National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Value system of the youth active and non active in sport
Pěkný, Martin ; Slepička, Pavel (advisor) ; Kocourek, Jan (referee)
The graduation theses discourses the value survey ofthe youth in the Czech Republic. The aim of the survey was to find out and to compare the value preferences of sportsmanlike and unsportsmanlike youth. The survey unit is divided into 3 groups of respondents {umsportmanlike youth, athlets and karatists ). The SVS (Schwartz Value Survey) questionnaire" created by S.H. Schwartz and modified by P. K.avalíř in 2003" was used in the survey ofthe youth value preferences. Keywords: Values, value systems, sportsmanlike and unsportsmanlike youth. 5
Problems of motivation of beach volleyball players
Knoblochová, Michaela ; Slepička, Pavel (advisor) ; Harsa, Pavel (referee)
Title: Motivation of players of beach volleyball Objectives: The aim of this master thesis is to assess the self-determination, motivational orientation, and the factors influencing the self confidence of beach volleyball players by means of questionnaires and to recommend practical applications based on obtained results (data). Methods: The study was conducted using a quantitative questionnaire, which was compiled of three standardized questionnaires in their Czech versions, used in psychology. To measure self-determination of male and female players of beach volleyball, the Sport Motivation Scale - 6 questionnaire was used. Goal Orientation was measured using the Perception of Success Questionnaire; the Sources of Sport Confidence questionnaire was used to deal with the topic of self confidence. Results: The obtained results regarding the players' self-determination confirm the general presumption of high levels of intrinsic motivation and very low levels of amotivation in individuals practicing sports. The highest values were measured with respect to integrated regulation, the most autonomous form of extrinsic motivation. With regard to gender, males scored higher in amotivation, external regulation, and introjected regulation. Females, on the other hand, scored higher in identified regulation,...
Motivation factors in prevalence of doping in fitnes centres visitors
Macho, Juraj ; Slepička, Pavel (advisor) ; Harsa, Pavel (referee) ; Krejčí, Milada (referee)
This thesis aims to specify the role of motivation in tendency to dope in a fitness environment. The aim reflects research questions focused on external and internal motivational factors and their influence on doping tendencies. We combine quantitative and qualitative research strategies to achieve this aim. The quantitative approach is based on the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) and the Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017). A total of 142 fitness center members (81 men and 61 women, age 30,2 ± 9,39 years) participated in this part of the study. In regression models, we observed some significant effects of the independent variables on variables stemming from the Theory of Planned Behavior. Specifically, we found a significant positive effect of external regulation (ß = ,195; p < ,05; R2 = ,324) and a significant negative effect of intrinsic motivation (ß = -,288; p < 0,001; R2 = ,324) in the model of attitudes toward doping. Furthermore, we found a significant positive effects of attitudes toward doping (ß = ,646; p < 0,001; R2 = 563) and doping offer in the fitness center (ß = 341; p < 0,001; R2 = 563) in the model of intention to dope. In the qualitative approach, we implemented a methodological framework of interpretative phenomenological analysis (IPA)...
The relationship of physical activity and cognitive function in older adults
Dostálová, Radka ; Slepička, Pavel (advisor) ; Fialová, Ludmila (referee)
Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and cognitive function in older adults. The main aim of the thesis was exploring possible links between the movement regime of seniors and cognitive function, specifically to find out what links exist between the cognitive function of seniors and systematic physical activity as a part of their lifestyle. The secondary aim of this study was to investigate what factors of lifestyle and quality of life are related to the ability of seniors to solve complex cognitive tasks. Method: The research was based on two quantitative methods - the Vienna test system battery which measured the level of cognitive function and the battery of questionnaires which measured the various variables related to lifestyle and quality of life. The obtained data were analyzed by using SPSS 21.0 statistical software (Hayes, 2017). The research sample was consisted of 204 seniors from the Czech Republic aged between 60 - 89 years, without serious health problems. The research sample was represented by both regular sporting seniors at the level of recreational sport and seniors in whose movement regime there is no regular sports activity....
Value orientations of sport spectators
Landa, Pavel ; Slepička, Pavel (advisor) ; Man, František (referee) ; Sekot, Aleš (referee)
Úvod Sportovní diváctví se coby společenský jev objevuje jako důsledek rozvoje moderního sportu, zejména jeho profesionální podoby. V první polovině dvacátého století dochází k výraznému nárůstu počtu sportovních diváků. Nárůst popularity tohoto způsobu trávení volného času a prožitků, které jsou s ním spojeny, nemohl zůstat stranou zájmu společenských věd. Sportovní diváctví se postupně stalo předmětem zájmu mnoha společenských věd, které jej zkoumají na několika úrovních. Makrosociální jevy spojené se sportovním diváctvím jsou předmětem zájmu sociologie, která se soustřeďuje na širší jevy jako jsou kultura, sociální prostředí nebo specifické sociální struktury. Mikrosociální aspekty jsou předmětem zájmu psychologie a sociální psychologie, které se zaměřují na jevy spojené se sportovním divákem jako jedincem, jeho rodinným prostředím, specifickým prostředím v hledištích stadionů a společně sdílenými prožitky. Oba tyto přístupy jsou do jisté míry omezující při vysvětlování konkrétních jevů spojených s danou problematikou. Sociologie se zajímá o sportovní diváctví již od třicátých let minulého století. Jako příklad je možné uvést Borgadusovu studii (1931), která analyzuje sportovní diváky jako sociální skupinu. Po druhé světové válce dochází v souvislosti s rozvojem zejména vrcholového sportu a tím...
