní diferenciace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Tématicky a obsahově navazuje na obdobně zaměřené vlastní dřívější práce. Samotné téma vyplynulo jednak z bezprostředních potřeb penitenciární praxe, jednak z nutnosti realizace legislativních změn uskutečňovaných ve vězeňství prostřednictvím zákona o výkonu trestu a prováděcích vyhlášek. Nastolení problému vnitřní diferenciace u dospělých odsouzených nebylo ničím samoúčelným a nnléhnvčji vyvstalo teprv~ a:ž jako důsledek systémových změn podmínek ve vězeňství jako ceiku i v jednotlivých věznicích. Bylo zároveň odpovědí na závažné problémy s vězni v konkrétních podmínkách věznic pro výkon trestu a jednou z možností řešení nově vzniklé situace. Hledaly se cesty řešení, přičemž uplatňování rozličných variant vnitřní diferenciace se stalo jednou z nich. Její uplatňování v praxi znamenalo změnu přístupu k odsouzeným. Současně řešení problému vnitřní diferenciace bylo jedním z...
Irrational Beliefs in Connections with Personality Variables in Penitentiary Background: Difference Analysis of Prisoners Convicted of Property and Violent Criminal Offence
Ivanovičová, Michaela ; Urbanová, Miluše (advisor) ; Sochůrek, Jan (referee) ; Boukalová, Hedvika (referee)
The aim of this study is research of irrational beliefs of Ellis in connections with personality variables in penitentiary background. This study is oriented to differences in this domains by prisoners according to the kind of criminal offence too. Prisoners were administrated (N=208; violent criminal offence N=100, property criminal offence N=108) PSSI - Inventory of styles and personality disorders (Kuhl - Kazén, 2002), Quenstionaire SPARO (Mikšík, 2001), Inventory of irrational beliefs (IBI; Koopmans et al.) and scale IPA (Kondáš - Kordačová, 2000). Results refer to signifikant high rate of prisoners irrational beliefs and their specific personality configuration. Differences in prisoners personality in according to the kind of criminal offence was not affirm. Prisoners irrationality of Ellis relate mainly to schizotyp styl of personality and to others personality variables of behavior under stress. This study offers an qualitative and longitudinal view in this problematic, too. Outcomes of this study are to use for concret work with prisoners, for creation of treatment program toward influence their attitudes, beliefs and general kognitive framework, their is relate to their criminal offence; for checking of effectiveness this programs and for inspiration in another reasearch in penitentiary...
Changes in the structure of personality convicted after finishing thein therapeutic exposure in specialized department in Prison Mírov
Brauner, Arnošt ; Boukalová, Hedvika (referee) ; Urbanová, Miluše (referee)
This work is focused on the issues dealing with the affectivity of offenders' specialised treatment during their stay in the specialised department for offenders with mental disorder and behaviour disorder during the execution of punishment of imprisonment in the prison with enhanced security. The history of specialised treatment with focus on offenders with mental disorder is generally described in the introduction. Furthermore, there is a specification of diagnostic criteria and aetiology of various types of mental disorders and there is also described the development of humanizing efforts within the Prison Guard of the Czech Republic in accordance with the legislative changes after the year 1989. Moreover, there is also outlined the way of treatment, therapeutic processes and methods which were applied within the specialised department. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of applied therapeutic methods in the treatment community system. The results of the examined file are evaluated on the bases of results of psychological examination performed during the enrolment to the specialised department and psychological examination after the completing of the treatment program and subsequent ending of the stay in the specialised department. After statistical evaluation of the...

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 URBANOVÁ, Magdalena
6 URBANOVÁ, Marie
13 URBANOVÁ, Markéta
1 URBANOVÁ, Marta
13 URBANOVÁ, Martina
18 URBANOVÁ, Michaela
1 URBANOVÁ, Miluše
5 Urbanová, Magdaléna
2 Urbanová, Marcela
6 Urbanová, Marie
13 Urbanová, Markéta
13 Urbanová, Martina
1 Urbanová, Matylda
18 Urbanová, Michaela
1 Urbanová, Milena
3 Urbanová, Miroslava
2 Urbanová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.