National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Presentation of Extinct Settlements in the Czech Borderlands in Exhibitions and Museum Expositions
Kovařík, David ; Bednařík, Petr ; Nosková, Helena ; Vavrouchová, H. ; Peřinková, V. ; Mezerová, Ľ.
The methodology deals with the topic of extinct settlements in the Czech borderlands after 1945 and the possibilities of their presentation in exhibitions and museum expositions.
Plný tet: Download fulltextPDF
Minorities around Us
Bednařík, Petr ; Kovařík, David ; Maršálek, Zdenko ; Nosková, Helena
The publication deals with national minorities in the Czech Republic and describestheirhistory and present. It informs about the activities of their organizations and associations. It also shows the image of national minorities in the Czech media.
The transformation of identity of Slovak minority after 1989 - The social integration in the Czech Republic
Rulcová, Simona ; Šatava, Leoš (advisor) ; Nosková, Helena (referee)
RULCOVÁ, Simona. The transformation of identity of Slovak minority after 1989 - The social integration in the Czech Republic. Praha: Faculty of Arts, Charles University, 2015. 144 pp. Master Degree Thesis. The Slovak minority is considered to be the most integrated minority in the Czech Republic. The work offers an analysis of the cultural diversity, focusing on the Slovak minority and the transformation of its identity. It summarizes examples of the social integration of Slovaks in the Czech Republic and assesses its role in a real life. The Slovak question in the Czech environment is also presented in a historical perspective, but the main emphasis is put on the analysis of current situation. The work is complemented by own filed research that it maps the real situatiton of transformations of identity and the social integration of the representatives of the Slovak minority, including the functionality of the institution which deals with the integration of the Slovak minority. Keywords: identity, Slovak ethnic minority, integration, Czech Republic, migration
The returns of Volhynian Czechs and their assimilation, with special regard to the Vyškov region
Martinková, Dagmar ; Čornejová, Ivana (advisor) ; Nosková, Helena (referee) ; Vlček, Radomír (referee)
In the mid and late-19th century, about 15,000 Czechs left for Russia in search of a new life. Most of them settled in the Volhynia Governorate. They bought land, established Czech villages, developed hop growing. In World War I they supported the foundation of the Czechoslovak legions, and many of them also joined the legions. After this war, several hundred Czechs returned to their homeland. In World War II, they rejoined the resistance and formed the foundation of the 1st Czechoslovak Army Corps. After the war, most of them claimed re-emigration. The Czechs in Volhynia experienced what Soviet communism was like, as well as persecution, collectivization, and also Ukrainian nationalism. However, returning to the homeland was not easy, and their repatriation was accompanied by many difficulties. Many of them disagreed with the incoming communist regime and warned the population of Czechoslovakia against it. A big number of Volhynian Czechs were kept under surveillance and imprisoned by the communist regime. Love for the country and hard work have always been significant in the history of Volhynian Czechs.
Z historie pokusů o vzdělávání slovenských dětí v ČR ve slovenštině. Slovenština a Slovensko v pražských mezinárodních konferencích středoškoláků
Nosková, Helena
Příspěvek popisuje Slováky v českých zemích od vzniku Československa a jejich vztah ke slovenštině, který také z důvodů chápání příslušnosti k národu českkoslovenskému, složení sociálnímu postavení místních Slováků a jejich přijetí českého prostředí, nebyl vyhraněný. Po roce 1945 početné skupiny Slováků a navrátivších se slovenských krajanů rovněž slovenské školy nepožadovaly. Pouze v centru migrací ze Slovenska – v Karviné – vznikla v roce 1956 Základní škola. Další školy se slovenským vyučování v Praze, včetně osmiletého gymnázia, nenašly žáky. Zaniklo i nepovinné vyučování slovenštiny, které v devedesátých letech organizoval Klub slovenské kultury. Od roku 2004 Dokumentační středisko slovenské menšiny pořádá každým rokem mezinárodní konferenci slovenských středoškolíků a jejich hostů s tematikou Slovenska, jeho historie, kultury, reálií, osobností. Studenti přednášejí své práce ve slovenštině i v češtině. Setkávají se Slováci žijící v ČR, potomci Slováků v ČR, slovenští středoškoláci ze Slovenska. Přínosem je setkávání, poznávaní a znění originální slovenštiny.
