Original title: Přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Authors: Antonínová, Klára ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2006
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tématem diplomové práce je přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Úvodní část práce je věnována popisu základních informací o dvou nejběžnějších typech obchodních společností v České republice ? společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dále následuje část věnovaná přeměnám společností se zánikem právnické osoby ? fúzím, převodu jmění na společníka a rozdělení, přičemž jsou zde tyto způsoby přeměn pojaty spíše z teoretického pohledu. Závěrečná část práce obsahuje problematiku změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost jak teoreticky, tak i s praktickým příkladem. Tato praktická část popisuje konkrétní postup při změně právní formy. Práce byla zpracována na základě právních předpisů, odborné literatury a skutečných dokumentů vyhotovovaných v souvislosti se změnou právní formy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku přeměn společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/398

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4086


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share