National Repository of Grey Literature 128 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Post-girlboss memes as a form of subversive communication within the Slovak political context
Králiková, Zuzana ; Miessler, Jan (advisor) ; Jirák, Jan (referee)
S přihlédnutím k levicově orientovaným teoretickým pracím Gramsciho, Mouffe a Bakhtina, tato práce využívá visual grounded theory metodologii ke studiu obsahu a kontextu slovenských instagramových memů, konkrétně postgirlbossových memů. Tyto memy se vyznačují svou afinitou k levicové politice a jejich spojením se čtvrtou vlnou feministického intersekcionálního boje. S využitím populární kultury a online jazyka vytvářejí post-girlboss memy podvratnou moc, která narušuje liberálně demokratickou hegemonii Slovenska.
Two jumps to Europe - Comparison of media representation of Bohemians in European Cups 1987 and 2023
Pasecký, Adam ; Křeček, Jan (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
The thesis deals with the topic of media representation of the football club Bohemians Praha 1905 and its performance in international European cups. It will compare how the events of the 1987 cup match were covered by the contemporary media in comparison with the media of 2023 and the cup match of the previous year. The aim will be to juxtapose media from two completely different periods and to reveal the differences brought about by the time gap of 36 years. An important factor will be the comparison of periodicals that have been active from 1987 to the present, or at least follow their predecessors in terms of content. On the theoretical side, the thesis will introduce the role of the media in the representation of sport, establish a socio-political framework and show sport as a cultural phenomenon. The practical part will then include methodology, quantitative or qualitative analysis and then comparison of media content and subsequent interpretation of any differences revealed.
The media system of Ukraine and its transformation in the context of the Russian-Ukrainian War
Ardan, Michal ; Chrenčík, Roman (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
The thesis focuses on the Ukrainian media, the Ukrainian media system and its transformation especially in the context of the Russian-Ukrainian war. The aim of the thesis is to describe and to understand the transformations of the media system along with it the trends among Ukrainian media consumers. In the introductory part of the thesis, the historical-political context of the country and its ideological and political fragmentation are explained. The developments in the country are characterised through the lens of different presidencies, which quite plausibly symbolize the direction of the country in time. The paper summarizes important approaches in the field of comparative media studies. The dominant media outlets in Ukraine and their ownership structure are described. The analytical part of the work focuses on the development of the Ukrainian media system from 2019 to 2023; an analytical framework for characterizing the media system in a wartime context is introduced (with an emphasis on audiences); the criteria embedded in Hallin and Mancini's typology are combined with criteria focusing on trust in the media and its development; and current Ukrainian media system is categorised according to Hallin and Mancini's original typology.
The Truth in Media After Artificial Intelligence Application
Čejka, Pavel ; Moravec, Václav (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
The master's thesis is devoted to the analysis of the challenges and opportunities brought by the emergence of generative artificial intelligence in the news media. The aim of this thesis is not only to explore what changes are expected in the media landscape as a result of the development of AI-produced content, but also to identify the ethical challenges associated with this technology. In particular, the thesis focuses on how the boundaries of truthfulness and defending reality are shifting under the influence of the development of AI-generated content. The thesis uses qualitative research through semi-structured interviews with AI experts. The main findings show that generative AI has the potential to transform news media and society as a whole. Experts agree that AI can help automate routine tasks, allowing journalists to engage in more analytical and insightful work. The changing paradigm of truth reflects society's transition to the digital era. However, with this progress comes challenges such as the potential for misuse of AI to produce infomation disorder and erode public trust in media content. Another important area of inquiry is the ethical and normative regulation of AI. The research highlights the need for discussion among experts, and the importance of transparency in training data...
Navigating Narratives: Framing the Sino-Norwegian Relationship in Norwegian News Media since 2016
Solheim, Malene ; Miessler, Jan (advisor) ; Dimitrov, Michal (referee)
in Czech Když Norsko v roce 2010 udělilo Nobelovu cenu za mír čínskému disidentu Liou Siao-povi, čínská vláda reagovala zmrazením diplomatických vztahů. Až v roce 2016 se vztahy mezi zeměmi normalizovaly na základě deklarace, která ale vzbudila rozporuplné reakce - někteří ji oslavovali, zatímco jiní tvrdili, že je deklarace v naprostém rozporu s norskými hodnotami. Tato studie zkoumá čtrnáct článků tří vybraných norských médií (Klassekampen, Aftenposten a NRK) a analyzuje, jak tato média prezentovala Čínu v průběhu tří významných událostí v čínsko-norských vztazích: 1. deklarace normalizace v roce 2016, 2. vyjednávání o dohodě o volném obchodu v roce 2021, a 3. rostoucí vliv Číny v Arktidě v roce 2023. Tato interpretativní a kvalitativní analýza diskurzu o Číně v norských médiích vychází z teorie rámcování. Studie odhalila v narativu o Číně pět převládajících rámců. Z toho vyplývá, že o Číně existuje několik protichůdných rámců, vykazujících pozitivní i negativní hodnocení spolupráce s Čínou. To naznačuje složitý diplomatický vztah motivovaný především ekonomickými příležitostmi, ovšem v poslední době také geopolitickou spolupráci.
