National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Media education in secondary schools and vocational schools for civic participation of disadvantaged youth
Römer, Lucie ; Supa, Markéta (advisor) ; Jirák, Jan (referee) ; Vrabec, Norbert (referee)
Mediální gramotnost se stále silněji stává předpokladem plnohodnotné občanské participace. Ta se zejména mezi mládeží přesouvá od tradičních forem k nekonvenčním, viz např. Fridays for Future. Možnosti a schopnosti zapojit se do veřejné debaty však nejsou distribuovány rovnou měrou. Jedním z nástrojů k zúžení této "participační mezery" může být podle řady studií mediální výchova (MV). Tato práce předkládá participativní akční výzkum zkoumající možnosti MV pro rozvoj občanské participace znevýhodněné mládeže. Těží především z tříměsíční intervence na středním odborném učilišti (SOU) v Lounech, do níž se v roce 2019 zapojilo sedmnáct studentů ve věku 17 až 19 let. Objem empirického i teoretického výzkumu v této oblasti roste, avšak v kontextu střední Evropy jde o minimálně probádanou oblast, pro česká SOU pak tematické studie takřka neexistují. Práce je unikátní i v kombinaci on-line a off-line aktivit s fyzickou účastí studentů na veřejné občanské akci a v důrazu na propojení školního a mimoškolního života. Výzkum mimo jiné prověřil sadu rysů výukových metod MV doporučených předchozími studiemi a dospěl zejména k doporučení holistického přístupu, dlouhodobých projektů a k narušení školní rutiny. Zatímco mediální kompetence studentů intervence rozvinula, růst občanskoparticipativních dovedností...
The phenomenon of sharenting on Instagram with a focus on parents of disabled children
Břešťanová, Jolana ; Römer, Lucie (advisor) ; Supa, Markéta (referee)
The diploma thesis focuses on the phenomenon of sharenting on Instagram. Specifically, it focuses on parents of disabled children who practice it. Sharenting is still a relatively under- researched topic, despite the fact that, in addition to its positive elements, there is also a number of problems and risks for parents and their children. The aim of this thesis was to find out how parents of disabled children perceive, think about and approach the issue of sharenting. In the theoretical part of the thesis, in addition to a summary of the literature on sharenting and its introduction with regard to children with disabilities, the theory of the mediatization of the family as the penetration of digital media into everyday family life is presented. Methodologically, the thesis builds on content analysis (as a secondary method) of the Instagram profiles of these parents and on semi-structured interviews with them (main method). In particular, the practical part explores how sharenting relates to the lives of parents of children with disabilities, what content are they sharing, how they approach it, what their motivations for sharenting are, and how they perceive the positives, negatives and risks of their particular online behaviour. Based on these methods, it was found that the primary motivation for...
Media Education in Lower Secondary School from a Teacher's Perspective
Zuziaková, Markéta ; Jirák, Jan (advisor) ; Römer, Lucie (referee)
The bachelor's thesis deals with media education, which belongs to the cross-cutting topics and must be included in the teaching during basic education. The theoretical part of the thesis focuses on basic definitions and concepts related not only to media education, but also to media pedagogy and media literacy. It also describes the current role of media education as a cross- cutting topic in the Framework Curriculum for Primary Education. The practical part answers three main research questions through a questionnaire survey. Teachers and principals of primary schools and junior high schools were involved in the research. The aim was to find out whether media education is incorporated into teaching at all, and in which way it is done and in which subjects.
Basics of working with media messages - design of an interactive lecture for young adults
Šimeček, Marek ; Wolák, Radim (advisor) ; Römer, Lucie (referee)
The thesis aims to present a proposal for an interactive lecture entitled "Basics of working with media messages" for young adults (18-22 years), which aims to draw attention to importance of media literacy and encourage a more cautious approach of listeners to media messages consumed by them. The thesis first briefly presents the theory related to media literacy and functioning of media production. Furthermore, the basic principles of working with media messages are described and, last but not least, an analysis of the media literacy of the Czech population is given. The theoretical basis is supplemented by my own quantitative research of the subjective view of the wider and the target audiences of the proposed lecture on media literacy and its importance and their experience in learning this topic. The focus of the work is the design of the interactive lecture, in which students are taught basic theoretical knowledge in the media literacy field, especially regarding functioning of media message creation in the field of news, and mainly basic key information and critical skills for working with media messages. The aim of the lecture is to draw students' attention to their own media literacy and involvement of critical thinking in the process of media message perceiving and shaping the response to...