Motivation in sport: Relationship to global self-esteem and physical self-perception
Harbichová, Ivana ; Slepička, Pavel (advisor) ; Štochl, Jan (referee) ; Pavelková, Isabella (referee)
The main objective of this thesis is to verify the relationship of the contextually specific motivation in sport to a global self-esteem and possible mediation effects of the physical self-perceptions in this relationship. To achieve this objective six individual studies were conducted. First, we focused on the translation of diagnostic instruments: the Sport Motivation Scale (SMS; Pelletier et al., 1995) and the Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart, Leary, Rejeski, 1989) into the Czech language. Next, the validity and reliability of the scores obtained by Czech versions of the instruments were examined. Based on the results of the structural equation modeling and using a known-difference evidence validity approach we concluded that both translated instruments may be useful as a valid and reliable diagnostic tools for measuring different kinds of motivation in sport (SMS) and negative physical self-perception (social physical anxiety - SPAS). Using structural equation modeling, we also concluded that different types of motivation in sport (which vary in degree of relative autonomy of the subject) affect specific self-esteem associated with the body, as well as the evaluation of one's self at the global level. Relationship of the sport motivation and the global self-esteem was largely mediated...
Moving therapy as a part in long term drug users treatment - case studies serie and focus group of the clients in therapeutic community
Musílková, Eva ; Slepička, Pavel (advisor) ; Harsa, Pavel (referee)
Rigorous work deals with the importance of physical activities as a part of rigorous regiments of therapeutic communities. Thesis with the empirical- qualitative research character has the ambition of trying to offer the benefits of therapy by movement and sport through the eyes of clients. The processes of finding individual boundaries and physical limits, self-motivation, interaction, and the influence of group dynamics on their own physical performance depend on the progress of the client's convalescence, throughout the stabilization of his mental and physical health at the time of abstinence. Long-term use of addictive substances has a key effect on the physical fitness of users, frequent (and often not non-complicated) psychomotor and somatic comorbidity play a big role in finding and finding their own physical and mental limits. Research part of the thesis is conceived as a serie of case studies and one focus group with clients in particular therapeutic community for drug abusers. Research data was collected through semi-structured interviews, during the interview also situation curve was created by each respondent and following inquiry was performed. The research team consisted of 6 clients. The focus group was realized with complete staff of the therapeutic community. All - clients find...
Team cohesion and team success in elite youth sport teams
Šiška, Pavol ; Slepička, Pavel (advisor) ; Landa, Pavel (referee) ; Holienka, Miroslav (referee)
The main aim of this dissertation was to examine the relationship between team success and team cohesiveness with a sample of elite youth sport teams. The secondary aim of this international thesis was to translate and analyze the psychometric properties of responses to the Czech and Slovak versions of the Youth Sport Environment Questionnaire (YSEQ; Eys, Loughead, Bray, & Carron, 2009b) in a sample of elite youth handball and soccer players. The accomplishment of the second purpose involved three phases of research. First, the questionnaire was translated into the Czech and Slovak languages by method of parallel back-translation. In Phase 2, feedback was sought on the translated versions of each questionnaire from both researchers (N = 2) and athletes (N = 52) to ensure the clarity of the instructions and the readability of the items. Subsequent confirmatory analyses in the final phase provided an adequate fitting model for both Czech and Slovak versions with an independent sample (N = 352) from youth sport teams. These results offer further support to Eys et al.'s (2009b) proposed two dimensional model underlying their measure of cohesion for youth sport groups. In terms of the general purpose, we employed structural equation modeling to examine the direction of that relationship via a...
Value orientation of sporting and non-sporting seniors
Pěkný, Martin ; Slepička, Pavel (advisor) ; Kubíčková, Miluše (referee) ; Man, František (referee)
Problem: The problems of values have been in the forefront of human interest since ancient philosophy. Due to the serious nature of this topic it is not a surprise that values are presently the focus of nearly all social sciences (psychology, economics, sociology, anthropology, ethnology etc.). However, value orientation in seniors still represents a relatively not very explored area. In this respect, the value orientation of seniors in relation to sport and the barriers inhibiting their participation in locomotion activities in particular is a topical issue in the light of the present-day demographical development in the developed countries. Hypothesis: We presume that we find relationships between the value orientation of a selected senior population and their degree of participation in locomotion activities, the type of locomotion activities and socio-demographic characteristics. We also presume that we find relationships between the value orientation of a selected senior population and their subjective perception of barriers limiting or inhibiting seniors' involvement in locomotion activities. Objective: The objective of a descriptive analytic research study is to identify the value orientation and barriers limiting or inhibiting sporting activity in sporting and non-sporting seniors. Method: A...
Motivatiional factors contributing to the changing lifestyles of athletes during adolescence
Jurková, Kateřina ; Slepička, Pavel (advisor) ; Karger, Jan (referee) ; Man, František (referee)
Title: Motivational factors contributing to the changing lifestyles of athletes during adolescence The main goal of this dissertation is to identify the main reasons of dropping out from sport in adolescence. In order to make a better interpretation of the results and to better understand the respondents' testimonies another goal of this study was set and that is to define the positive benefits but also the negative effects of sport on the lifestyle of the studied participants as well as an impact on the whole society. The main aim reflects the scientific questions in which we are interested what demotivational factors are involved in changing the lifestyle of athletes in the period of adolescence, and how the non-fulfilment of basic psychological needs (autonomy, competence and the need of relatedness) influence the change of lifestyle of athletes in adolescence that dropped out from sport. In order to thoroughly investigate the goals of the work, we decided to use qualitative scientific procedures, multi-case studies. Using semi-structured interviews, we have collected data from eight participants (4 boys, 4 girls, 4 representatives of collective sports, 4 representatives of individual sports) in the form of their narrative about motivational or demotivational factors leading to leaving the...

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Slepička, P.
1 Slepička, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.