National Repository of Grey Literature 64 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Localized oxidation of vanadium films accompanied by in-situ analysis
Spousta, Jiří ; Neuman, Jan (referee) ; Ligmajer, Filip (advisor)
V předložené diplomové práci se zabýváme popisem a aplikací námi vyvinuté metody lokální oxidace vanadových vrstev v komoře elektronového mikroskopu. K tomuto účelu používáme duté optické vlákno, které na zvolené místo na povrchu vzorku může přivést jak pracovní plyn (O\2), tak i intenzivní laserové světlo ($\lambda=532$\,nm). Po několika iteracích hledání nejvhodnější konfigurace lokálního ovlivňování povrchu vanadu (jednovláknová, případně dvouvláknová verze metody) byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta, ve které bylo planární duté optické vlákno (připevněné k ladičce AFM mikroskopu LiteScope od firmy NenoVision) definovaným způsobem přiblíženo k povrchu vanadové vrstvy. Blízkost povrchu a dostatečný tok pracovního plynu kapilárami dutého vlákna vedly k tomu, že se nám vanadovou vrstvu úspěšně podařilo zoxidovat. V práci jsou rovněž popsány výsledky měření Ramanovy spektroskopie takto lokálně ovlivněných vanadových vrstev, které ukázaly, že zvolená metoda, kterou jsme objevili, byla úspěšná a otevírá nové možnosti přípravy tohoto zajímavého materiálu. V práci jsou rovněž uvedeny a popsány nezbytné konstrukční úpravy stávající experimentální sestavy pro lokální oxidaci (multifunkčního systému vstřikování plynu) a popis přípravy tenkých vanadových vrstev metodou IBAD
Application of Scanning Probe Microscopy for the Study of Ultrathin Films and Nanostructures
Neuman, Jan ; Rezek, Bohuslav (referee) ; Mašláň, Miroslav (referee) ; Šikola, Tomáš (advisor)
Dizertační práce je obecně zaměřena na problematiku mikroskopie atomárních sil (AFM), a to jak vývoje částí těchto mikroskopů, tak i jejich obecnému využití v oblasti výzkumu povrchů, ultratenkých vrstev a nanostruktur. Na Ústavu fyzikálního inženýrství jsou vyvíjena zařízení umožňující aplikovat uvedenou mikroskopickou metodu. V těchto mikroskopech jsou využívány piezoelektrické motory pro zajištění pohybu vzorku a ladicích zrcátek v optickém detekčním systému. Práce se v části věnované vývoji AFM zabývá studiem parametrů řídicích pulzů za účelem optimalizace funkce těchto komponent. Měřením vlivu tvaru pulzů a opakovací frekvence byl jejich pohyb optimalizován z hlediska stability a rychlosti posuvu. V části věnované výzkumu povrchů byly experimentálně zkoumány morfologické změny ultratenkých vrstev zlata na povrchu oxidu křemičitého za zvýšených teplot. Bylo zjištěno, že vhodná povrchová modifikace způsobuje vznik preferenčních trhlin ve vrstvě zlata. Řízeným rozdělením polykrystalické vrstvy na oddělené oblasti je možné významně ovlivnit proces tvorby ostrůvků zlata vznikajících při žíhání. S využitím metod elektronové litografie je možná příprava uspořádaných polí zlatých ostrůvků o velikostech 50 – 400 nm. Dále bylo ukázáno, že zvýšením teploty žíhání na 1000 °C dochází k postupnému zanořování ostrůvků zlata do povrchu. Tento jev je pravděpodobně způsoben přesunem oxidu křemičitého z oblasti pod zlatým ostrůvkem do těsného okolí vzniklého kráteru, kde tvoří tzv. límec. V těchto studiích vedle metody AFM byla s výhodou používána rovněž elektronová mikroskopie (SEM).
Development of UHV STM/AFM
Pavelec, Jiří ; Neuman, Jan (referee) ; Kalousek, Radek (advisor)
The main focus of the thesis is on the actuator, which is used for nanopositioning of laser beam in-site AFM (Atomic Force Microscopy). The appropriate shape of supply pulse and frequencies were searched and optimized. They make slip-stick motion of the piezo actuator. Possibilities of solving troubles with UHV (Ultra High Vacuum) are described on the basis of experiment and simulation.
Preparation and testing of SNOM probes
Bobek, Juraj ; Neuman, Jan (referee) ; Spousta, Jiří (advisor)
Fotonická krystalická vlákna (PCF) představují slibný nástroj pro spojení technik známých z mikroskopie rastrovací sondou, elektronové mikroskopie a systémů pro vstřikování plynu. Přivedení světla a přenos pracovního plynu současně do blízkosti vzorku umístěného uvnitř elektronového mikroskopu přináší nové možnosti experimentů. PCF by mohly být použity nejen k charakterizaci nebo modifikaci struktur na mikroskopické úrovni, ale také k jejich výrobě. Tato práce se zabývá výzkumem literárních zdrojů s tématikou fotonických krystalů s důrazem na PCF. Leptání PCF pomocí kyseliny fluorovodíkové bez poškození jejich vnitřní struktury je experimentálně studováno s velkou precizností. Optické vlastnosti závislé na geometrii PCF jsou testovány pro různé modifikace PCF. Dále se práce zabývá spojením PCF s mikroskopií atomárních sil a následnou integrací do elektronového mikroskopu.