High school media education from the point of view of German and Czech teachers
Horáková, Adéla ; Römer, Lucie (advisor) ; Lütke Notarp, Ulrike (referee)
The main purpose of the thesis Mediální výchova na gymnáziích pohledem českých a německých pedagogů is to compare the conditions, practice, and goals of media studies at high schools in Prague and Leipzig and provide inspiration for both sides through this comparison. The theoretical part focuses on the role of the teacher, introduces educational concepts, and describes the historical development of media education and mentions of it in official documents both in Germany and the Czech Republic. The practical section of the thesis is dedicated to the teachers and their concrete opinions and experience with media education collected with the help of a series of questionnaires and half-structured interviews.
Media Literacy and Media Education of Seniors in the Context of 21st Century
Richterová, Karolína ; Wolák, Radim (advisor) ; Römer, Lucie (referee)
This thesis follows concepts of media literacy and media education of seniors, their specifics, importance, but also total neglect of this issue in today's world. Further it defines the already mentioned age category - seniors and associated specifics as part of further education, everyday life and also their overall position in society. It's trying to map the needs of these individuals in a world permeated by the media and defines risks that may occur while using media (e.g. as part of watching television, teleshopping etc.). Separate chapter is dedicated to seniors moving in the internet environment, but also risks that represents this medium for vulnerable individuals. Analyses efforts on media education on our land but also individual educational programs intended for this age group. In the practical part a questionnaire survey was used that aimed at analysing the needs of a group of seniors within media education, definition of topics and interests of individual seniors but also efforts for self-evaluation within the framework of media literacy. Seniors were addressed from a certain Academy of the Third Age that had an opportunity to participate an internet questioning and based on this survey was created a concept of educational events and education as such for this group of seniors.
Environmental education on children's channel ČT:D Ty Brďo! and S Jakubem v přírodě
Maňáková, Anežka ; Wolák, Radim (advisor) ; Römer, Lucie (referee)
This bachelor thesis is focused on the environmental education in the children's shows at the public channel ČT:D. Specifically this is the shows Ty Brďo! and S Jakubem v přírodě. The main intention is the qualitative analysis of these shows and using of them in the education. To find out what these shows can offer to the children from the perspective of the media studies. The thesis is divided into three parts. The first part emphasis the theory. Primarily the channel ČT:D, it's origin and evolution, program scheme, web sites and education. Besides there's summary of the Framework educational program (RPV) and the Recommended expected outputs of the environmental education (DOV). These materials are then compared with information gained by qualitative analysis. The second part of the thesis is dedicated mainly qualitative content analysis of individual parts and comparison of acquired data with the Framework educational program and the Recommended expected outputs. The last part of the thesis is dedicated to the focus group, which was carried out with eight children from the target group of analysed shows, and summary of the obtained information.
Television in the lives of contemporary children and teenagers
Hadrbolcová, Jana ; Miessler, Jan (advisor) ; Römer, Lucie (referee)
Today's children and teen-agers were born and grew up in the world where the digital media are standard part of. They represent a generation called "digital natives". So-called old media, as for example television backs away to the background, but at the same time tries to keep up with the time. Television was just recently the most popular and the most watched media. But today, its influence and activity according to some researches, gives space to the new technologies. Now the young generation is the one, for whom is television in its original form the old medium. In past, row of scientists were concerned about television influence on children and teen-agers. Today, television is partially regulated by law, relating to content and the way of broadcasting. Especially then Czech television, as a public institution is also directly involved in production for children and teen-agers. In this work I am concerned about the influence of television on today's children and teen-agers along with digital evolution and changes in society, which it brought along, and also about development of Czech television in production for children and teen-agers, and its success with these viewers. Thanks to the interview with the dramaturge of children's channel of Czech television, I try to find out the current...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.