National Repository of Grey Literature 229 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Hugo Bergman, postmaster, mayor, politician
Beštová, Tereza ; Zilynskyj, Bohdan (advisor) ; Míšková, Alena (referee)
Při zadávání diplomové práce v rámci studia na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem si zvolila téma "Hugo Bergmann, poštmistr, starosta a politik". První poznatky o této významné postavě regionálního a zároveň celonárodního charakteru jsem získala při studiu archiválií k mé předchozí práci v rámci Semináře k obecným dějinám. Zde jsem se zabývala situací v mém rodném městě - Brandýse nad Labem - na konci dvacátých a v první polovině třicátých let 20. století, přičemž jsem se soustředila zejména na brandýské školství. Jméno Hugo Bergmann bylo v archiváliích velmi často uvedeno a jeho osoba mne velmi zaujala. Jak jsem již zmínila, brandýský starosta Hugo Bergmann nebyl pouze postavou regionální, nýbrž i politikem a poslancem Československé strany socialistické. Poslancem Národního shromáždění republiky Československé byl zvolen celkem čtyřikrát a mandát vykonával mezi lety 1923 - 1938.
"Resistance Movement in the Region of Plzeň- North during the Second World War "
Boříková, Barbora ; Míšková, Alena (advisor) ; Václavů, Lubor (referee)
This diploma thesis briefly describes the situation in the region of Plzeň throughout the period between the signature of the Munich Agreement and the end of the Second World War in the background of the international events and with special emphasis on everyday life. It also monitors the course of events in the field of domestic resistance and its cooperation with the foreign representatives; it provides a list of resistance movement organizations operating in the region of Plzeň. The majority of the thesis deals with the resistance movement in the district of Nýřany, which has been a part of the Plzeň - North district since 1960. This part of the thesis describes not only the organized resistance movement (the communist and the democratic one) but also the spontaneous actions performed by the individuals. The thesis depicts the story of several people who participated in the resistance movement against the Nazis and whose lives were deeply affected by the Nazi persecution. The aim of the thesis is to point out the domestic resistance situation in the background of the above-mentioned stories in the industrial area of Nýřany.
Vits Family in the one-party represion (Komunist party represion)
Světlík, Pavel ; Míšková, Alena (advisor) ; Pokorný, Jiří (referee)
Operation "Náchod Terror." Files of this name found in the archival resources of the State Security (Státní bezpečnost, StB) document show trials with the so called Karel Rudolf and Karel Vondráček groups. The case involving a group of private farmers from the village of Litoboř and its surroundings became the largest show trial with private farmers in the former Region of Eastern Bohemia. It was conducted in two parts, 26th-27th January and 25th-26th June 1952. The State Court (Státní soud) sentenced 18 people for treason and other criminal acts. Four death sentences were passed, three out of which were carried out and one changed to life sentence. Most of the remaining convicts were condemned to 14 to 20 years imprisonment. In the outcome, the public trials, greatly abused by the regime propaganda, served finally to crush the stubborn opposition of private farmers in the area against the establishing of collective farms (Jednotná zemědělská družstva, JZD).
Zdeňka Šemberová and her life (1841-1912)
Jeřábková, Iveta ; Zilynskyj, Bohdan (advisor) ; Míšková, Alena (referee)
Aim of my baccalaureate essay is introduce to personality of Zdeňka Šemberová, which live in years 1841 - 1912. Her family was weddend with a town Vysoké Mýto in eastern Bohemia. I assembler Zdeňka's biography on the basis of her diary. I included her familly problems here and her subjective perspective to the society in nineteenth century. I narrated Zdeňka's life in connestion with life of her father Alos Vojtěch Šembera. I tryed to do an analysis of Zdeňka's correspondence. It was related with two outstanding personality of our history, with czech writer Jan Neruda and politician Tomáš Garrigue Masaryk.
Newest History of the Central Bohemian Borough Byšice
Sisák, Jiří ; Foltýn, Dušan (advisor) ; Míšková, Alena (referee)
TITLE: The Newest History of the Central Bohemian Borough Byšice AUTHOR: Bc. Jiří Sisák DEPARTMENT: History & History Didactics Department STUDY PROGRAMME: Teaching for high schools, Master degree Programme in History and Civics SUPERVISOR: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRACT: This diploma thesis reviews the history of the borough Byšice in the last two centuries and attempts to assess the importance of the various epochs in the development of the community. The main body of the thesis examines its own history of the borough, the side lines represent the cultural history and the history of the village school in Byšice. All events are processed gradually in a chronological order. The role of various social groups in the history of the town is being examined, as well as the conversion of the urban village in the city. KEYWORDS: regional history, Czech towns, cultural history, history of education, 19th century, 20th century
Brandýs nad Labem and Stará Boleslav 1938-1945
Potměšil, Jakub ; Míšková, Alena (advisor) ; Pokorný, Jiří (referee)
A master's thesis "Brandýs nad Labem and Stará Boleslav 1938-1945" is focused on description of selected aspects of the life in towns. Since events of the year 1938, through occupation and period called Protectorate of Bohemia and Moravia, till the time before revolt in May 1945. Due to better clarity, the thesis is divided into chapters dealing with social and culture progression, transformation of the town government, war industry, resistance movement and war events that intervene in the life in towns. Separate chapters dealed with the fate of the Jewish community, outline the course of the postwar investigation of collaboration and war monuments of Czech and German victims. KEYWORDS Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, 1938-1945, occupation, Protectorate of Bohemia and Moravia, resistence, collaboration, war industry, Jews, war monuments

National Repository of Grey Literature : 229 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 MIŠKOVÁ, Alžběta
7 Mišková, Alena
2 Míšková, Aneta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.