National Repository of Grey Literature 328 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Problematic of high speed and electrically-fed pumps utilized within the space applications
Kovář, Martin ; Machoň, Matěj (referee) ; Štefan, David (advisor)
The main aim of this research Bachelor thesis is to provide the reader with the simplest and clearest possible insight into the subject of electrically driven pumps in rocket engines and to lay a solid foundation for possible further study in this field. The work focuses on centrifugal pumps and their design elements, the current situation and direction of the space industry, and in particular details of the operating characteristics of electric-fed pumps.
Liberal party 1886-1906. Contribution to British history on the edge of the 19th and 20th century
Skokan, Peter ; Kovář, Martin (advisor) ; Skřivan, Aleš (referee)
Roky 1886 - 1906 boli pre existenciu Liberálnej strany zásadným obdobím. Táto etapa vnútrostraníckej krízy bola poznačená nielen politickými, ale hlbokými osobnými spormi medzi kolegami. Práve ony boli koniec koncov jedným z dôvodov tak dlhého trvania vnútorného napätia a nedorozumení. Prvé náznaky pre liberálov katastrofických rokov prelomu 19. a 20. storočia sa ukazovali už v prvej polovici osemdesiatych rokov v konfliktoch medzi whigmi a radikálmi, ktoré ukazovali dokonca ideologickú nejednotnosť strany. Liberálom sa nakoniec osudnou stala írska otázka, ktorá ich rozdelila a Gladstoneove zaryté a bezhlavé trvanie na jej prioritnom riešení trvajúce až do jeho rezignácie z postu predsedu vlády na jar 1894. (...)
The Saxe-Coburg and Gotha's dynastic policy in the first half of the 19th century
Rišková, Antónia ; Stellner, František (advisor) ; Kovář, Martin (referee)
The study deals with the dynastic policy of the German House of Saxe- Coburg and Gotha in the first half of the nineteenth century. Using the analysis of the role of Leopold I., king of the Belgians, Christian Friedrich baron Stockmar and the vicinage of Queen Victoria, the thesis attempts to follow the circumstances that lead to the choice of prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha as the future husband of the British Queen. Besides domestic politics, attention is focused on international relationships; firstly, on the foreign policy of the Belgian king, which mostly concerns the consolidation of Belgium on the European continent and secondly, the execution of his project of European dynastic connection through the House of Saxe-Coburg and Gotha.
Phenomenon of conservative revolution of Margaret Thatcher and Ronald Reagan
Petřík, Lukáš ; Kovář, Martin (advisor) ; Horčička, Václav (referee)
Je tomu již přibližně čtvrt století, co se dva velcí státníci 20. století, Margaret Thatcherová a Ronald Reagan, chopili vlády ve Velké Británii, respektive ve Spojených státech amerických, a započali tím konzervativní revoluci, která znamenala razantní a ofenzivní nástup pravice v domácí i zahraniční politice a která ovlivnila politiku jejich nástupců, zahraničních pravicových stran a dokonce i oponentů. Co této revoluci předcházelo a jaké měla místo v anglosaském konzervativním myšlení a politice? Co ji charakterizovalo? Jaká měla ideová východiska? Proč byla tak (alespoň dočasně) úspěšná? V čem se lišily přístupy a politiky v Británii a Americe? Na to se pokusí alespoň zčásti a ve stručnosti odpovědět tato práce.