Influence of outdoor activities on interpersonal relationships in a peer group from institutional care
Nováková, Petra ; Turčová, Ivana (advisor) ; Neuman, Jan (referee)
Title: Influence of outdoor activities on interpersonal relationships in a peer group in the environment ofinstitutional care. Aim of the thesis: The aim of this work is to find out whether outdoor activities have an effect on relationships in the group of the youth who live in the conditions of institutional care. Research methodology: We have used the Sociometric questionnaire B3-U. In the experimental group there are 11 adolescents from the orphanege in Jablonec nad Nisou. In the control group there are 10 children and adolescents from the orphanege in Semily. Children's age ranged from 8 to 15. Results and conclusions: The results of the research showed that the most excluded person in the group found new relationship in the group. Results regarding the most exluded people in the group were very positive. After our intervention the least favorite person recieved about half less of the negative voices. In the group hierarchy the distance among members of the group grew smaller. Only results of feelings friendship and confidence in the group were after the intervention lower. That is suprising in relation to other results which were positive. Keywords: Outdoor activities, outdoor sports, institutional care, group dynamics, interpersonal relationships.
Integration handicapped children in the Scouting
Kopalová, Renata ; Neuman, Jan (advisor) ; Bocan, Miroslav (referee)
Title: Integration of disabled children in Scouting Aim: The aim of the thesis is to determine the current state of integration of disabled children in Scout groups in the Czech Republic. To discover experiences of Scout-leaders working with teams, into which a disabled child has been integrated, and to determine attitudes of these workers towards the integration in Scouting. A related goal based on the research results is to provide information necessary for creation of system and conceptual arrangements for integrated education in Scouting. Another partial objective is thanks to the conducted survey to set principles for a possible future comparative investigation monitoring the development of the phenomenon. The results will be obtained from study of special literature, conduction of the survey, semistructured interviews and observation. The results will be published on the internet and in Scout press. Methods: The research will be conducted by survey questionnaire, semistructured interviews and observation. Results and conclusion: The findings in the survey suggest that the integration of disabled children in the Czech Scouting is on a higher level than in formal education. This phenomenon may be linked to Scout-leaders attitudes, which are influenced by Scouting education. The integration is...
Outdoor Activities for People with Disabilities
Trčka, Martin ; Neuman, Jan (advisor) ; Hruša, Jan (referee)
Title: Outdoor Activities for People with Disabilities Aims: The aim of the thesis is to prepare an argumentation for creating a professional centre offering outdoor activities to people with disabilities; to explore current situation within the field of outdoor activities; to assess the interest of workers in the field of education of people with disabilities in services provided by outdoor centres for people with disabilities; to assess the interest of people with disabilities in services provided by outdoor centres for people with disabilities. Methods: The principal method of this work is a quantitative research by means of non-standard questionnaire distributed to people with disabilities and to professional workers and organizations engaged in education of people with disabilities. Results: Based on a survey of publicly accessible information there was compiled an up-to-date list of organizations and centres engaged in providing outdoor activities for people with disabilities in the Czech Republic. My personal inquiry also showed a positive approach of people with disabilities and workers with disabled people towards outdoor activities; a scale of most demanded activities was compiled; and the respondents' awareness was found of organizations aimed at outdoor activities for people with...
Sport activities in human-dog interaction
Grbavčic, David ; Neuman, Jan (advisor) ; Gnad, Tomáš (referee)
Thesis title Sport activities in human - dog interaction Thesis objectives The thesis introduces sport activities involving the interaction of human and dog. Its aim is to ascertain the physiological load imposed on the body during selected sport activities in which a human is engaged in an interaction with a dog and to compare the findings with the physiological load generated by another sport activity (mountain bike). Methods Analysis of expert documents. Heart-rate monitoring with the Polar RS400 sporttester capable of processing data on heart-rate and body load. Results The results obtained in separate measurements have proven the defence work to be more physically demanding for a sportsperson than riding a mountain bike. The assumption was confirmed by the differences in heart-rate values and the varying time periods needed for the sportsperson's recovery. Recovery time after a mountain bike training session is fourteen hours. In contrast, it takes the sportsperson (the helper) twenty-seven hours to recover from a defence work session of equal length. Considering the diversity of defence work training units and the small number of measurements the results are to be taken as tentative. However, they will facilitate improved training preparation of defence work helpers. Key terms dog sport,...

National Repository of Grey Literature : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 NEUMAN, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.