National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Business Plan
Kohoutková, Martina ; Navrátil, Jaroslav (referee) ; Rompotl, Jaroslav (advisor)
The diploma thesis deals with the creation of a realistic and applicable business plan for a new business – a forest nursery. The diploma work is divided into four main parts. Part one describes the objective and methodology of work. Followed by the second part, a theoretical one, in which the theoretical knowledge and the starting point needed to create the business plan are described and explained. In the third part, I analysed, with help of the theoretical knowledge, the current market situation and the internal and external business environment. The last part includes suggestions for the business plan and is closed with a final summary and recommendations, which should contribute to the establishment and to the further development of the firm in the future.
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Randáková, Simona ; Šefců, Radka ; Kloužek, Jaroslav ; Vokáč, Miroslav ; Kubásek, Jiří
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Business Plan
Kohoutková, Martina ; Navrátil, Jaroslav (referee) ; Rompotl, Jaroslav (advisor)
The diploma thesis deals with the creation of a realistic and applicable business plan for a new business – a forest nursery. The diploma work is divided into four main parts. Part one describes the objective and methodology of work. Followed by the second part, a theoretical one, in which the theoretical knowledge and the starting point needed to create the business plan are described and explained. In the third part, I analysed, with help of the theoretical knowledge, the current market situation and the internal and external business environment. The last part includes suggestions for the business plan and is closed with a final summary and recommendations, which should contribute to the establishment and to the further development of the firm in the future.

See also: similar author names
1 Kohoutková, Marie
5 Kohoutková, Markéta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.