National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Impact of high-speed-rails to change the accessibility of Prague region
Randák, Jakub
VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Freight transport in Czechia: analysis of the structure of performance and transport policy strategies
Štěpánek, Zdeněk ; Marada, Miroslav (advisor) ; Randák, Jakub (referee)
The first aim of this bachelor thesis is to determine and assess the meaningfulness of the current strategic documents of the Ministry of Transport, which address the change in current state of the domestic freight transport. The second aim is to identify those commodities which are transported by road and that could be in the future transported by an alternative way. At best, it should be ways which are less environmentally demanding and makes less load on the road. My own personal analysis of the current state of domestic and international transport in Czechia is used as a means to achieve these aims. Some of the strategic documents of Ministry of Transport contain beneficial development plans but on the contrary some of them are useless for the current situation. In Czechia there are freights for which it could be found more adequate ways of transport. In the international transport it can especially be recommended the use of combined transport as it is quite heterogeneous. KEY WORDS freight transport, railway transport, road transport, environment, development, Czechia
Impact of high-speed-rails to change the accessibility of Prague region
Randák, Jakub ; Marada, Miroslav (advisor) ; Ilík, Jan (referee)
VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Regional Impacts of High-speed Rail: Anticipation of Representatives of Vysočina Region and City of Jihlava
Randák, Jakub ; Marada, Miroslav (advisor) ; Ilík, Jan (referee)
Regional impacts of High-Speed rail: anticipation of representatives of Vysočina region and city of Jihlava Abstract The aims of this bachelor thesis are: discuss regional impacts of the construction and operation of high-speed railways in the general context and describe the possible implications on Vysočina region. Furthermore, the thesis wants to show confrontation of these implications with the local authorities. High-speed railway will be an important backbone of the public transport in Czechia, in addition the capacitive Czech railway network connection to the rest of Europe will be made. The main tool of own research is half-structured interview, which leads to the characterization of the main expected regional impacts on Vysočina region. An important issue is the perception of infrastructure as an engine for regional development. Key words: high-speed railway, Vysočina region, city of Jihlava, regional and local impacts, half- structured interview

See also: similar author names
3 Randák, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.