National Repository of Grey Literature 63 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
An Insight into Selected Violin Teaching Methods in the Online Environment
Gojdová, Eliška ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Hurníková, Kateřina (referee)
The aim of this thesis is to outline issues of violin teaching within the online environment and propose an insight into selected violin teaching methods presented on the online platforms. The thesis focuses not only on renowned violinists, such as Nicola Benedetti, Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman or Augustin Hadelich, but also on less famous violinists with a wide range of experience from the field of violin education and interpretation. Apart from the insight into teaching methods of Nicola Benedetti and Yehudi Menuhin, this thesis also proposes more detailed view on their lives and artistic careers. Also, the thesis includes an assessment of a questionnaire survey focused on a use of online platforms within a violin teaching or violin study/self-study. KEYWORDS Violin pedagogy, online environment, distance education, educational content, violin teaching methods, masterclass, tutorial, Nicola Benedetti, Yehudi Menuhin
The Path of Creativity with the Violin
Mišáková, Veronika ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Hurníková, Kateřina (referee)
This diploma thesis focuses on musical creativity and some possible ways to develop and cultivate it. It comments on Czech violin teaching materials from the point of view of developing creativity. It gives examples of instructional materials for learning other musical instruments which could be an inspiration for fostering musical creativity. In the practical part, it presents eleven creative worksheets (tvořilisty) designed to cultivate creativity in violinists during the early stages of violin learning and throughout their violin studies. The practical section also includes creative cards (tvořikartičky), which are a versatile tool for working with musical expression. KEYWORDS Creativity, violin teaching, development of creativity, creative worksheets (tvořilisty), creative cards (tvořikartičky)
The influence of Music philetics on the Personal and Social Development of pupil in Music Education at primary school
Horsáková, Markéta ; Selčanová, Zuzana (advisor) ; Kubátová, Gabriela (referee)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ The influence of musicophyletics on the Personal and Social Development of pupil in Music Education at primary school Markéta Horsáková Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy (M7503) Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na hudební výchovu (7503T047) Rok odevzdání 2023 Odevzdáním této diplomové práce na téma Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Ve Starém Městě dne 4.7.2023 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla velmi poděkovat své vedoucí diplomové práce Mgr. Zuzaně Selčanové, Ph.D., za její vřelý přístup, ochotu, trpělivost a podporu. Poděkování patří i mé rodině, která mi byla velkou oporou. 4 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na využití muzikofiletických metod a prvků a jejich vliv na fenomén osobnostně sociálního rozvoje žáků v hudebně výchovném procesu na 1. stupni základního vzdělávání. Teoretická část...
Works of composer Otmar Mácha for Children
Vitásková, Lucie ; Bělohlávková, Petra (advisor) ; Kubátová, Gabriela (referee)
This work aims to explore the artistic development of the personality of the composer Otmar Mácha and his work in cultural and social contexts, to focus on his works intended for children and youth and to assess the possibilities of using his work in contemporary music education. It follows the beginnings of the composer's musical career and pays attention to the influences that shaped his personality and gave the unique character of his musical language. It examines the influence of regional musical culture, its roots, and artistic personalities that the composer met during his professional development and followed up on in his creative work. It analyzes the selected works from the point of view of their significance for aesthetic education and the development of children's musical imagination. In the composer's work, he looks for works that, through the emotional experience of a musical message, shape aesthetic feelings and values in the development of a child's personality. Keywords: Otmar Mácha, music for children, music education, work with songs, listening activities.
Bohuslav Martinů - Pastorales, Six Pieces for Cello and Piano H. 190: Interpretative and methodical analysis
Frantová, Magdaléna ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Palkovská, Jana (referee)
The thesis Six Pastorelas by Bohuslav Martinů for Cello and Piano H. 190: Interpretative and Methodological Analysis deals primarily with the composition of pastorelas from the perspective of the performer and the teacher. It includes a biography of the composer, a chapter on the historical circumstances of the work's composition, and its placement in the context of cello literature. The next section provides an analysis of the work. The focus of the work can be considered to be the chapters on performance and the actual methodology for practicing this work with students at the elementary school of music. The final section is devoted to recordings of the composition and comparisons between three different performers.
Experimental String Instruments Associated with the Evolution of the Violin
Knížková, Anna ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Gregor, Vít (referee)
The bachelor thesis "Experimental String Instruments Associated with Violin Development" deals with experimental directions in the field of string instrument development. The thesis focuses primarily on the violin and describes its historical development as well as subsequent experiments with the violin that resulted from the desire to improve an existing musical instrument or to invent something revolutionary. Most of the instruments belong to the extensive collection of musical instruments of the Czech Museum of Music, which is kept in the depository in Litoměřice. Several instruments are exhibited in the Czech Museum of Music in Prague. I talked about this with the violin maker František Špidlen and the curator of the Czech Museum of Music Jan Kříženecký. Since the experimentation is very closely related to the development of the violin, no detailed work on the experiments has been published, and the depository is inaccessible to the public, I found this work very useful. Nowadays, it is still possible to find several violin makers who try to make small changes and experiments in order to improve the sound quality of violins, which proves that the topic is still relevant.
Musical rituals in alternatives kindergartens
Pulkrábková, Markéta ; Kmentová, Milena (advisor) ; Kubátová, Gabriela (referee)
ABCTRACT The diploma thesis focuses on seven alternative educational systems in the Czech kindergartens environment in connection with music and musical rituals. The thesis describes the key features of these alternative kindergartens. The theoretical part of the work focuses primarily on the concept of music and musical rituals that are implemented in the given alternatives. The aim of the theoretical part of the thesis was to find out and describe these rituals from the available literature regarding the given alternatives. Qualitative research was conducted using a questionnaire survey method among teachers working in the respective kindergartens. The practical part of the thesis presents specific rituals that are implemented in alternative kindergartens. The conclusion of the research describes the contents of musical rituals and presents their sources. KEY WORDS Musical ritual, rhythm, alternative kindergartens, holidays, celebrations, traditions, singing, daily routine
In the footsteps of the violinist Karel Halíř
Včeláková, Martina ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Gregor, Vít (referee)
The goal of the thesis "In the footsteps of the violinist Karel Halíř" is to provide a comprehensive overview of the life of the violinist Karel Halíř. The work progresses chronologically from birth till his passing and each chapter deals with a certain life period of the violinist. The work brings us information about Halíř's professional life, career and it also touches his personal and family life.

National Repository of Grey Literature : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 KUBÁTOVÁ, Gabriela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.