National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Resistance of immature heart muscle to insufficient oxygen
Charvátová, Zuzana ; Ošťádal, Bohuslav (advisor) ; Vízek, Martin (referee) ; Kuneš, Jaroslav (referee) ; Škovránek, Jan (referee)
Dle údajů Světové zdravotnické organizace jsou v zemích střední a východní Evropy nejčastější příčinou úmrtí choroby srdce a cév. Více než polovinu z tohoto množství zaujímá jediné onemocnění, jímž je akutní a chronická ischemická choroba srdeční (ICHS). Cílem klinických i experimentálních kardiologů, kteří se výzkumem prevence a terapie ICHS zabývají, je proto tuto nepříznivou situaci zlepšit. ICHS vzniká jako důsledek nerovnováhy mezi množstvím kyslíku (a substrátů) dodávaného srdeční buňce a množstvím kyslíku, které buňka aktuálně potřebuje ke splnění metabolických nároků. Při ischemii (na rozdíl od hypoxie) je navíc kromě dodávky živin narušen i odvod produktů a nežádoucích zplodin buněčného metabolizmu. Výsledkem je pak přechod srdečního svalu na anaerobní metabolizmus, hromadění metabolitů a porucha energetické a iontové homeostázy; to vede k poruchám kontraktility a konečným důsledkem omezení perfuze myokardu může být zánik srdeční buňky a vznik infarktu myokardu. V tom, zda poškození bude reverzibilní či ireverzibilní, hraje rozhodující roli délka trvání ischemie. Jedinou možností, jak zabránit či alespoň zmírnit nevratné poškození srdečního svalu, je včasné obnovení průtoku krve koronárním řečištěm v postižené oblasti. Rozsah ischemického poškození srdečního svalu nezávisí pouze na intenzitě a...
The role of iNOS and fertile cells in the mechanism of development of hypoxic lung hypertension
Baňasová, Alena ; Hampl, Václav (advisor) ; Štípek, Stanislav (referee) ; Pelouch, Václav (referee) ; Ošťádal, Bohuslav (referee)
The role of iNOS and fertile cells in the mechanism of development of hypoxic lung hypertension Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ontogenetic development of mitochondria in the heart muscle and their role in resistance to insufficient oxygen
Škárka, Libor ; Ošťádal, Bohuslav (advisor) ; Škovránek, Jan (referee) ; Vízek, Martin (referee) ; Zicha, Josef (referee)
Ontogenetic development of mitochondria in the heart muscle and their role in resistance to insufficient oxygen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analysis of heart rhythm disturbances in fetuses
Tomek, Viktor ; Ošťádal, Bohuslav (advisor) ; Sedmera, David (referee) ; Calda, Pavel (referee)
Analysis of heart rhythm distrubances V.Tomek Abstract Objective: The dissertation was focused on prenatal cardiology. Prenatal cardiology is a relatively young field, which is focused on diagnosis and treatment of fetal heart. In the thesis, I focused on the issue of cardiac arrhythmias: pathophysiology, diagnosis and therapeutic management of prenatally heart rhythm disturbances. The most frequent type of prenatal arrhythmias are fetal isolated complete atrioventricular (AV) block and supraventricular tachycardia (SVT). Although these rhythm heart disorders are relatively rare, but can lead to heart failure and are important causes of fetal mortality. Methods: We performed measurement of mechanical atrioventricular conduction time intervals in human foetuses assessed by Doppler echocardiography and provided reference values. We compared reference values with foetuses of mothers with anti-SSA Ro/SSB La autoantibodies, being in risk of isolated congenital heart block development. We collaborated in a multinational, multicenter retrospective study of 175 fetuses diagnosed with AV block (2000 -2007) to analyse the influence of the treatment. We compared 2 treatment protocols (Prague and London) to find out the optimal treatment strategy of fetuses with supraventricular tachycardia. The severity of heart...
CONTRACTILE FUNCTIONS AND SYMPATHETIC INNERVATION OF THE ALBINO RAT DIABETIC HEART
Švíglerová, Jitka ; Pučelík, Pavel (advisor) ; Ošťádal, Bohuslav (referee) ; Pelouch, Václav (referee)
Contractile functions and sympathetic innervation of the albino rat diabetic heart Thesis Summary: The aim of this thesis was to describe: 1. The impact of untreated long-termed diabetes induced by streptozotocin on cardiac contractile functions and their sympathetic regulation in rat. 2. The effect of insulin on cardiac contraction in control and diabetic myocardium. In the diabetic group, the contraction force was significantly decreased compared to control group. The norepinephrine-releasing mechanisms were altered in chronically diabetic rats and may contribute to the decreased norepinephrine concentration in the diabetic heart. Insulin exerted a significant negative inotropic effect in rat myocardium, both control and diabetic. This effect was probably related to processes of SR Ca2+ release triggering, whereas SR Ca2+ loading is not involved. MUDr. Jitka Švíglerová Plzeň, 2006
Analysis of heart rhythm disturbances in fetuses
Tomek, Viktor ; Ošťádal, Bohuslav (advisor) ; Sedmera, David (referee) ; Calda, Pavel (referee)
Analysis of heart rhythm distrubances V.Tomek Abstract Objective: The dissertation was focused on prenatal cardiology. Prenatal cardiology is a relatively young field, which is focused on diagnosis and treatment of fetal heart. In the thesis, I focused on the issue of cardiac arrhythmias: pathophysiology, diagnosis and therapeutic management of prenatally heart rhythm disturbances. The most frequent type of prenatal arrhythmias are fetal isolated complete atrioventricular (AV) block and supraventricular tachycardia (SVT). Although these rhythm heart disorders are relatively rare, but can lead to heart failure and are important causes of fetal mortality. Methods: We performed measurement of mechanical atrioventricular conduction time intervals in human foetuses assessed by Doppler echocardiography and provided reference values. We compared reference values with foetuses of mothers with anti-SSA Ro/SSB La autoantibodies, being in risk of isolated congenital heart block development. We collaborated in a multinational, multicenter retrospective study of 175 fetuses diagnosed with AV block (2000 -2007) to analyse the influence of the treatment. We compared 2 treatment protocols (Prague and London) to find out the optimal treatment strategy of fetuses with supraventricular tachycardia. The severity of heart...
