National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Torah binders from the collections of the Jewish Museum in Prague
Uličná, Lenka ; Štěpánová, Irena (advisor) ; Veselská, Dana (referee)
Torah binders belong to the most interesting Jewish textiles in many Jewish museums as well as private possessions all around the world. Torah binder binds the Torah scroll together when the scroll is not being used, the binder protects and decorates it. One type of a Torah binder, so called wimpel, used to be made from a swaddling cloth used at boy's circumcision. It was then washed, cut into four stripes and sewn together again in the form of a narrow, long strip of cloth. The custom developed over four hundred years, it arose in Southern Germany and in slightly modified forms spread all around the Ashkenazi Europe.
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Old Czech Glosses in Medieval Hebrew Rabbinic Writings
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Hoffmannová, Jana (referee) ; Oliverius, Jaroslav (referee)
of the dissertation Lenka Uličná This study aims to present and interpret the Old Czech (so-called Canaanic) glosses preserved in medieval Hebrew rabbinic writings Arugath ha-bosem by Abraham ben Azriel, Or zarua by Isaac ben Moses and in the commentary to the Mahzor Nuremberg. So far, linguistic analyses of this language material have been based on the editions. The present work analyzes manuscript versions of the glosses and significantly refines the research. We consider the so-called Canaanic glosses primarily as a sociolinguistic subject and this attitude influenced the selection of methods used in this study. Due to the character of the language material, we had to combine the sociolinguistic methods with methods of contrastive linguistics, paleographic methods and analytical methods of diachronic linguistics. The results of this analysis are presented in dictionary entries and they provide a basis for the following characterization of the so-called Canaanic language and its position towards the so-called Jewish languages on the one hand and towards the Czech language of the Christian majority, on the other. The gloss is i.a. a manifestation of bilingualism of the productor of the text. Being aware of the insufficiency of one language he tries to secure the understanding of a certain term in...
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody
Hedánek, Jiří ; Zemánek, Petr (advisor) ; Skoumalová, Hana (referee) ; Uličná, Lenka (referee)
A Dissertation Abstract to Phonology of Masoretic Hebrew II Accents As Prosody Jiří Hedánek řjh (2017) PMH II - Abstract Charles University, Faculty of Arts, Prague 1 Abstract The dissertation Phonology of Masoretic Hebrew: Accents as Prosody (2017) interprets Tiberian 'accents' as speech prosody marking. Traditionally, they are explained as signs for accenting, singing or syntax. But only some were placed on accents. They do not map well to music which has been shaped by local traditions more than the mark-up. Syntactic interpretation is based on dividing marks but many diverse marks link, no links lead outside of verses, some words have two different marks and simple verses often miss stronger dividers. Interpreting them as prosody explains why they gravitated to accent positions; why different musical renditions developed; why they often agree with syntax and sometimes they do not. First a general concept of prosody units is put forward. This is applied to Masoretic Hebrew and the focus turns to intonation. The previous dissertation Phonology of Masoretic Hebrew (2011) analyzed siluq, atnach, segolta, zaqeph, revia (also mugrash, and establishing garsha as a unit), geresh, gershayim, tevir, mercha (also kphula), tiphcha, tarcha and dechi. The 2017 dissertation analyzed (from printed editions, manuscripts...
Old Czech Glosses in Medieval Hebrew Rabbinic Writings
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Hoffmannová, Jana (referee) ; Oliverius, Jaroslav (referee)
of the dissertation Lenka Uličná This study aims to present and interpret the Old Czech (so-called Canaanic) glosses preserved in medieval Hebrew rabbinic writings Arugath ha-bosem by Abraham ben Azriel, Or zarua by Isaac ben Moses and in the commentary to the Mahzor Nuremberg. So far, linguistic analyses of this language material have been based on the editions. The present work analyzes manuscript versions of the glosses and significantly refines the research. We consider the so-called Canaanic glosses primarily as a sociolinguistic subject and this attitude influenced the selection of methods used in this study. Due to the character of the language material, we had to combine the sociolinguistic methods with methods of contrastive linguistics, paleographic methods and analytical methods of diachronic linguistics. The results of this analysis are presented in dictionary entries and they provide a basis for the following characterization of the so-called Canaanic language and its position towards the so-called Jewish languages on the one hand and towards the Czech language of the Christian majority, on the other. The gloss is i.a. a manifestation of bilingualism of the productor of the text. Being aware of the insufficiency of one language he tries to secure the understanding of a certain term in...
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Torah binders from the collections of the Jewish Museum in Prague
Uličná, Lenka ; Veselská, Dana (referee) ; Štěpánová, Irena (advisor)
Torah binders belong to the most interesting Jewish textiles in many Jewish museums as well as private possessions all around the world. Torah binder binds the Torah scroll together when the scroll is not being used, the binder protects and decorates it. One type of a Torah binder, so called wimpel, used to be made from a swaddling cloth used at boy's circumcision. It was then washed, cut into four stripes and sewn together again in the form of a narrow, long strip of cloth. The custom developed over four hundred years, it arose in Southern Germany and in slightly modified forms spread all around the Ashkenazi Europe.
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...

See also: similar author names
1 Uličná, Lívia
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.