Název: Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Autoři: Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2022
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Abstrakt: Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Klíčová slova: analýzy; chemické složení; degradace; doplňování keramiky; doplňující materiály; keramika; koeficient teplotní roztažnosti; lepení keramiky; mineralogické složení; nestabilní střep; pevnost; podmínky uložení; pojiva pro keramiku; pórovitost; restaurování keramiky; restaurátorský průzkum; retuše; stabilita; stárnutí keramiky; vlhkostní roztažnost; vyhledání keramických střepů
Číslo projektu: DG18P02OVV028 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-511519


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2022-11-10, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (metodika)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (osvědčení o uznání uplatněné metodiky)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet