National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Randáková, Simona ; Šefců, Radka ; Kloužek, Jaroslav ; Vokáč, Miroslav ; Kubásek, Jiří
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

See also: similar author names
7 KOLÁŘOVÁ, Magdalena
7 KOLÁŘOVÁ, Magdaléna
4 KOLÁŘOVÁ, Marcela
15 KOLÁŘOVÁ, Marie
14 KOLÁŘOVÁ, Markéta
18 KOLÁŘOVÁ, Martina
21 KOLÁŘOVÁ, Michaela
6 KOLÁŘOVÁ, Monika
7 Kolárová, Marta
21 Kolárová, Michaela
7 Kolářová, Magdalena
4 Kolářová, Marcela
15 Kolářová, Marie
14 Kolářová, Markéta
7 Kolářová, Marta
18 Kolářová, Martina
21 Kolářová, Michaela
1 Kolářová, Michala
4 Kolářová, Miloslava
4 Kolářová, Miroslava
6 Kolářová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.