National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Marketing Mix Tools of a chosen Company in the Sphere of Tourism
Pavlátová, Lucie ; Svoboda, Petr (advisor) ; Oberhel, Martin (referee)
The aim of this bachelor thesis is marketing mix analysis of a chosen company whose main business is providing services in tourism. This thesis is composed from two basic parts. The first one, theoretical, is focused on definition of marketing with description of specifics of services marketing, presents SWOT analysis and describes parts of extended marketing mix in detail. The second part, practical, apply knowledge presented in the theoretical part to real company Hotel Palcát. This part includes brief introduction of the company and analyses its marketing mix 8P. For better evaluation of this company, the SWOT analysis is also used. The end of the thesis is dedicated to summary of actual state of marketing mix and proposes some ideas for improvement for better performance of the company.
Qualitative analysis of transgenic rice line Bt 63 using PCR
Ovesná, Jaroslava ; Hodek, Jan ; Pavlátová, Lucie
Principle of the assay is to discover in the sample of DNA 83bp lenght specific nucleotide sequence of transgenic construct of Bt 63 rice in the border of Bt gene and the NOS terminator. After amplification of target DNA, the PCR products are separated by way of elektroforesis in agarose gel. The final 83bp lenght PCR product is visualizated in UV light as a shining strip on gel in certain position.
Fulltext: Download fulltextPDF
Laboratorní identifikace geneticky modifikovaných organismů
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ Praha-Ruzyně ; Pavlátová, Lucie ; Pouchová, Vladimíra ; Hodek, Jan ; Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Soubor aktuálních informací z ENGL, JRC Ispra a členských zemí EU pro potřeby objednatele, podklady pro tvorbu strategie kontrol GMO v ČR. Soubor referenčních materiálů uchovávaných pro potřeby GMO. Soubor doporučených metodik kvalitativního a kvantitativního stanovení GMO. Příspěvek na seminář o aktuálních otázkách GMO. Výsledky mezinárodní spolupráce CRL JRC EC a činnosti v rámci ENGL. Závěry z pracovního semináře laboratoří pro detekci GMO v ČR. Výsledky stanovení pro GMO ve vzorcích.

See also: similar author names
2 Pavlatová, Lenka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.