Original title: Vliv vysokorychlostních tratí na změny dostupnosti regionu Prahy
Translated title: Impact of high-speed-rails to change the accessibility of Prague region
Authors: Randák, Jakub ; Marada, Miroslav (advisor) ; Ilík, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Keywords: Czechia; high-speed railway; potential accessibility; Prague; regional and local impacts; time accessibility; potenciální dostupnost; Praha; regionální a lokální dopady; vysokorychlostní železnice; Česko; časová dostupnost

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/75055

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-344429


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-20, last modified 2017-06-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share