National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Microfluidic systems in silicon technology
Juránek, Dominik ; Fecko, Peter (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This thesis is devoted to the topic of microfluidics and the functionality of microfluidic devices when working with blood. It further focuses on the use of microfluidic devices to cut blood cells. The first part of this work is dedicated to the theoretical background of microfluidics, it briefly introduces the history of microfluidic devices and the materials used for their integration, moreover, it talks about the methods used when constructing a microfluidic device in a silicon substrate. Lastly, this section includes a description of blood and its composition and some properties important for working with microfluidic devices. The practical part is concerned with the (manufacturing procedure of) creating a microfluidic and testing of device that can cut red blood cells.
Energy harvester working on epidermis
Fecko, Peter ; Prášek, Jan (referee) ; Hubálek, Jaromír (advisor)
This work focuses on theoretical designing of a device harvesting energy from perspiration on human epidermis. Chemical composition of the human sweat was researched from articles and publications dealing with this problem. Following their results the approximate concentration values of ionic salts (and other substances) were established, also an adequate combination of electrode metals were examined, theoretically making the energy harvester functional. Next proposal described a draft and production procedures towards manufacturing the harvester. Evaluation of voltage stability and dependency was made on changes in ionic concentrations of the electrolyte, representing human sweat. Finally, the harvester cell was produced according to proposed manufacturing methods and the cell performance was measured.
Gecko mimicking surfaces
Fecko, Peter ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Pekárek, Jan (advisor)
Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní vlastnosti srovnatelné s tlapkou gekona. Vyrobeny byli struktury z polymeru Parylen C pomocí fotolitografie a technik na leptání křemíku. Dalším cílem bylo různými metodami pro modifikaci povrchu a charakterizaci vytvořených struktur, které určí adhezní síly těchto povrchů, před a po modifikacích.
Microfluidic systems in silicon technology
Juránek, Dominik ; Fecko, Peter (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This thesis is devoted to the topic of microfluidics and the functionality of microfluidic devices when working with blood. It further focuses on the use of microfluidic devices to cut blood cells. The first part of this work is dedicated to the theoretical background of microfluidics, it briefly introduces the history of microfluidic devices and the materials used for their integration, moreover, it talks about the methods used when constructing a microfluidic device in a silicon substrate. Lastly, this section includes a description of blood and its composition and some properties important for working with microfluidic devices. The practical part is concerned with the (manufacturing procedure of) creating a microfluidic and testing of device that can cut red blood cells.
Gecko Mimicking Surfaces
Fecko, Peter
Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form of micro-pillars, that would have similar adhesion capabilities as gecko setae. Structures made of Parylene C have been created using photolithography and silicon etching methods. Following focus will be on various surface modifications and characterisation of these structures to determine the adhesion forces present.
Gecko mimicking surfaces
Fecko, Peter ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Pekárek, Jan (advisor)
Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní vlastnosti srovnatelné s tlapkou gekona. Vyrobeny byli struktury z polymeru Parylen C pomocí fotolitografie a technik na leptání křemíku. Dalším cílem bylo různými metodami pro modifikaci povrchu a charakterizaci vytvořených struktur, které určí adhezní síly těchto povrchů, před a po modifikacích.
Energy harvester working on epidermis
Fecko, Peter ; Prášek, Jan (referee) ; Hubálek, Jaromír (advisor)
This work focuses on theoretical designing of a device harvesting energy from perspiration on human epidermis. Chemical composition of the human sweat was researched from articles and publications dealing with this problem. Following their results the approximate concentration values of ionic salts (and other substances) were established, also an adequate combination of electrode metals were examined, theoretically making the energy harvester functional. Next proposal described a draft and production procedures towards manufacturing the harvester. Evaluation of voltage stability and dependency was made on changes in ionic concentrations of the electrolyte, representing human sweat. Finally, the harvester cell was produced according to proposed manufacturing methods and the cell performance was measured.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Ostrava ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezimová, Hana ; Badurová, Jana ; Truxová, Ivana ; Soldán, Přemysl ; Valeš, Josef ; Fečko, Peter ; Sikora, Eugen ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Shrnutí postupu a výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů fyzikálními a chemickými postupy - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko - toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezimová, Hana ; Tušil, Petr ; Valeš, Josef ; Sikora, Eugen ; Fečko, Peter ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Projekt řeší využití odpadů (zejména ČOV kalů) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2. Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko-toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Fecko, Pavel
10 Fečko, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.