National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Multiple sclerosis: Clinical and paraclinical markers of disease activity.
Srpová, Barbora ; Horáková, Dana (advisor) ; Taláb, Radomír (referee) ; Bartoš, Aleš (referee)
Multiple sclerosis is chronic, autoimmune and neurodegenerative disorder of central nervous system. Currently, we have only limited markers of disease activity. From clinical markers, speech markers were analysed. Data from 141 patients and 70 healthy controls were evaluated. The most important results were detection of speech abnormalities in patients with minimal neurological disability (EDSS<2) and their correlations with global and regional brain atrophy. This work is predominantly concetrated on neurofilament light chain (NfL) as one of the most promising paraclinical biomarkers. NfL, especially level of serum NfL (sNfL), is considered to be a biomarker of future disease course, disease activity and effect of DMD (disease modifying drugs) therapy. The main aim was to clarify the position of NfL among others biomarkes and their potential benefit for routine clinical praxis. MRI data, clinical data and results of NfL measurements from 172 newly diagnosed patients with relaps-remiting MS (revised McDonald criteria 2017) from original SET cohort were analysed. Additionally, we compared levels of serum and CSF NfL with other biochemical parameters, such as lipidogram and markers of blood-brain permeability. We found sNfL as a marker of ongoing neuroinflammation and predictor of future brain atrophy...
Predictive markers for development of clinical status in multiple sclerosis patients.
Horáková, Dana ; Kubala Havrdová, Eva (advisor) ; Vymazal, Josef (referee) ; Ambler, Zdeněk (referee)
Multiple Sclerosis is a chronic neurological disease that, without therapy, causes a serious disability in a substantial number of patients. We are not able to cure the disease yet, but with current repertoire of drugs we are able to significantly influence the inflammatory part of the disease and if patients response to a therapy, we can fundamentally change their prognosis. The treatment must be started early, i. e. in a phase when axons are still preserved, optimally in a clinically isolated syndrome. A great issue at this stage is to properly estimate the prognosis of an individual patient and to choose the right treatment for the right patient. Moreover, after the start of the treatment, it is very important to carefully monitor the patient's treatment response. Among the surrogate markers that are available today, MRI is one of the most utilised in an everyday practice. Our work is trying to find the answer to the question what is the evolution of total and regional brain atrophy and which MRI parameters best reflect clinical status of an MS patient. We analysed 2- and 5-year clinical and MRI data of 181 patients from the original ASA (Avonex-Steroids-Azathioprine) study. In accordance with other papers we confirmed significant brain atrophy already in the early phase of the disease. This total...
Summer camp preparing and execution
Horáková, Dana ; Bendl, Stanislav (referee) ; Walterová, Eliška (advisor)
Ve své bakalářské práci se zabývám přípravou a realizací letního tábora. Kromě programu jsem se zaměřila na organizační přípravu, protože bez dobré přípravy a znalostí zákonů nemůžeme letní tábor ani naplánovat. Pokud budeme mluvit o plánování, je to opravdu celoroční mravenčí práce, od mapování terénu a místa pro tábor, propagaci, typu a termínu tábora, potřebné dokumentace a v neposlední řadě výběrem pracovníků tábora, vedoucích a praktikantů - to a mnoho jiné se skrývá za celoroční prací pedagogů. Etapové hry, které zmiňuji, jsme realizovali na letním táboře v Roželově a ve Vlastějovicích, kam již několik let s dětmi vyjíždíme. Tábory, které pořádáme, jsou 14 denní pro děti ve věku 7 - 15 let. Každoročně se přihlásí kolem 150 účastníků. Tábor je rozdělen do tří kategorií, a pro každou je vypracovaná samostatná etapová hra. Náplň letního tábora je skutečně rozsáhlá. Nabízíme zde různé rukodělné činnosti, putovní tábor na 2 dny pro nejstarší oddíl, různé výlety po okolí. Pořádáme Olympijské hry, kde oddíly jsou věkově smíchané a sestaveny do družstev dle losovacích lístků. Také vedoucí se zapojují do her, a jsou postavení jako kapitáni družstev, kteří musí mnohdy prokázat svou fyzickou a psychickou zdatnost. Vedoucí také bojují ve volejbalových, fotbalových a jiných utkáních. Pro děti jsou připraveny různé...
Nástroje eGovernmentu v praxi městského úřadu
Horáková, Dana
Horáková, D. The tools of eGovernment in the practice of. Bachelor thesis. Brno: MENDELU, 2015 This bachelor thesis analyses the tools of eGovernment for one specific civic authority. It is divided into two parts, the literature search and the personal work. The literature search contains the definition of basic terms related to eGovernment and the description of the basic tools. Among the tools belongs the filing service, electronic signature, agenda information systems, data messages, Czech Point and basic registers. Tools are described in relation to adequate legislative regulation. In the last part of the search is a short mention about the future of eGovernment. The personal work disassembles the tools of eGovernment from the practical viewpoint. The analysis is made in the civic authority of Dačice. At the end of the thesis I will mention some possible solutions to the problems that occurred.
Oceňování a hodnota značky vybrané společnosti
Horáková, Dana Mgr. ; Hesková, Marie (advisor) ; Cejnar, Slavomír (referee)
Práce se zabývá postupy a metodami oceňování nehmotných aktiv podnikajících subjektů v současné praxi. Teoreticky zpracovává žádoucí taktiky budování a správy značky, definuje její hodnotu s použitím pohledů různých autorů, které srovnává a poukazuje na zásadní vlivy a charakteristiky sílu a význam značky podporující. Řeší systémy, role, hierarchii, úkol i cíle značky, upozorňuje na vzájemné vazby nehmotných aktiv. Cílem práce bylo na základě teoretického pojednání a seznámení se s metodikou oceňování značek provést ocenění značky vybrané společnosti Agroslužby CZ, a.s., připravit formální náležitosti pro zápis do rejstříku obchodních známek Společenství a tak přispět marketingovou analýzou k orientaci a vyhodnocení situace dané společnosti, zmínit slabé stránky, které by měly být eliminovány, zvýraznit silné, které se i přes mnohé vnější nepříznivé intervence podařilo společnosti dosáhnout a jako výhody použít. Analýza a celkové vyhodnocení vznikalo se svolením a aktivní spoluprací vlastníků a manažerů společnosti, kteří s ohledem na růst a plánovanou fúzi projevili zájem o výsledky tohoto zjišťování a předložené závěry, návrhy a doporučení chápou jako impuls k dalším, lépe orientovaným reakcím na chování trhu, na požadavky zákazníků. Znalost úrovně vnímání společnosti, pozice vůči konkurentům, je výchozím a nezbytným bodem pro kvalitnější plánování a další rozvoj marketingových podpůrných aktivit.

See also: similar author names
3 Horáková, Dagmar
1 Horáková, Dagmara
1 Horáková, Dana Mgr.
6 Horáková, Daniela
1 Horáková, Darina
3 Horáková, Denisa
2 Horáková, Dita
2 Horáková, Ditte
3 Horáková, Dominika
2 Horáková, Dora
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.