National Minorities and the Czech Border Regions in the Second Half of the 20th Centruy (the Example of the Former Vejprty District)
Nosková, Helena
This study traces the development of the Czech border regions after the WWII. The author discusses the situation of national minorities in the border regions and the information on local industry held by the government and representatives of the Soviet Union. Using the specific example of the former Vejprty district, the author analyzes archive materials to demonstrate the processes of expulsion or migration of the national minorities and the settlement of formerly German border areas by new inhabitants. The paper also assesses the consequences of these events for the future social and economic development of this particular border region.
The transformation of identity of Slovak minority after 1989 - The social integration in the Czech Republic
Rulcová, Simona ; Šatava, Leoš (advisor) ; Nosková, Helena (referee)
RULCOVÁ, Simona. The transformation of identity of Slovak minority after 1989 - The social integration in the Czech Republic. Praha: Faculty of Arts, Charles University, 2015. 144 pp. Master Degree Thesis. The Slovak minority is considered to be the most integrated minority in the Czech Republic. The work offers an analysis of the cultural diversity, focusing on the Slovak minority and the transformation of its identity. It summarizes examples of the social integration of Slovaks in the Czech Republic and assesses its role in a real life. The Slovak question in the Czech environment is also presented in a historical perspective, but the main emphasis is put on the analysis of current situation. The work is complemented by own filed research that it maps the real situatiton of transformations of identity and the social integration of the representatives of the Slovak minority, including the functionality of the institution which deals with the integration of the Slovak minority. Keywords: identity, Slovak ethnic minority, integration, Czech Republic, migration
Transformation of Education in 1945 and their impact on Králicko and Jesenicko
Nosková, Helena
The paper deals with the history of grammar schools in Jeseník and Králiky. Changes and traditions, education and cultural capital of the years 1918-2000, with forays into the past, in the context of political change and human migration.
Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
Vaishar, Antonín ; Dvořák, Petr ; Nosková, Helena ; Zapletalová, Jana
About 3,1 millions of Germans lived in Czechoslovakia in 1930s forming the biggest ethnical minority. This minority almost completely disappeared as a consequence of the WWII. About 300-500 thousands of them were killed in the war as soldiers of German military forces. Some dozens of thousands were killed by the Nazi regime (anti-Nazi and German Jews), about 300 thousands fled on the base of Hitler´s command, about 20-30 thousands were killed or died within "wild displacement". The majority (2,1 million) were transferred into individual occupation zones in Germany. Only established anti-Nazis, people from mixed matrimonies and indispensable experts in economic branches were allowed to stay.Excluding big cities and some inner enclaves, the majority of German population was transferred from the borderland. Before the WWII, almost all the borderland of Bohenia and Moravia was formed by German speaking regions.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: UGN_0391560 - Download fulltextPDF
Slovaks and their traditions in the region Jeseník
Nosková, Helena
Silesia played a special role in the history of Czechoslovakia and Poland. After 1945 there was a massive displacement of Germans from border regions of Poland and Czechoslovakia. Part of Silesia in Czechoslovakia Moravians settled in addition to the Slovaks and Czechs in Slovakia , Slovak re-emigrants from Romania, Hungary , Bulgaria, small scale and Slovaks from France and Austria. The Slovaks of Romania in the fifties, XX. century transferred to their own folk culture in the region Jesenicko a Javornicko. They kept it even after 1989. The gradual disappearance currently causing extinctions older generation , migration, middle and younger generation , assimilation and contemporary consumerism.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.