Original title: Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Authors: Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Document type: Methods
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Abstract: Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Keywords: analýzy; chemické složení; degradace; doplňování keramiky; doplňující materiály; keramika; koeficient teplotní roztažnosti; lepení keramiky; mineralogické složení; nestabilní střep; pevnost; podmínky uložení; pojiva pro keramiku; pórovitost; restaurování keramiky; restaurátorský průzkum; retuše; stabilita; stárnutí keramiky; vlhkostní roztažnost; vyhledání keramických střepů
Project no.: DG18P02OVV028 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Chemistry and Technology, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-511519


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Chemistry and Technology, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2022-11-10, last modified 2024-06-03


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (metodika)
Download fulltext PDF [Download] (osvědčení o uznání uplatněné metodiky)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share