National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.06 seconds. 
Hippotourism
Oulická, Dominika ; Turčová, Ivana (advisor) ; Bartůněk, Dušan (referee)
Title: Hippotourism Objective: The aim of this thesis is to perform a literature search about relatively new kind of tourism - hippotourism. Specifically, the aim is to explain fundamentals of horse riding, give a insight into the history and present of horse riding, explain the system and methodology of riding trails, purpose of stations, cover how horses should be taken care of and point out what rider needs to arrange before setting off for the journey. Resources: I gathered the information mainly from Czech and foreign literature and I also used online resources. I tried to get as much as possible information about the topic and set it into comprehensible and easy to follow form Conclusion: While gathering information, I was surprised how very few people are engaged in horse riding with their works. There are only a few authors and publications that address this topic. Since it's inception horse riding has slowly but successfully developed. Only in Sumava, the area where I live in are located 17 registered stations and there is more than 117 stations in south region of BohemiaI also learned how important it is to plan the trip well and know the details about care of horses and the equipment. Czech project was inspired by horseback riding in foreign countries such as Austria, Germany, England,...
Recommended Cycling Trails in Prague and Their Changes in 2001 -2006
Pistoriusová, Alice ; Šafránek, Jiří (advisor) ; Bartůněk, Dušan (referee)
title: Transformations recommended bike Prague 2001 - 2006 Recommended Prague's bicycle trails and Their changes 2001 -2006 Aim: Evaluate the changes that are happening along the cycle routes in relation to their original description of five years. Description of the route led to their passing without a map. A method: Written observations and recording changes in routes within the field survey. Analysis the status quo in relation to the original descriptions and state routes. results: A comprehensive overview of proven bike and updates. Assessment of clarity description routes due to the possibility to attend these trails without a map. Keywords: Prague, cycle path, bottleneck description. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Using of outdoor activities at high schools in Prague and around
Tomeš, Jaroslav ; Bartůněk, Dušan (advisor) ; Neuman, Jan (referee)
Název práce: Analýza využívání aktivit v přírodě na středních školách v Praze a okolí Analysis: Using ofoutdoor activities at high schools in Prague and around. Cíle práce: Analýza využívání aktivit v přírodě na středních školách v Praze a okolí. Zjistit postoje učitelů k aktivitám v přírodě. Srovnání s předešlými výzkumy v této oblasti. Metoda: Anketárrú šetření mezi učiteli tělesné výchovy. Distribuce formulářů korespondenční a elektronickou formou. Vyhodnocování dat čárkovou metodou. Obsahová analýza písemných odpovědí. Výsledky: Vyjadřují postoje učitelů k aktivitám v přírodě. Na výběrovém souboru učitelů ukazují šíři využívání aktivit v přírodě. Vysvětlují význam aktivit v přírodě ve školní tělesné výchově. Klíčová slova: aktivity v přírodě, školní tělesná výchova, učitel, prožitek, výchovně vzdělávací proces
Use of Outdoor Activities in Teaching General Educational Subjects at Elementary Scholls (aplicated for natural science).
Frainšic, Michal ; Bartůněk, Dušan (advisor) ; Dvořáková, Hana (referee)
Název: Využití her a aktivit v přírodě ve yýuce všeobecně vzdělávacích předmětů na základní škole (aplikováno pro předmět prvouka) The Use of Games and Outdoor Activities in Teaching General Educational Subjects at Elementary Schools (aplicated for natural science). Cil práce: Vytvořit sborník her a aktivit v přírodě využitelný ve výuce předmětu prvouka na prvním stupni základní školy. Ověření navrhovaných aktivit ve školní praxi. Metody: Z nastudované literatury jsme vybrali hry vhodné pro výuku předmětu prvouka a vyzkoušeli je v 15 třídách na základních školách. Při ověřování her v praxi jsme využili kvalitativní metody výzkumu. Během hodiny se jednalo o metodu pozorování, po skončení vyučovací jednotky jsme aplikovali metodu anketního šetření v rámci nestandardizovaného rozhovoru s učitelem a metodu dotazování u dětí. Děti se vyjadřovaly do předem připraveného kruhového diagramu. Výsledky: Vytvořili jsme sborník her a aktivit v přírodě využitelný při hodinách prvouky. Hry jsme ověřili v praxi na základních školách a dle zpětné vazby učitelů i dětí jsou upraveny do konečné verze. Výsledkem je tedy sborník her a aktivit v přírodě použitelný ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy. Klíčová slova: Učení zkušeností a prožitkem, hry a aktivity v přírodě, výchova v přírodě, alternativní formy...
Use of Outdoor Activities in Teaching General Educational Subjects at Elementary Scholls (aplicated for English language)
Bohadlová, Jana ; Bartůněk, Dušan (advisor) ; Turčová, Ivana (referee)
Title: Use of outdoor activities in teaching general educational subjects at elementary schools, specialized for English. Goal: The goal is to create a textbook of games and activities available for teaching English at elementary schools. Part of the purpose is also the inclusion ofthe games in English lessons at schools, observation of propriety and process of the activities, and the children's reactions to the games in the natural environment. Methods: Research was divided into two parts. The first part was to collect facts from literature and select suitable games and activities in nature. We tested and played those games in the second part of the research. We examined the usability and propriety ofthe games and the children's reactions to them. The main method we used for data collecting was a questionnaire for teachers. The cooperating teachers had incorporated the games into their English lessons for two months. Then they summarized their opinions and thoughts in the prepared questionnaire, the results ofwhich are evaluated and presented. As a part of the data collecting we also used an informational probe for children. The results of the probe helped us to catch sight ofthe children's immediate reactions to their experience ofthe activities andgames. Results: We gathered a lot of outdoor...