The role of iNOS and fertile cells in the mechanism of development of hypoxic lung hypertension
Baňasová, Alena ; Hampl, Václav (advisor) ; Štípek, Stanislav (referee) ; Pelouch, Václav (referee) ; Ošťádal, Bohuslav (referee)
The role of iNOS and fertile cells in the mechanism of development of hypoxic lung hypertension Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Resistance of immature heart muscle to insufficient oxygen
Charvátová, Zuzana ; Ošťádal, Bohuslav (advisor) ; Vízek, Martin (referee) ; Kuneš, Jaroslav (referee) ; Škovránek, Jan (referee)
Dle údajů Světové zdravotnické organizace jsou v zemích střední a východní Evropy nejčastější příčinou úmrtí choroby srdce a cév. Více než polovinu z tohoto množství zaujímá jediné onemocnění, jímž je akutní a chronická ischemická choroba srdeční (ICHS). Cílem klinických i experimentálních kardiologů, kteří se výzkumem prevence a terapie ICHS zabývají, je proto tuto nepříznivou situaci zlepšit. ICHS vzniká jako důsledek nerovnováhy mezi množstvím kyslíku (a substrátů) dodávaného srdeční buňce a množstvím kyslíku, které buňka aktuálně potřebuje ke splnění metabolických nároků. Při ischemii (na rozdíl od hypoxie) je navíc kromě dodávky živin narušen i odvod produktů a nežádoucích zplodin buněčného metabolizmu. Výsledkem je pak přechod srdečního svalu na anaerobní metabolizmus, hromadění metabolitů a porucha energetické a iontové homeostázy; to vede k poruchám kontraktility a konečným důsledkem omezení perfuze myokardu může být zánik srdeční buňky a vznik infarktu myokardu. V tom, zda poškození bude reverzibilní či ireverzibilní, hraje rozhodující roli délka trvání ischemie. Jedinou možností, jak zabránit či alespoň zmírnit nevratné poškození srdečního svalu, je včasné obnovení průtoku krve koronárním řečištěm v postižené oblasti. Rozsah ischemického poškození srdečního svalu nezávisí pouze na intenzitě a...
Cardiovascular involvement in patients with Fabry disease
Lubanda, Jean-Claude Mukonkol ; Bultas, Jan (advisor) ; Kittnar, Otomar (referee) ; Ošťádal, Bohuslav (referee)
Fabry disease (FD) is an X-linked genetic disorder of glycosphingolipid metabolism due to deficiency of lysosomal enzyme a-galactosidase A. The disease is characterized by the progressive intracellular accumulation of neutral glycosphingolipids throughout the body, including the cardiovascular system. Myocardial abnormalities are characterized mainly by parietal thickening, the most frequent abnormal structural pattern being concentric left ventricular (LV) hypertrophy. In some patients the disease mimics a typical hypertrophic obstructive cardiomyopathy. It has been reported that in some patients the cardiac involvement could be a sole manifestation of the disease. Systolic function is largely preserved in most affected individuals. In contrast, mild to moderate diastolic filling impairment is a relatively common finding. Valvular structural abnormalities are frequent due to valvular infiltration. Valvular regurgitation seems to be relatively frequent but mostly nonsignificant. Electrocardiographic changes in Fabry disease are multiple and include AV conduction abnormalities (PQ interval shortening or AV blockades), signs of LV hypertrophy and repolarization abnormalities. Cardiac symptoms in Fabry disease patients include shortness of breath on effort, vasospastic and/or exertional angina pectoris,...
Treatment of heart failure guided by B-type natriuretic peptide plasma levels
Krupička, Jan ; Hradec, Jaromír (advisor) ; Málek, Ivan (referee) ; Ošťádal, Bohuslav (referee)
Incidence of heart failure is steadily increasing over the past several decades, partly due to the population aging and improved methods in the treatment of patients with acute coronary syndromes. With regard to the evidence that natriuretic peptides are independent prognostic markers of cardiovascular diseases and reflect actual hemodynamic and clinícal status of the patients with heart failure, an idea has emerged to use natriuretic peptide monitoring in guidance of heart failure therapy. This means to treat heart failure with the goal of decreasing BNP and NT-proBNP plasma levels as low as possible. (...) ln conclusion, in our first study we found out that the treatment strategy of heart failure guided by plasma SNP did not lead to significant reduction of cardiovascular events in comparison with the standard treatment strategy. Nevertheless, we observed trend in favor of the strategy based on SNP. In our second study we described fast and transient rise of plasma SNP concentrations immediately after short-term maximal physical exercise in healthy individuals. However, this rise did not reach pathological values typical for heart failure. We assume that it was probably caused by SNP release from cardiomyocytes storage granules rather than synthesis de novo.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.