Název: Vliv nesezdaného soužití na stabilitu manželství
Překlad názvu: The impact of premarital cohabitation on marital stability
Autoři: Weissmannová, Lada ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Th i s s t u d y e x ami n e s t h e r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d t h e s t a b i l i t y o f s u b s e q u e n t ma r r i a g e . Th e c o n c e p t o f s t a b i l i t y h a s b e e n d r awn f r om a n a n a l y s i s o f d i v e r s e l i t e r a r y s o u r c e s , wh i l e t h e d e f i n i t i o n o f ma r i t a l s t a b i l i t y i s t a k e n f r om Ca r y l Ru s b u l t ' s I n v e s tme n t Mo d e l . He r I n v e s tme n t Mo d e l S c a l e h a s b e e n u s e d f o r me a s u r i n g d e g r e e o f ma r i t a l s t a b i l i t y. Th i s q u a n t i t a t i v e s t u d y i s b a s e d o n d a t a f r om a s amp l e o f 8 1 r e s p o n d e n t s . S t a t i s t i c a l a n a l ys e s h a v e n o t s h own a n y s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d s u b s e q u e n t ma r i t a l s t a b i l i t y . An i n d i c a t i o n d i d a p p e a r , h owe v e r , t h a t n o n c o h a b i t o r s h a v e s l i g h t l y h i g h e r v a l u e s o f ma r i t a l s t a b i l i t y t h a n c o h a b i t o r s . T h e d i f f e r e n c e i n v a l u e s o b s e r v e d b e twe e n t h e two g r o u p s wa s s l i g h t l y u n d e r t h e b o r d e r l i n e o f s t a t i s t i c a l...

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/21378

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-496616


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2022-05-08, naposledy upraven 2022-05-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet