Original title: Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Translated title: Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Authors: Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Document type: Methods
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Keywords: culture; effectiveness; public finance; public service; efektivnost; kultura; veřejná služba; veřejné finance
Project no.: DF11P01OVV024 (CEP)
Funding provider: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Economics, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391418


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2019-01-08, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (Metodika)
Download fulltext PDF [Download] (Podkladové oborové studie)
Download fulltext PDF [Download] (Vybrané právní normy v sektoru veřejných služeb oblasti kultury)
Download fulltext PDF [Download] (Shrnutí a doporučení pro veřejnou správu)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share