Original title: Politická komunikace a sebeprezentace vybraných předsedů politických stran v Poslanecké sněmovně na sociálních sítích
Translated title: Political communication and self-presentation of the chosen chairmen of political parties in the Chamber of Deputies on social networks
Authors: Kohoutová, Kateřina ; Hrůzová, Andrea (advisor) ; Škvrňák, Michael (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2023
Language: cze
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou politické komunikace a sebeprezentace vybraných předsedů politických stran/hnutí v Poslanecké sněmovně na sociálních sítích Instagram a Facebook. Sledované období v této práci představují dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy 8. 8. - 8. 10. 2021. Vybranými předsedy jsou za vládnoucí strany Ivan Bartoš (Pirátská strana) a za opoziční strany Tomio Okamura (hnutí Svobodná a přímá demokracie). Cílem bakalářské práce je aplikovat výzkumný problém: Prolínání osobní a oficiální politické komunikace skrze sociální sítě vede k dominanci osobnosti v politické komunikaci, což směřuje k personalizaci, sebeprezentaci, celebritizaci a emocionalizaci. Nejprve jsou v práci definovány hlavní teoretické pojmy na základě použití české a zahraniční odborné literatury. Práce se opírá o provedenou kvantitativní obsahovou analýzu příspěvků zvolených předsedů na sociálních sítích. Dle užité odborné literatury a uskutečněné analýzy práce dochází k závěru, že ve sledovaném období je možné jasně pozorovat prolínání osobní a polické komunikace na profilech Ivana Bartoše. V jeho případě převládá personalizovaná politická komunikace, která je založena převážně na sebeprezentaci a celebritizaci osobnosti, jde primárně o osobní sdělení, které jsou částečně...
Keywords: content analysis; digital marketing; Facebook; Impression management; Instagram; onlineidentity; political communication; socialnetworks; visual analysis; digitální marketing,obsahová analýza; Facebook; Instagram; online identita; politická komunikace; Sebeprezentace; sociální sítě; vizuální komunikace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/184818

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-535975


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2023-10-16, last modified 2024-01-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share