Integration of Outdoor Activities into the Elementary Schooling System
Kunst, Tomáš ; Neuman, Jan (advisor) ; Bartůněk, Dušan (referee)
Název: Zařazení aktivit v přírodě do výukového programu základních škol Topic: Integration of outdoor activities into the elementary schooling system Cíl práce: Cílem práce je předložit strukturu programů aktivit v přírodě pro základní školy. Posoudit potřebu zařazení aktivit v přírodě a jejich prožitkové sféry do výukového programu základních škol. Prokázat pozitivní vliv emoční a motivační sféry vícedenních aktivit v přírodě na motivaci k celoživotnímu učení, sportovní činnosti a harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Metoda: Pro výzkum byla použita explorativní metoda prostřednictvím techniky nestandardizovaných dotaznťků. Záměrem výzkumu bylo zjistit vliv emoční a motivační sféry vícedenních aktivit v přírodě na žáky základních škol. Metodou pozorovací, srovnávací a vedeného rozhovoru získáme podklady pro vytvoření optimální skladby jednotlivých aktivit pro devítiletou školní docházku. Výsledky: Výsledky poukazují na zájem žáků ZŠ o zvýšení četnosti vícedenních aktivit a kladný vliv emoční a motivační sféry aktivit v přírodě. Na základě provedené studie byl sestaven modelový program pro 1. a 2. stupeň základní školy. Klíčová slova: Aktivity v přírodě, vzdělávací program, výchova prožitkem, motiv, hra. 3
Hippotourism
Oulická, Dominika ; Turčová, Ivana (advisor) ; Bartůněk, Dušan (referee)
Title: Hippotourism Objective: The aim of this thesis is to perform a literature search about relatively new kind of tourism - hippotourism. Specifically, the aim is to explain fundamentals of horse riding, give a insight into the history and present of horse riding, explain the system and methodology of riding trails, purpose of stations, cover how horses should be taken care of and point out what rider needs to arrange before setting off for the journey. Resources: I gathered the information mainly from Czech and foreign literature and I also used online resources. I tried to get as much as possible information about the topic and set it into comprehensible and easy to follow form Conclusion: While gathering information, I was surprised how very few people are engaged in horse riding with their works. There are only a few authors and publications that address this topic. Since it's inception horse riding has slowly but successfully developed. Only in Sumava, the area where I live in are located 17 registered stations and there is more than 117 stations in south region of BohemiaI also learned how important it is to plan the trip well and know the details about care of horses and the equipment. Czech project was inspired by horseback riding in foreign countries such as Austria, Germany, England,...
Analysis of preparation and coaching of childrens' summer camps with various aims having the possibility to apply game series.
Volfová, Martina ; Bartůněk, Dušan (advisor) ; Neuman, Jan (referee)
Title: Analysis of preparation and content of summer camps with the possibility to apply game series Objective: ln the thesis we address the analysis of preparation and content of summer camps with the application of game series. We make comparision on the reflexions of children from the summer camps with the game series and sport workshop. Methods: We have verified in practise serveral game series in childrens· summer camps. We have used questionnaire and oral evaluation in order to obtain the feedback. Results: The results of the research indicate that summer camps are appreciated by the children, they help making new contacts and developing communication among children and obtaining new knowledge and increasing independence. We conclude from the results that the priority precondition for success of the summer camps is enthusiasmus, endeavour and effort of the instructors to create the right atmosphere that is able to fascinate the children and to drag them into the camp events. The instructors bear the responsibility for the positive effect, final experience of children, course and the overall result of the camp. Keywords: summer camp, preparation, game, motivation, game series 5
The use of games and outdoor activities in teaching general education subjects at Elementary School (applied to Homeland study).
Švach, Jan ; Bartůněk, Dušan (advisor) ; Šafránek, Jiří (referee)
The name: The use of games and outdoor activities in teaching general education subjects at Elementary School (applied to Homeland study). Objects ofthe thesis: To mak:e up the hand-book of games and exercises for teaching Homeland study in 4. and 5. year ofElementary School. To get the feedback from involved teachers trough the practical validation ofthe hand-book. Methods: We have studied proper literary sources dedicated to games and playing, curriculum of homeland, too. We have used the methods of qualitative research for fit feedback from teachers - the method ofopen questionnaire alias inquiry and method of substandard dialogue with persons involved in research. Results: Creating of improved hand-book of games and exercises - we have made the changes according to teachers' advices and references. They validated the hand-book with their pupils during the lessons. Keywords: Homeland study, Nature, Game, Movement, Education, Pedagogy, Didactics

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 BARTUNĚK, David
7 Bartůněk, David
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.