Situation around the origin ofthe British mandate for Palestine. Contribution to the study on the British policy towards the Middle East, its plans and basis' with the look on specific case of the territory of Palestine
Fridrichová, Pavla ; Kovář, Martin (advisor) ; Nálevka, Vladimír (referee)
Palestinská otázka patří v současnosti k jednomu z nejdiskutovanějších témat diplomacie, které ovlivňuje globální mezinárodní politiku z mnoha úhlů; jak se zdá, mírové řešení je stále v nedohlednu. o izraelsko-arabských vztazích, vzniku státu Izrael a o blízkovýchodním mírovém procesu bylo napsáno nesčetné množství monografií, studií a článků. Žádný historik, zabývající se komplexněji dějinami dvacátého století, se tomuto tématu nemůže vyhnout. Mnohem méně již bylo napsáno o období před vznikem státu Izrael, ačkoliv monografií zejména britské provenience k tomuto tématu bylo rovněž vydáno hodně. Většina těchto publikací se však věnuje zejména analýze období výkonu britského mandátu, a tak, přestože je téma mé práce s pravidelností zpracováváno v úvodních kapitolách výše zmíněných publikací, jako samostatnému se mu nedostalo tolik pozornosti. O období svým způsobem zásadní a pro současný arabsko-izraelský problém zárodečné, je odborné literatury významně méně. Mou snahou není analyzovat příčiny vzniku arabsko-izraelského konfliktu, neboť ty byly popsány a analyzovány v mnoha publikacích. Tématem této práce by měla být nejen snaha vyjasnit okolnosti vzniku britského mandátu v Palestině v kontextu tehdejší mezinárodní situace, ale zejména osvětlit cíle britské zahraniční politiky. Cílem práce je snaha zjistit,...
British Broadcasting Corporation during the Second World War (1939-1945)
Radovanovič, Dušan ; Kovář, Martin (advisor) ; Horčička, Václav (referee)
Kdyby BBC omylem odvysílala zprávu o smrti premiéra Jižního Vietnamu, druhý den by ho v ulicích Saigonu nikdo nepoznal... 1 Takto vzpomínal bývalý ředitel zahraničního vysílání BBC Oliver Whitley na rčení, které se s oblibou tradovalo v Saigonu v době vietnamské války. Ať už je tato historka pravdivá, nebo není, výstižným způsobem ilustruje respekt, jakému se Britská rozhlasová společnost (British Broadcasting Corporation - BBC) ve druhé polovině 20. století těšila. BBC je ostatně dodnes považována za nejdůvěryhodnější světové médium a jako takové zůstává symbolem mediální profesionality. Tuto elitní pozici si BBC z velké části vybudovala právě v průběhu druhé světové války. V dramatickém období největšího světového konfliktu v dějinách se stal rozhlas primárním zdrojem aktuálních informací; vládě umožňoval rychlé a účinné zveřejňování bezpečnostních pokynů a prostřednictvím cílených kampaní ovlivňoval chování obyvatelstva. V nálety sužované Británii hrál rozhlas neobyčejně významnou roli i při povzbuzování morálky. V době, kdy se nedostávalo běžných způsobů odreagování, umožňoval lidem alespoň na chvíli uniknout krušné realitě. Rozhlasový přijímač proto zdomácněl téměř ve všech britských rodinách, napříč sociálním spektrem. Nikoli náhodou získala BBC právě ve válečných letech přezdívku "tetička" (Auntie)? ...
The effort of Great Britain to the accession to the EEC in the years 1961-1963 and the reflection of French veto in the British press and in the British society
Pešta, Mikuláš ; Kovář, Martin (advisor) ; Soukup, Jaromír (referee)
The thesis analyses the change of British foreign policy in the beginning of 1960s and the moves which the Harold Macmillan's Conservative governement made in order to gain the membership in the European Economic Community. A significant part of the text is devoted to the attitudes of the political parties, influential politicians, the press, important institutions and the public to the entry. A space is devoted to the process of negotiations with the represenatives of teh EEC and their breaking-up, and also to the analysis of the reactions of British and European politiacians and British press to the way in which the appeal was vetoed by French president Charles de Gaulle.
