National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Arbitration: The new way of dealing business disputes
Friedel, Lukáš ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
The Master thesis describes comprehensively attributes and operating of arbitration in the Czech Republic which has acquired significance recently. The work is divided into eight chapters. After exordium I make readers acquainted with alternative dispute resolution, e.g. mediation. The third chapter characterizes arbitration and describes history, sources of law, types of arbitration and capability of arbitrator in the Czech Republic. The fourth part deals with the arbitration agreements and their requirements. The fifth chapter is dedicated to its particular stages and revision, recognition and enforcement of the arbitral awards in order to provide the reader an complex overview of the the arbitration proceedings. In the sixth section, the author tries to define advantages and disadvantages of this method of solving disputes and to answer question why we should choose it. The seventh chapter adds a special current issues devoting an arbitration clause on consumer contracts. In the last chapter author concludes the topic and suggests improvements.
The assets in the insolvency proceedings
Metzová, Nika ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
The bachelor thesis deals with the insolvency proceedings and mainly with the assets that play an important role in solving the insolvency of a debtor. The aim of this thesis is to provide comprehensive overview regarding the assets that will be used to discharge claims of the creditors and to inform about the range, the content and the way of disposal of the assets in the course of the proceedings. Furthermore, the thesis considers the possibilities of realizing the assets and satisfaction of creditors' claims from the profits of the realisation. For better apprehension the thesis includes also the exemplification and samples of practice of the courts.
Mediation - Method of Alternative Dispute Resolution
Babjaková, Natália ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
This bachelor thesis is focused on mediation as an alternative method of dispute resolution. The aim is to explain the term mediation, its characteristics and legal regulations. The target group of readers is general public. The first part of the bachelor thesis describes a conflict and ways of its resolution -- a court-action and on the other hand, all types of out-of-court dispute resolutions. The second part deals with the idea of mediation itself. It offers an explanation of the term mediation, describes mediation procedure and its rules, the outcome of mediation and mediation agreement, the mediator, types of mediators and requirements on their qualification. It is also concerned with the advantages of mediation and the area of disputes which could be solved by mediation. The last part of my thesis is focused on legal regulation of mediation in European Union and its three member states -- the Czech Republic, Slovak Republic and Germany. It also describes the history and background of mediation in these countries. Moreover, two sample cases of mediation in the Slovak Republic are added.
The Establishment and Development of a Private Limited Liability Company
Andreisová, Lucie ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
This bachelor dissertation is dedicated to the process of establishment and development of one of the most often utilized legal forms - that of a private limited liability company. The main goal of this dissertation is to offer as much information, so as even a reader who is not familiar with all the legal regulations would know, what all is needed for a proper establishment and subsequent development of this legal structure. Except for the process of establishment and development of the private limited liability company itself, there is also attention paid (with regards to the satisfaction of the mentioned goal) to other with this problem related questions. At the beginning there is a definition of the terms company and business law, then an explanation of other basic business law's terms follows, there is also a basic characterization of a private limited liability company and some non-juridical aspects of the establishment and development of this legal form cannot be missing, too. And finally, there is also some practice of the business courts added at the end of the paper. This practice concerns some more or less serious faults which can come during the process of the establishment and development of a private limited liability company.
Member's ownership interest in a limited liability company
Sachr, Jan ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
The thesis is focused on a member's ownership interest in a limited liability company. First part of the thesis is providing basic information about institutes of limited liability company such as creation and incorporation and statutory body. The main aim of the thesis offers the view on the member's ownership interest in a limited liability company and the possible disposal. At the end are mentioned the contemporary trends relevant to limited liability company.
Agent in limited liability company
Pažmová, Kristína ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
The thesis is describing agent in limited liability company. First part is about the company in general, second about the steps that has to be taken before becomming and agent and also how the post can be disolve and then main part of the thesis is focused on the rights and obligations of an agent.
Způsoby řešení úpadku dlužníka v ČR a insolvenční zákon Velké Británie
Pešlová, Irena ; Koucká, Jiřina (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Tato práce se zabývá současným českým a britským insolvenčním zákonem. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době proběhly v obou zemích reformy v oblasti insolvenčního práva, práce obsahuje zhodnocení jednotlivých úprav, jejich silná a slabá místa. K dispozici jsou rovněž důležitá data a statistiky o stavu insolvenčních řízení v obou zemích. Cílem práce je srovnání českého a britského insolvenčního práva, nalezení styčných bodů, které se budou v obou případech shodovat a upozornění na případné rozdíly.
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Pecháčková, Martina ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Obsahem práce je popis procesu zakládání společnosti s ručením omezeným, zejména se zaměřením na praktické vylíčení jednotlivých kroků v jejich chronologickém sledu. Pozornost je věnována i samotnému rejstříkovému řízení a rovněž možnosti zakoupit již hotovou, tzv. ready-made společnost. Vše je názorně ukázáno na imaginární společnosti, vykonstruované pouze pro účely této bakalářské práce. V závěru je obsažena stručná kalkulace nákladů na založení společnosti s ručením omezeným, jakož i srovnání s finanční náročností koupě ready-made společnosti.
Přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Antonínová, Klára ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Tématem diplomové práce je přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Úvodní část práce je věnována popisu základních informací o dvou nejběžnějších typech obchodních společností v České republice ? společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dále následuje část věnovaná přeměnám společností se zánikem právnické osoby ? fúzím, převodu jmění na společníka a rozdělení, přičemž jsou zde tyto způsoby přeměn pojaty spíše z teoretického pohledu. Závěrečná část práce obsahuje problematiku změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost jak teoreticky, tak i s praktickým příkladem. Tato praktická část popisuje konkrétní postup při změně právní formy. Práce byla zpracována na základě právních předpisů, odborné literatury a skutečných dokumentů vyhotovovaných v souvislosti se změnou právní formy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku přeměn společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Position of a partner in Ltd.
Jandová, Andrea ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
This diploma thesis describes the position of partner (member) in a Czech limited liability company and interprets all legal aspects of his rights and obligations. The essay focuses on descriptions of one of the most favorite legal forms and its main characteristics. The aim of the essay is to outline the opportunities of this legal form and issues relating to sometimes uneasy possibilities of the entrepreneur. It points out the advantage of being not liable for the company´s debts after paying off all the members´ capital contributions and analyses the consequences of interest ownership. Moreover, the capital contribution determines the amount of rights and duties of the members that is the main object of this diploma.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.