Comparative study of China and Taiwan' s soft power in the Czech Republic
Kabešová, Karolína ; Miessler, Jan (advisor) ; Soukup, Martin (referee)
The subject of this masters' thesis is the perception of soft power in China and Taiwan by Czech online media. After the so-called "restart" of relations with China in the Czech Republic, China's influence through soft power has changed in recent years from a promising and successful one to a more sidelined one, which the public learns about from the media mainly through investment scandals or efforts to influence. This deteriorated image of China is being exploited by Taiwan, for which the exercise of soft power is also a way of winning allies and consolidating its place as a legitimate state. The aim of this paper is to map how selected Czech media from both ends of the spectrum of inclination towards the Chinese communist regime, namely Aktuálně.cz, Respekt, Seznam Zprávy, Sinopsis, Asiaskop, TV Barrandov and Literární noviny, report on Chinese and Taiwanese soft power in selected media cases. The results of the critical discourse analysis show that Chinese soft power is perceived negatively by the Czech anti-Chinese media, while the pro-Chinese media are more neutral. This is to some extent also due to the fact that most of the texts are taken from the Czech News Agency (ČTK), but also due to the smaller number of articles on these topics. Compared to the Chinese, Taiwanese (soft) power is...
Russia's "Foreign Agent" Law: the Implications for Non-state Media and Journalists
Repenko, Veronika ; Shavit, Anna (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
Tato práce zkoumá aplikaci legislativy Ruska o "cizích agentech" na nevládní mediální organizace a novináře během poslední dekády. Zákon byl přijat a několikrát rozšířen v průběhu trvalého zpřísnění politiky Kremlu vůči zahraničním zemím a vnitřní opozici. Cíle této práce jsou (1) zjistit, jak označení "cizí agent" ovlivňuje profesionální autonomii novinářů a mediálních společností, a (2) jak tyto subjekty transformují své pracovní postupy, aby mohly nadále pracovat pod tlakem tohoto označení. K provedení výzkumu byla zvolena metoda polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. S integrací důkazů z přehledu literatury, mediálních zdrojů a odpovědí respondentů tato studie ukazuje, že legislativa o "cizích agentech" je Kremlu využívána jako sofistikovaný nástroj kontroly nad těmi, kteří jsou považováni za "nežádoucí" nebo nebezpeční. Mediální společnosti a novináři označení jako "cizí agenti" čelí finančním obtížím, problémům při získávání informací od zpravodajských zdrojů a dalším obtížím. Musí splňovat vyčerpávající požadavky zákona, fungovat pod hrozbou pokut a trestních obvinění, emigrovat nebo jednoduše zavřít. Celkově respondenti popisují legislativu o "cizích agencích" jako diskriminační. Nicméně práce ukazuje, že se zdají dělat maximum pro to, aby mohli nadále pracovat nezávisle i v této...
Media as a pillar of democracy: Austrian government crisis in 2019 and the role of media on the example of Der Spiegel and Süddeutsche Zeitung journals
Ladka, Marcel ; Miessler, Jan (advisor) ; Křeček, Jan (referee)
The diploma thesis titled "Media as a Pillar of Democracy: the Austrian Government Crisis in 2019 and the Role of the Media on the Example of Der Spiegel and Süddeutsche Zeitung" focuses on the analysis of the role of the media in democratic societies, specifically during the Austrian government crisis in 2019. The main object of investigation are two important German media - the newspaper "Süddeutsche Zeitung" and the magazine "Der Spiegel". The main methodological tool is discourse analysis, through which the author analyses the discourses and contexts used in the analysed articles. This method provides a deep understanding of the content and style of reporting, but also of the meanings and contexts targeted by the media. In the theoretical part of the thesis, the author presents theoretical approaches to the role of the media in a democratic society. The thesis also discusses the media system in Germany, which is important for understanding the background and functioning of the media analysed. In the analytical part of the thesis, the author examines specific articles from the two mentioned media. The aim is to find out which discourses were used to present the Austrian government crisis and how these events were reflected. This part provides a detailed insight into the relationship between...
Theory and research of disinformation in contemporary media studies
Steinwald, Robert ; Podzimek, Jan (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
Disinformation is an important topic, which is currently receiving considerable attention not only in academic circles, but also in the public sphere. The reason is their potentially strong and unpredictable influence. Despite the importance of this topic, we find that the very concept of "disinformation" is not entirely stable and its meaning may vary according to individual authors or approaches. However, it is not only the meaning in terms of definition, but also the properties and internal structure and the relationship to related concepts such as fake news, hoaxes, misinformation, etc. And it is the mapping of various concepts of disinformation that will be the research goal of this bachelor thesis. The material will be theoretically focused professional publications on the topic from various authors. However, the concept of misinformation will not only be examined on a semantic level, but also in relation to the social environment and events, including the relationship to media legislation, regulation and literacy, as well as to certain topics in connection with which a number of misinformations are spreading (eg covid- 19). This will be taken into account in several studies and reports focused on misinformation in today's society.

National Repository of Grey Literature : 128 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.