National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Design of Formula Student Wheel Suspensions
Urban, Marek ; Fojtášek, Jan (referee) ; Porteš, Petr (advisor)
Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn s cílem zlepšit jízdní vlastnosti vozu Formule student, tyto změny jsou následně implementovány do CAD modelu vozu. Jednotlivé změny kinematiky náprav jsou provedeny na základě analýzy konkrétního problému, který se snaží řešit. Jednou z problematik je zástavbová náročnost systému odpružení a zavěšení zadních kol, zde je cílem snížit hmotnost, výšku těžiště a moment setrvačnosti. Další problematikou je geometrie předního kola, kde je cílem zlepšit využití pneumatik a snížit síly v řízení. Dále se práce zabývá simulacemi elastokinematiky zadní nápravy, součástí je také návrh měřícího zařízení. V poslední části je zkoumán vliv provedených změn i elastokinematiky na jízdní dynamiku vozu v ustálených stavech za pomocí MM metody simulované s modelem celého vozu v Adams Car a zpracované v Matlabu.
Formula Student Anti Roll Bar System Design
Urban, Marek ; Janoušek, Michal (referee) ; Ramík, Pavel (advisor)
This bachelor’s thesis is focused on design of rear anti roll bar system of single-seated Formula student car. It is a concept with torsional bar and third damper used for example in Formula 1. Design is partially inspired by topology optimization. The emphasis is on optimization using finite element method to achieve desired stiffness at low weight. Optimization is done in series of static analysis iterations of individual parts and of the whole system in several driving states. Design of front anti roll bar system with adjustable blades is made along with front third rocker system.
Transition and calibration elite athlete's identity at the end of a sports career
Jech, Miroslav ; Poláčková Šolcová, Iva (advisor) ; Urban, Marek (referee)
Miroslav Jech: Transition and calibration elite athlete's identity at the end of a sports career "In a sporting career, the only certainty is its end. " A peak sporting career entails a long-term maximization of needs in many aspects of life, but especially in psychological, physical, social and financial aspects. Although the focus of psychology is currently on the origins and progression of a sporting career with the aim of maximising competitive performance, the subsequent exit of the individuals from this specific environment is still being neglected, despite the fact that it appears from existing research to be a determinant of the subsequent quality of life. In our thesis, the main aim is to identify the motivational factors that emerged and led top athletes to quit their sporting careers. How did they experience the end of their career, how did they cope with it and what are the genres of their identities. A qualitative design was used to better understand the motivational states that individuals experienced when they left the sporting environment, allowing us some flexibility as we assumed inconsistency in sporting career paths. Through semi-structured interviews, data were collected capturing the narratives of each participant. These data were then analysed and interpreted using reflexive...

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
20 URBAN, Martin
27 URBAN, Michal
6 URBAN, Miroslav
4 Urban, Marian
4 Urban, Marián
20 Urban, Martin
3 Urban, Matěj
14 Urban, Michael
27 Urban, Michal
1 Urban, Milan
6 Urban, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.