The Cyprus question in the foreign policy of the United States of America 1960-1974
Koura, Jan ; Kovář, Martin (advisor) ; Nálevka, Vladimír (referee)
As a result of World War II the Eastern Mediterranean became one of the most strategic regions in a rising bipolar system. The United States of America realized the geostrategical importance of Greece and Turkey and therefore they provided them with Truman doctrine financial support as a means of preventing infiltration of the Soviet Union to the region. Greece and Turkey assumed their important role in the security system of the West and therefore the United States had an interest in political and economical stability of the area. Nevertheless, from the fifties deep rooted historical tensions between Greece and Turkey intensified. The main reason for this was the Mediterranean island Cyprus, which was a traditional point of contention between both countries. The Cyprus Republic was founded in 1960 as a way of solving problems on the ethnically divided island and leading to pacify Greek-Turkish relations. However, the independence of Cyprus did not calm the situation in the Eastern Mediterranean. Events on the island created significant crises in 1964 and 1974; Greece and Turkey were in both years on the brink of mutual military confrontation. The United States took responsibility for the maintenance of the southeastern flag of NATO and from the end of the fifties started to be interested in the 'Cyprus...
The reflections of political and social development in Slovakia between the years 1939 and 1945 on the pages of novels and short stories
Šindler, Robert ; Kovář, Martin (advisor) ; Horčička, Václav (referee)
This diploma thesis is focused on the reflections of the development in Slovakia between the years 1939 and 1945 on the pages of Slovak domestic prosaic literature, which was written in the period of the communist regime. This literature serves the role of primary sources. I have analysed the secondary literature mainly to compose the historical and literary introduction. I have strived to use mainly the studies written after the fall of the communist regime, which challenge previous misinterpretations or bring new knowledge of historical research. The thesis is divided into three parts. The first chapter is the analysis of the historical events, which occurred in Slovakia in the period of the so-called Slovak state - its creation and development, its participation in military actions of Hitler's Germany, Slovak National Uprising or its gradual liberation and the fall of Tiso's regime. The second chapter focuses on particular phases of development of the so140 called uprising literature. The third chapter is comprised of analyses of selected prosaic pieces with consideration to their reflection of the historical reality. Preferably representative sample was chosen from the set of pieces of uprising literature. These analyses are focused on relation to historical reality as it is reflected in the plot and in...
The Serbian minority in Ban Croatia between 1881-1914
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Kovář, Martin (referee)
U N I V E R Z I T A K A R L O V A FIL O Z O F I C K Á F A K U L T A SRBSKÁ MENŠINA V BÁNSKÉM CHORVATSKU V LETECH 1881-1914 DANIEL SLAVíK PRAHA 2006 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan PELIKÁN Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a jen s využitím uvedených pra- menů a literatury. 21.4.2006 Daniel Slavík o b s a h 1. Úvod 2. Rozmístění a míra koncentrace srbské menšiny v Bánském Chorvatsku 3. Předpoklady rozvoje a sociální skladba srbských zemědělců 4. Srbové ve městech a v nezemědělské sféře 5. Historické kořeny srbské přítomnosti v Chorvatsku 6. Srbská pravoslavná církev a instituce s ní spjaté 7. Srbské politické strany v Bánském Chorvatsku 8. Političtí protivníci (a případní spojenci) chorvatských Srbů 9. Mapa Bánského Chorvatska 10. Bibliografie str. 1 str.12 str.16 str.34 str.42 str.50 str.62 str.84 str.l06 str.107 Daniel Slavík SRBSKÁ MENŠINA V BÁNSKÉM CHORVATSKU V LETECH 1881-1914 Má práce přibližuje srbskou meněinu v Chorvatsku v ob- dobí, v němž se postupně formuje jako samostatná politická entita. Podmínky pro rozvoj její národní svébytnosti byly ovlivňovány a determinovány řadou vnějěích i vnitřních fak- torů. Ty souvisely s charakterem její sociální struktury i s předpoklady pro rozvoj národního vědomí chorvatských Srbů (které se ve spojení s chorvatským územím vyznačovalo spe-...

National Repository of Grey Literature : 328 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 KOVÁŘ, Michal
9 Kovár, Michal
3 Kovář, Marek
2 Kovář, Matouš
2 Kovář, Matěj
9 Kovář, Michal
2 Kovář, Milan
4 Kovář, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.