National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Antonínová, Klára ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Tématem diplomové práce je přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Úvodní část práce je věnována popisu základních informací o dvou nejběžnějších typech obchodních společností v České republice ? společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dále následuje část věnovaná přeměnám společností se zánikem právnické osoby ? fúzím, převodu jmění na společníka a rozdělení, přičemž jsou zde tyto způsoby přeměn pojaty spíše z teoretického pohledu. Závěrečná část práce obsahuje problematiku změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost jak teoreticky, tak i s praktickým příkladem. Tato praktická část popisuje konkrétní postup při změně právní formy. Práce byla zpracována na základě právních předpisů, odborné literatury a skutečných dokumentů vyhotovovaných v souvislosti se změnou právní formy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku přeměn společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

See also: similar author names
1 Antonínová, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.