Original title: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání
Translated title: The private supplementary tutoring phenomenon as a shadow education system in the Czech education
Authors: Terreros, Barbora ; Walterová, Eliška (advisor) ; Chvál, Martin (referee) ; Černá, Markéta (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Disertační práce popisuje stav soukromého doučování, jeho míru a intenzitu využívání v průběhu druhého stupně základní školy, především v posledních dvou ročnících. Studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu fenoménu soukromého doučování v České republice a svými výsledky doplňuje informace o využívání soukromého doučování na základních školách. Tato práce poskytuje analýzu využívání soukromého doučování na druhém stupni základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji. Cílem je 1) charakterizovat žáka využívajícího soukromé doučování, zejména individuálních lekcí nebo skupinových kurzů (rodinné zázemí, školní úspěšnost, studijní ambice, názory na soukromé doučování atd.), 2) popsat vybrané typy soukromého doučování (míra využívání, předměty, poskytovatelé atd.). Jedná se o kvantitativní výzkum s využitím dotazníkového šetření u žáků 9. tříd náhodně vybraných základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji (n = 1 016). Žáci se nacházejí na rozhraní primárního a sekundárního vzdělávání, řeší přestup na střední školu a mnoho z nich musí konat přijímací zkoušku. Tyto dva kraje byly vybrány z důvodu jejich odlišnosti vzhledem k socioekonomickým poměrům. Výsledky šetření potvrzují vysokou míru využívání placeného doučování, individuálních i přípravných kurzů v průběhu 2. stupně základní školy v obou...
Keywords: academic success; ambitions in education; cultural capital; preparatory courses; private lessons; private tutoring; Shadow education; ambice ve vzdělávání; kulturní kapitál; přípravné kurzy; soukromé doučování; soukromé hodiny; Stínové vzdělávání; školní úspěšnost

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/148332

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-452580


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2021-10-10, last modified 2023-12-24


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share