Original title: Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Authors: Selucká, Alena ; Mrázek, Martin ; Štěpánek, Ivo ; Mazík, Michal ; Grossmannová, Hana ; Jirásek, Pavel ; Holman, Pavel ; Jakubec, Petr ; Fricová, Jana ; Vácha, Zdeněk ; Červenák, Jan ; Dvořák, Martin ; Němec, Václav ; Dušková, Markéta ; Fogaš, Igor ; Bačovský, Jiří
Document type: Methods
ISBN: 978-80-87896-40-2
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Technické muzeum v Brně
Abstract: Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Keywords: cultural heritage; memory institutions; museology; protection of museum exhibits; kulturní dědictví; muzejnictví; ochrana muzejních exponátů; paměťové instituce
Project no.: DF13P01OVV016 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Technical Museum in Brno (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-541531


The record appears in these collections:
Culture > Museums > Technical Museum in Brno
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2024-03-04, last modified 2024-03-04


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share